Home » RDBMS Server » Server Administration » ORA-30967: operation directly on the Path Table (during CSSCAN process) (11g, 11.2.0.1, linux red hat - 5)
ORA-30967: operation directly on the Path Table (during CSSCAN process) [message #597014] Mon, 30 September 2013 00:33 Go to next message
ishika_20
Messages: 339
Registered: December 2006
Location: delhi
Senior Member
Dear All,

While doing scanning of character set, error occurred in between.

Kindly assist me to solve the problem.

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

Current database character set is AL32UTF8.

Enter new database character set name: > WE8MSWIN1252

Enter array fetch buffer size: 1024000 >

Enter number of scan processes to utilize(1..64): 1 >

Enumerating tables to scan...

. process 1 scanning REINS.RI_TD_EXECUTION_LOG[AAASwXAAAAABwkAAAA]
. process 1 scanning INS.SERVICE_TRANSACTION_LOG[AAAS5hAAAAADWiAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_VOUCHER_DETAILS[AAASx+AAAAAC6KAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TT_VOUCHER_DETAILS[AAAS0OAAAAAAMiAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.DML_AUDIT_LOG_FOR_DESIGNER[AAASnwAAAAAAsIAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_TRANSACTION_LOG[AAASx0AAAAACsoAAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLEPRICEMASTER[AAASffAAAAABeeAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_PROP_INFORMATION_TAB[AAASYKAAAAABCAAAAA]
. process 1 scanning INS.RISK_HEADERS[AAAScYAAAAABR6AAAA]
. process 1 scanning INS.COVERS_DETAILS[AAASS3AAAAAAXYAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_GEN_PROPOSAL[AAASwfAAAAACYCAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_GENERAL_LEDGER[AAASPJAAAAAACqAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_POLICY_FLAT[AAASw4AAAAAAFSAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LOCATION[AAASW8AAAAAA3WAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSURER_ENDORSEMENTS[AAASxcAAAAACiUAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INCR_DUMP_LOG_DTLS[AAASjMAAAAAANcAAAA]
. process 1 scanning SYS.SOURCE$[AAAADfAABAAAAXYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSURER_TRANSACTIONS[AAASxgAAAAACmUAAAA]
. process 1 scanning INS.SUNGL_GENERAL_LEDGER[AAASdRAAAAABX8AAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CUSTOMER_HISTORY[AAASWlAAAAAAykAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CUSTOMER[AAASWkAAAAAAu0AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNIT_DETAILS[AAASstAAAAAAAOAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_TREATY_TRANSACTIONS[AAASx5AAAAAC2oAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_LEDGER_DETAILS[AAASPgAAAAAAH0AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_POLICY_ENDORSEMENTS[AAASxEAAAAACdUAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_LOGIC_SYS[AAASk1AAAAAAYsAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_POLICY_WISE_CESSION[AAASxGAAAAACf0AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSURER_WISE_CESSION[AAASxhAAAAACqEAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_TYPE_BREAKUP[AAASwDAAAAABtsAAAA]
. process 1 scanning INS.RISK_DETAILS[AAAScWAAAAABPqAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_GRID_DETAIL_TAB[AAASSCAAAAAAS0AAAA]
. process 1 scanning INS.LEAFWISE_COVERNOTE_VIEW[AAASZvAAAAABJyAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNITS[AAASsqAAAAABq8AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_DTLS[AAASkmAAAAAAV0AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SURVEYOR_PROD_MAP[AAASWCAAAAAAo8AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ALL_ATTRS[AAASg5AAAAAAAIAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_LOGIC_USER[AAASk5AAAAAAfMAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE[AAASkVAAAAAARqAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DSTRUCT_SCRIPTS[AAASh8AAAAAAEaAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_LOGIC_SYS_PSEUDO[AAASk4AAAAAAdMAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQL[AAASmjAAAAAAk0AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CLAIM_SQL[AAAShJAAAAAACIAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DS_SCRIPTS_DISCARD_LOG[AAASh+AAAAAAIaAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MV_SCRIPT[AAASkUAAAAAAPqAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PAGE_CONTROL_MAP[AAASlMAAAAAAieAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_LOGIC_SYS_DTLS[AAASk2AAAAAAbMAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TRIGGER_MAP[AAASnUAAAAAAp0AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_HELP_NEW[AAASjIAAAAAALcAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TRIGGER[AAASnTAAAAAAn0AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DSTRUCT_SCRIPTS_TBODY[AAASh9AAAAAAGaAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE_TYPE[AAASkaAAAAAATqAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_UNIT_DETAILS[AAASyiAAAAADOiAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_POLICY_DATA[AAASWQAAAAAAs4AAAA]
. process 1 scanning INS.LEAFWISE_REPORT[AAASZwAAAAABMCAAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_DIST_RATE_VALUE[AAASq4AAAAABpeAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_DEAL_DETAILS[AAASX0AAAAAA/uAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_MAN_SYS_REJECT_DTLS[AAASRzAAAAAAO2AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_MOT_ADDITIONAL[AAASVtAAAAAAmSAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_LEAF_DETAILS[AAASXsAAAAAA92AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CESSION[AAASzCAAAAADTAAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_REINSURER_WISE_CESSION[AAASyuAAAAADQcAAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_TEMP_RATE_VALUE[AAASrAAAAAAA20AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_TYPE_BREAKUP[AAASydAAAAADLaAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_UNITS[AAASygAAAAADM+AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PROPOSAL_ENDT_TYPE[AAASxQAAAAAAKQAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_GRID_DETAIL_TEMP[AAASSDAAAAAAVEAAAA]
. process 1 scanning INS.DISTRIBUTION_CHANNEL_TAB[AAASTPAAAAAAeEAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_VOUCHER_DETAILS[AAASzwAAAAADU0AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION[AAASyaAAAAADKKAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_RESOURCE[AAASVAAAAAAAg+AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_PRODPROPDTLNAME[AAASk7AAAAAAhMAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COLLECTION_DETAIL[AAASOtAAAAAAA+AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_MEMBER_DATA[AAASWOAAAAAArsAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_INFO[AAASVcAAAAAAi+AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_INTIMATION_INFO_EXTRA[AAASVoAAAAAAlOAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_TYP_DIST_RATE_VALUE[AAAS6CAAAAAA4cAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_EXCEL_VALIDATE_ERR[AAASwzAAAAAAEQAAAA]
. process 1 scanning INS.PREVIOUS_POLICY_DETAILS_TAB[AAASbQAAAAABOYAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_ACCUMULATION_ENDORSEMENT[AAASy4AAAAADSCAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_QUALITY_CHECK_DETAILS[AAASfDAAAAABdkAAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_TRANSACTION[AAAS5oAAAAADqSAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_D_ALL_TRANSACTIONS[AAASRrAAAAAANoAAAA]
. process 1 scanning BATJOB.BATCH_ERROR_LOG[AAASpVAAEAAAAGAAAA]
. process 1 scanning ACCEXT.ACCEXT_GENERAL_LEDGER_DETAILS[AAASq1AAAAAAAGAAAA]
. process 1 scanning SYS.PARAMETER$[AAAAH3AABAAAAzgAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_STATE_TRANSITION_DTLS[AAASf+AAAAAABsAAAA]
. process 1 scanning SYS.ATTRIBUTE$[AAAAH3AABAAAAzgAAA]
. process 1 scanning SYS.METHOD$[AAAAH3AABAAAAzgAAA]
. process 1 scanning SYS.TYPE$[AAAAH3AABAAAAzgAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_FINANCIER_BRANCH[AAASWwAAAAAA2WAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_DETAIL_LD_DTLS[AAASR/AAAAAAR4AAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_AUDIT_TRAIL_LOG[AAASf2AAAAAAACAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_V_DIST_RATE_VALUE[AAASnBAAAAAAm8AAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_POLICY_LD_DTLS[AAASR5AAAAAARGAAAA]
. process 1 scanning SYS.HISTGRM$[AAAAGkAABAAAAoAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_COVER_DETAIL_LD_DTLS[AAASRmAAAAAANAAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_DATA_INTEGRATION[AAASeSAAAAABc6AAAA]
. process 1 scanning SYS.OPQTYPE$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.COL$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.ASSEMBLY$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_INFO_DETAILS[AAASVdAAAAAAkEAAAA]
. process 1 scanning SYS.VIEWTRCOL$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.ICOL$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.TAB$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.CLU$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.IND$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.ATTRCOL$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.LIBRARY$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.TYPE_MISC$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.NTAB$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning SYS.LOB$[AAAAACAABAAAACQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJPROP_MAP[AAASktAAAAAAYGAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_AC_INTERFACE[AAASeEAAAAABcWAAAA]
. process 1 scanning INS.FINANCIER_BRANCH_MASTER[AAASUXAAAAAAgMAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_CONTROL_NUMBER_SEQ_LOG[AAASXnAAAAAA9MAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_RESOURCE_OFFICE_MAP[AAASVBAAAAAAiOAAAA]
. process 1 scanning INS.DATA[AAASTFAAAAAAdkAAAA]
. process 1 scanning MS.AUTORISK_VM_MASTER[AAAS04AAOAAAACAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_CTRL_LIB[AAASijAAAAAAK0AAAA]
. process 1 scanning INS.TREAT[AAASdzAAAAABb2AAAA]
. process 1 scanning SYS.IDL_CHAR$[AAAADhAABAAAAXoAAA]
. process 1 scanning INS.AUDIT_DDL[AAAS1+AAAAADWKwAAA]
. process 1 scanning INS.N000706_SCHEDULE_VIEW[AAASaMAAAAABN6AAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_FINANCIER_BRANCH[AAASNVAAAAAAAGAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_NAVIGATION_LOG[AAASR0AAAAAAQmAAAA]
. process 1 scanning SYS.ARGUMENT$[AAAADeAABAAAAXQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_VOUCHER_DETAILS_BKP[AAASx/AAAAAAL6AAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_COMPLETED_STATE[AAASf3AAAAAAAuAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_AREAVILLAGE_HISTORY[AAASXOAAAAAA8cAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CLAIM_DETAILS[AAASwMAAAAABwOAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_D_TRANS_BLK_MAP[AAASRtAAAAAAOgAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_AREAVILLAGE[AAASXNAAAAAA8IAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSURER_WISE_CLAIMS[AAASxjAAAAACsUAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_PINCODE[AAASXTAAAAAA82AAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_PREM_REPEAT_BLOCKS_TAB[AAASYJAAAAABBuAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_GENERAL_LEDGER_TMP[AAASPKAAAAAAHaAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCLUSION_DETAILS_TAB[AAASURAAAAAAf2AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_TYPE_CLAIMS[AAASwGAAAAABv8AAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_TRAN_STAT_HIST[AAASSQAAAAAAWsAAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_LINKID_MAPPING[AAASf5AAAAAABGAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CLAIM_UNIT_DETAILS[AAASs4AAAAABtSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_CTRL_DTLS[AAASifAAAAAAKgAAAA]
. process 1 scanning SYS.VIEW$[AAAABFAABAAAAJwAAA]
. process 1 scanning SYS.OBJ$[AAAAASAABAAAADwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY[AAAAHZAACAAAAPAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TP_PETITION_DTLS[AAASWKAAAAAArWAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ERROR_LOGS[AAASO/AAAAAACUAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_USER_LOC[AAASncAAAAAAr4AAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_TRANS_AUDIT_LOG[AAASSOAAAAAAWcAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_PROP_INFORMATION_TEMP[AAASYLAAAAABJQAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SCHEDULE[AAASV/AAAAAAoaAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_VOUCHER_DTLS[AAASQsAAAAAAMIAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_GRID_DETAIL_DFLT[AAASSAAAAAAASkAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CLAIM_UNITS[AAASs3AAAAABtEAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_CS_SRS[AAAQBqAACAAAGk4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_INFO_EXTRA[AAASVfAAAAAAkoAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_ERROR_LOG[AAASgQAAAAABoqAAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_RATE_EDIT_AUDIT[AAASq8AAAAABqoAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQL_PLAN[AAABhFAACAAABCoAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_GENISYS_WSDL[AAASgTAAAAABo4AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TP_CASE_DTLS[AAASWIAAAAAArGAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_POLICY_FLAT_ERR[AAASw5AAAAAAKCAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TRIAL_BALANCE[AAASQnAAAAAALyAAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_NOTIFICATION_TRANS[AAASf7AAAAAABYAAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$RESOURCE[AAANynAACAAADhgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CLAIM_CESSION[AAASzHAAAAADUmAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INHERIT_LOG_DTLS[AAASjQAAAAAAOwAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_COVER_ENDORSEMENT[AAASxkAAAAAALsAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PAGE_PLUGS[AAARO4AACAAAI4wAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CHEQUE_LEAF_DETAIL[AAASOoAAAAAAA8gAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TB[AAASQZAAAAAALcAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_GENERAL_DETAILS[AAASUyAAAAAAgx4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_OS[AAASVxAAAAAAn8AAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY[AAAAHUAACAAAAOYAAA]
. process 1 scanning SYS.SETTINGS$[AAAADlAABAAAAYIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_MSTR[AAASkpAAAAAAX8AAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_ERRORLOG[AAASUEAAAAAAfoAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_ITEMS[AAARNxAACAAAJMQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_VOUCHER[AAASQrAAAAAAL+AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SURVEYOR[AAASWAAAAAAAoqAAAA]
. process 1 scanning INS.COVER_NOTE_BOOK_REPORT_VIEW[AAASS5AAAAAAdSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_MRB_FIXED_DTLS[AAASjdAAAAAAPEAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYMENT_ENTRY[AAASP3AAAAAAK+AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_SYSTEM_MONITOR[AAASQVAAAAAALSAAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_TPA_EXCEL_ERROR_LOG[AAASRXAAAAAAMeAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_WSDL_TAG_MST[AAASn/AAAAAA2iAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_MESSAGES[AAAQZMAACAAAB8wAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_NODE_MSTR[AAASb9AAAAABPeAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_RESOURCE_LOCATION_MAP[AAASV9AAAAAAoQAAAA]
. process 1 scanning INS.COVER_NOTE_BOOK_REPORT[AAASS4AAAAAAdIAAAA]
. process 1 scanning INS.CLAUSE_DETAILS_TAB[AAASRYAAAAAAMoAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SURVEYOR_EXPENSE[AAASWBAAAAAAo0AAAA]
. process 1 scanning SYS.AUD$[AAAAF/AABAAAAj4AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_ENDORSEMENT_DETAILS[AAASX5AAAAABBiAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TRANSACTION_LOG[AAASQlAAAAAALqAAAA]
. process 1 scanning INS.CONDITION_DETAILS_TAB[AAASSlAAAAAAXIAAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_TRANS_LOG[AAASf/AAAAAACgAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_REQUEST[AAASR8AAAAAARwAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_SETTLEMENT_INFO[AAASViAAAAAAlAAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTERMEDIARY[AAASW0AAAAAA3CAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_DICTIONARY$[AAARQNAACAAAKlYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TP_CASE_DIARY_DTLS[AAASWHAAAAAAq+AAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTERMEDIARY_HISTORY[AAASW2AAAAAA3MAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_MAPPING_TAB[AAASgWAAAAABpEAAAA]
. process 1 scanning INS.GENISYS_ERRORS[AAASWYAAAAAArrAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_LOCATION_DTLS[AAASXtAAAAAA/eAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGNER_ROLE_DEFN[AAAShyAAAAAAESAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_PROCESSING[AAAROCAACAAAJOwAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_CONCURRENCY_LOG[AAASRlAAAAAAM6AAAA]
. process 1 scanning INS.EMAIL_SMS_STATUS[AAASTrAAAAAAfgAAAA]
. process 1 scanning SYS.CDEF$[AAAAAdAABAAAAEoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOV_DTLS[AAASjqAAAAAAPUAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLT_PLANS[AAABaSAACAAAAxgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_MAP[AAASknAAAAAAX2AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_SETTLEMENT_DTLS[AAASVhAAAAAAk6AAAA]
. process 1 scanning INS.FOURTH_COPY_REPORT[AAASUhAAAAAAgyAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_PAYMENT_DETAILS[AAASVyAAAAAAoIAAAA]
. process 1 scanning INS.ITS_GC_PAYMENT_STATUS[AAASZoAAAAABJsAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CHART_OF_ACCOUNTS[AAASs0AAAAABs+AAAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_STATE_TRANSITION[AAASf9AAAAAABmAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_V_TARIFF[AAASnEAAAAAAnuAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_AUDIT_LOG[AAASRkAAAAAAM0AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_GEN_PROPOSAL[AAASPLAAAAAAHsAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_USER_LOG[AAASSWAAAAAAW+AAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_BOOK_ENTRY_DTLS[AAASXpAAAAAA9sAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_PAGE_LABEL[AAASgaAAAAABpOAAAA]
. process 1 scanning BATJOB.JOB_SCHEDULE_DTLS[AAASppAAEAAAA+AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_AGENT_COMM_CHANGE[AAASOEAAAAAAAuAAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVASNM$[AAAAI5AABAAAA7AAAA]
. process 1 scanning INS.COVER_NOTE_BOOK_STATUS[AAASS6AAAAAAdcAAAA]
. process 1 scanning SYS.CCOL$[AAAAAdAABAAAAEoAAA]
. process 1 scanning INS.INSERT_LOG[AAAS1XAAAAADUzAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_COVER_WISE_PREMIUM[AAASwUAAAAAAEI4AAA]
. process 1 scanning INS.SERVICE_USER_AUTH[AAASdBAAAAABPpgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_REF_SYS[AAAPRDAACAAAEpQAAA]
. process 1 scanning INS.WARRANTY_DETAILS_TAB[AAASfsAAAAABogAAAA]
. process 1 scanning SYS.TRIGGER$[AAAACfAABAAAATwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_PROP_MAP[AAASjjAAAAAAPOAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CANCEL_CESSION_UNITS[AAASsiAAAAAAAGAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CANCEL_CESS_TYPE_BREAKUP[AAASv2AAAAAAD2AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOV_RET_CTRL_MAP[AAASjtAAAAAAPaAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_TYP_FACT_DEPY_VALU[AAAS6GAAAAAA5eAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_COVERS_ENDORSEMENTS[AAASwSAAAAAAD7YAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_UNEXP_PREM[AAASxoAAAAAAL0AAAA]
. process 1 scanning SYS.COM$[AAAACIAABAAAAQ4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_ITEM_HELP[AAARN3AACAAAJNAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TP_INTEREST_DTLS[AAASWJAAAAAArSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_PROP_MAP[AAASkHAAAAAAPkAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_DTLNAME[AAASklAAAAAAVwAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CANCEL_REINS_WISE_CESS[AAASv6AAAAAAEEAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CANCEL_CESSION[AAASy+AAAAAAMaAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MAP_INSTRPROPOSAL[AAASPjAAAAAAK0AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_BLK_LIB[AAASieAAAAAAKcAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_V_FACT_DEPY[AAASnCAAAAAAnoAAAA]
. process 1 scanning INS.QUERY_TEMP_STRING[AAASbpAAAAABPaAAAA]
. process 1 scanning SYS.PROCEDUREINFO$[AAAADdAABAAAAXIAAA]
. process 1 scanning INS.COVERNOTEVIEW[AAASSxAAAAAAXUAAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_TARIFF[AAASq/AAAAABq2AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_CTRL_LBCB_FXD[AAASjbAAAAAAO+AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODEOBJ_MAP[AAASkfAAAAAAVqAAAA]
. process 1 scanning SYS.SYN$[AAAABEAABAAAAJoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS[AAAQZTAACAAAHSAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PROPOSALWISE_COMM_RATE[AAASQAAAAAAALKAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_OTHERDTLS_GRID_TAB[AAASR2AAAAAARAAAAA]
. process 1 scanning INS.FINANCIER_DETAILS_TAB[AAASUYAAAAAAgsAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_RECEIPT_DTLS[AAASXvAAAAAA/kAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_RECONCILED_DTLS[AAASXxAAAAAA/qAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CANCEL_POLICY_WISE_CESSI[AAASv4AAAAAAD8AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BANKING_ID[AAASOVAAAAAAA4AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMMISSION_RATE[AAASOvAAAAAACMAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_EXCEL_DETAILS[AAASPDAAAAAACmAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_SETTLEMENT[AAASVgAAAAAAk2AAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_DATA_INTEGRATION[AAAS2JAAAAADWOAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_GROUP_MAP[AAASkFAAAAAAPgAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJ_DTLS[AAASkwAAAAAAYoAAAA]
. process 1 scanning INS.DISTRIBUTION_CHANNEL_TEMP[AAASTQAAAAAAfaAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_INTIMATION_INFO[AAASVnAAAAAAlKAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_LEAF_HISTORY[AAAS1bAAAAADUzgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_PROD_MAP[AAAShmAAAAAAEMAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_REGION_REPORT_COLUMN[AAARUkAACAAAJdgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PARAMETER[AAASNwAAAAAAAmAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYMENT_ADDL_INFO[AAASP2AAAAAAK6AAAA]
. process 1 scanning INS.EXCLUSION_DETAILS_TEMP[AAASUSAAAAAAgIAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_WORKSHOP[AAASVIAAAAAAiuAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_BULK_DISBURSEMENT_LOG[AAASVRAAAAAAi2AAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_CANCELLED_DTLS[AAASXrAAAAAA9yAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_RATE[AAASm9AAAAAAm4AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CANCEL_CESSION_UNIT_DTLS[AAASsjAAAAAAAKAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_RATIONALE[AAABZuAACAAAAtgAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ELEMENT[AAANvzAACAAADM4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GENERAL_DETAILS[AAASVaAAAAAAi6AAAA]
. process 1 scanning INS.TAB_FINANCIER_DETAILS[AAASdWAAAAABbuAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.A[AAASgxAAAAAAACAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_MRB_FIXED_DTLS[AAASinAAAAAALSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_LOGIC_ACTION[AAASnzAAAAAA2aAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CANCEL_REINSURER_ENDT[AAASv5AAAAAAEAAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_CLAIM_FLAT_ERR[AAASwwAAAAAAEMAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_UNEXP_PREM_CVRWISE[AAASxpAAAAAALq4AAA]
. process 1 scanning INS.PREVIOUS_POLICY_DETAILS_TEMP[AAASbRAAAAABPWAAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_FACT_DEPY[AAASq5AAAAABqkAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_MRB_FIXED_DTLS_BKUP[AAASioAAAAAALWAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAASAcAACAAARuwAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$H_LINK[AAANoZAACAAACY4AAA]
. process 1 scanning INS.ATUL_DEMO1[AAASQ6AAAAAAMWAAAA]
. process 1 scanning REINS.W_E_ERROR_LOG[AAAS0oAAAAADWIAAAA]
. process 1 scanning SYS.SYS$SERVICE_METRICS_TAB[AAADI9AACAAACCAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_VOUCHER_DETAILS_BKP[AAASzxAAAAAAMgAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_INCOMPLETE_PAYMENT[AAASVmAAAAAAlIAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_LOGIC_EXECUTIONMAP[AAASn3AAAAAA2ZwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_CTRL_LBCB_SQL[AAASjcAAAAAAO8oAAA]
. process 1 scanning INS.CLAUSE_DETAILS_TEMP[AAASRZAAAAAAMdwAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_INT_GENERAL_DETAILS[AAASVpAAAAAAi1wAAA]
. process 1 scanning INS.HEALTH_BENEFIT_PERSON[AAASYqAAAAABJkAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAR+mAACAAARD4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TMP_INPUT_DATA[AAASQfAAAAAALQoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAR7ZAACAAAPl4AAA]
. process 1 scanning INS.COMPARE_NODES[AAASSiAAAAAAXFQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEPS[AAARNbAACAAAI3oAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_BATCH_INSERT[AAASRRAAAAAAMaQAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_HOSPITAL[AAASU2AAAAAAg5YAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_ICD[AAASU3AAAAAAg7AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TRANS_ERROR_LOG[AAASWLAAAAAAoPwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PLA_TREATY_WISE_CLAIM[AAASxDAAAAACdSIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.REPEAT_INTERVAL[AAASp5AAEAAAAFoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAR81AACAAAQcwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ENQUEUE_STAT[AAABhfAACAAABFYAAA]
. process 1 scanning INS.WINGS_MOTORPOOL_CLAIM_DTLS[AAASfwAAAAABoeoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAW7XAACAAASpAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_PROVISION_INFO[AAASV2AAAAAAn7QAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS[AAARN+AACAAAJOIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LIST_ITEMS[AAARP8AACAAAJ+QAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_REPORT_ELEM_PARAMS[AAAQjtAACAAABR4AAA]
. process 1 scanning INS.WORKFLOW_SPCL_DEP_RULE_TRANS[AAASf8AAAAAABkAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_USER_ADM_LOG[AAASnZAAAAAAntwAAA]
. process 1 scanning INS.WINGS_MOTORPOOL_ERROR_DETAIL[AAASfzAAAAABokYAAA]
. process 1 scanning SYS.CON$[AAAAAcAABAAAAEgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_RI_PRODUCT_COVER[AAASyzAAAAAAMVoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PAYMENT_MODE[AAASNxAAAAAAAloAAA]
. process 1 scanning SYS.METASCRIPTFILTER$[AAAAQDAABAAABpoAAA]
. process 1 scanning INS.CONDITION_DETAILS_TEMP[AAASSmAAAAAAXQAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_RI_PRODUCT_COVER[AAASr8AAEAAABFwAAA]
. process 1 scanning INS.COVERNOTE_CANCELLED_REPORT[AAASSzAAAAAAXSQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LEDGER_CD_MAP_OFC_TYPE[AAAS3AAAAAADWTQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SWLIB_ENTITY_DOCUMENTS[AAAQlKAACAAAOIQAAA]
. process 1 scanning ACCEXT.ACCEXT_EXTRACTION_SUMMARY[AAASq0AAAAAAAEIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_STAMP_CHALLAN_BOOKING[AAASQNAAAAAALOoAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_MAP_HST[AAASUIAAAAAAfngAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CD_BALANCE[AAASOkAAAAAAA3IAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_TABLE_MAPPING[AAASgiAAAAABpUAAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$COMPLEX_TYPE[AAANrpAACAAACroAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_BUTTONS[AAARNkAACAAAJLAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_STEP_PARAMS[AAAQfqAACAAAHXYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LEDGER_ACCOUNT[AAASNkAAAAAAAjAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_TAG_MST_HST[AAASUQAAAAAAf0gAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_TREATY_UPDATE_CHRONOLOGY[AAASx7AAAAABtrgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_MRB_FIXED_MST[AAASjeAAAAAAPCgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQLPARAMS_PROP_MAP[AAASmkAAAAAAkyYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ASSESSMENT_INFO_DTLS[AAASVNAAAAAAiyQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_BRANCHES[AAARNoAACAAAJLoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQL_PROD_MAP[AAASmsAAAAAAm0IAAA]
. process 1 scanning INS.XML_WSDL_TAG_MST[AAASgwAAAAABpVwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLTEXT[AAABg/AACAAABB4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_REINS_COST_BOOKING[AAASyQAAAAAAL5YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_PARAMETERS[AAABZNAACAAAApgAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_GRID_DETAIL_ERROR[AAASSBAAAAAARFwAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ASSESSMENT_INFO[AAASVMAAAAAAg9IAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICIES[AAAQikAACAAAHhQAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_RATE_DESC_AUDIT[AAASq6AAAAABpdIAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_POLICY_ENDORSEMENT_LOG[AAASVzAAAAAAn6IAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_DEAL_DETAILS_HSTRY[AAASX1AAAAAA/oQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_PROD_MOP[AAASlbAAAAAAkh4AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_ERROR_LOG[AAASX6AAAAAA/pYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_UW_PROCESSING_LOG[AAASw7AAAAAAFRQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_CTRL_LBCB_FXD[AAASihAAAAAAKawAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_VIOLATIONS[AAAQi4AACAAAOMoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EMPLOYEE_HISTORY[AAASWqAAAAAAuz4AAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_MOD_RISK_MAPPING[AAASgXAAAAABopQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAASBCAACAAARxQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTR_BRANCH_OFFICE_MAP[AAASW5AAAAAA3LIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LIST_OF_VALUES_DATA[AAARNVAACAAAJawAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP[AAASlWAAAAAAkfIAAA]
. process 1 scanning SYS.AW_OBJ$[AAAANqAACAAAAXQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_DAILY_CASH_BANK_BAL[AAASO1AAAAAAA94AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PARTNER_BUSINESS_DTLS[AAASPyAAAAAAK4AAAA]
. process 1 scanning INS.TAB_HOSPITALDAILYCASH[AAASdYAAAAABbsgAAA]
. process 1 scanning SYS.PROCEDURE$[AAAADcAABAAAAXAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_TAG_MST[AAASUPAAAAAAfzgAAA]
. process 1 scanning INS.ITS_GC_PROPOSAL_STATUS[AAASZqAAAAABJqYAAA]
. process 1 scanning INS.TPA_MEMBER_DATA_DOWNLOAD[AAASdtAAAAABb0gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_LOGIC_CONDITION[AAASn0AAAAAA2YIAAA]
. process 1 scanning INS.UW_INST_TRANS_TAB[AAASekAAAAABc5oAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_OFFICE[AAASXRAAAAAA8HIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTR_BRANCH[AAASW4AAAAAA3KQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_TEMPLATES[AAARMlAACAAAI6IAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_JFUNINDX[AAASjWAAAAABpWQAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_TRANS_LOG[AAASYbAAAAABJhwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAR9bAACAAAQfIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAW79AACAAATBYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAR/MAACAAARKQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAR7/AACAAAPqgAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_INTERMEDIARY_CUST_MAP[AAASX+AAAAABBrIAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_OTHERDTLS_GRID_TEMP[AAASR3AAAAAAMzwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_OS_COMPONENTS[AAAQdyAACAAAOeAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_OFFICE_HISTORY[AAASXSAAAAAA80AAAA]
. process 1 scanning SYS.PLSCOPE_ACTION$[AAAAEEAACAAAAF4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CANCEL_ACCU_ENDORSEMENT[AAASy9AAAAAAMXYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_TREATY_ENDORSEMENTS[AAAS2wAAAAAAbjQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_VENDOR_SW_COMPONENTS[AAAQd2AACAAAOfQAAA]
. process 1 scanning INS.COMPARE_NODE_GROUPS[AAASSjAAAAAAXHAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EMPLOYEE[AAASWpAAAAAAuzAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_MEMBER_CARD_INFO[AAASWNAAAAAArpgAAA]
. process 1 scanning SYS.ERROR$[AAAADkAABAAAAYAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_MESSAGES$[AAARPtAACAAAJEAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_IND_HISTORY[AAAAHRAACAAAAOAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_RISK_MAPPING[AAASgfAAAAABpNAAAA]
. process 1 scanning INS.TPA_CARD_DETAILS[AAASdpAAAAABbyoAAA]
. process 1 scanning INS.BLOCK_COVERS_DETAILS[AAASRDAAAAAAMYwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_VENDOR_SW_SUMMARY[AAAQd0AACAAAOe4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYINSLIP[AAASP0AAAAAAK5AAAA]
. process 1 scanning INS.BATCH_SERVICE_AUTH[AAASQ+AAAAAAMYAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_OP_PARAM_VALS[AAAPRWAACAAAEqAAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ATTRIBUTE[AAANwJAACAAADPoAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_RECEIVED_DTLS[AAASXwAAAAAA9LYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAW81AACAAATnIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_TREATY_WISE_CESSION[AAAS2xAAAAAAbjYAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_OPS[AAAPRLAACAAAExQAAA]
. process 1 scanning BATJOB.ARGUMENT_DTLS[AAASpQAAEAAAADgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_SYSPARAM_MAPPING[AAASn6AAAAAA2fwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_VERSION_DTLS[AAASpFAAAAAA2wQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STEP_COMPUTATIONS[AAARN6AACAAAJNgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_DEFAULT_COVER_GROUP[AAAStMAAEAAABHIAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_SMSGATEWAY_INTERFACE[AAASZaAAAAABJogAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_RI_PRODUCT_COVER_GNPI[AAASySAAAAAAMSoAAA]
. process 1 scanning INS.UW_FINANCIER_MASTER[AAASeeAABAAAafgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_BLK_DTLS[AAASidAAAAAAEZ4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_MAP_REFERENCE_NO[AAASw3AAAAAAFQYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQL_PROP_MAP[AAASmtAAAAAAm1YAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_REQUEST_BACKUP[AAASl+AAAAAAkngAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_REINS_WISE_CESSION_BKP[AAASywAAAAAAMU4AAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_EXCEL_UPLOAD_COMPLETE[AAASRUAAAAAAMcoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_POLICY_WISE_CESS_ACC_BKP[AAASxIAAAAAAKO4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_SUNGL_ACCOUNT_CODES[AAASuxAAEAAABIQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ESA_REPORT[AAAQfJAACAAAOaYAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_ERROR_LOG[AAAS1MAAOAAAAk4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_DISBURSE_PAYMENT_DTLS[AAASO4AAAAAACRIAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_RATE_META_AUDIT[AAASq9AAAAABqmYAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$SIMPLE_TYPE[AAANpbAACAAACZ4AAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_REQUEST_APPROVAL[AAASR9AAAAAARFAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSURER_ENDT_ACC_BKP[AAASxdAAAAAALqQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRODUCT_GENERAL_PARAMS[AAASlhAAAAAAkjwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_DTLS[AAASmBAAAAAAkogAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_INFO[AAASYNAAAAABBtwAAA]
. process 1 scanning SYS.METANAMETRANS$[AAAAQGAABAAABqAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_MOD_MOP[AAASlZAAAAAAkg4AAA]
. process 1 scanning SYS.PROCEDUREJAVA$[AAAAD1AABAAAAcAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LISTS_OF_VALUES$[AAARNRAACAAAJaQAAA]
. process 1 scanning INS.CO_INSURANCE_DETAILS_TAB[AAASS7AAAAAAXToAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LICENSE[AAASW7AAAAAA3UQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_FAC_UNIT_DETAILS[AAASzNAAAAAC6JgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_GRPWISE_UISET[AAASnyAAAAAAr3oAAA]
. process 1 scanning SYS.METAFILTER$[AAAAP4AABAAABoQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_EXECPLAN[AAAQfoAACAAAIJYAAA]
. process 1 scanning INS.UW_QC_CONFIGURATION_MASTER[AAASfCAAAAABdiwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_SRL_RUNTM_MAP[AAASmQAAAAAAkqYAAA]
. process 1 scanning SYS.METASTYLESHEET[AAAAP9AABAAABo4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_TAB_HISTORY[AAAAHOAACAAAANoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LIBRARYCACHE[AAABiBAACAAABIYAAA]
. process 1 scanning INS.TPA_CARD_DETAILS_TEMP[AAASdqAAAAABbzYAAA]
. process 1 scanning INS.UW_QC2_DOCUMENT_MASTER[AAASfBAAAAABdiIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DERIVED_EQUATION[AAAShvAAAAAAEQIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_DUPLICATE_PRINT_COPY[AAASO8AAAAAACR4AAA]
. process 1 scanning INS.ENDT_SCHDL_CHANGE_NODES[AAASTuAAAAAAfe4AAA]
. process 1 scanning INS.DW_MST_OFFICE[AAASTlAAAAAAdj4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PAGE_PLUG_TEMPLATES[AAAROOAACAAAI8IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNIT_DTL_ACC_BKP[AAASsvAAAAAAAF4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAW9bAACAAATzoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAASBOAACAAARyAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_MESSAGE_GROUPS[AAABaFAACAAAAwAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GRP_USER[AAASjGAAAAAALaYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_TARIFF_RANGE[AAASm/AAAAAAm3AAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_STD_ATTRS[AAAOHvAACAAAEh4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_UNITS_BKP[AAASyhAAAAAAMUAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_STD_ATTRS_WRK[AAAOKAAACAAAEYIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.VALIDATION_METHOD_PARAM_MAP[AAASokAAAAAA2sgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQL_BIND_METADATA[AAABhJAACAAABDIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_EXCEL_LOG[AAASPFAAAAAACSYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_DOCUMENT_SUBMITTED[AAASVXAAAAAAi0gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_FIXED_COMBO[AAASkDAAAAAAPewAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_USER_AUTHEN[AAASnaAAAAAAr1IAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$SEQUENCE_MODEL[AAANvbAACAAADJ4AAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_EXCEL_UPLOAD[AAASRTAAAAAAMcIAAA]
. process 1 scanning INS.COMM_VEH_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASShAAAAAAXEwAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_PRINT_STATUS[AAASgcAAAAABpMYAAA]
. process 1 scanning BATJOB.BREAKUP_EXCEL_SCH_DTLS[AAASpcAAAAABpYwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHERDTLSGRPINFO_DTLS[AAASlAAAAAAAicIAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVAOBJ$[AAAAI3AABAAAA6wAAA]
. process 1 scanning INS.UW_OFFICE_CODE_MASTER[AAASezAABAAAaoQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SEG_STAT_OBJ[AAABjhAACAAABSYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_WORKSHEET_COLUMNS[AAARXRAACAAAKaYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_REASON_DTLS[AAASYWAAAAABJhAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_VEHICLE_DTLS[AAASfQAAAAABecAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_V_RATE_DESC_DTLS[AAASnDAAAAAAm34AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_MENU_OPTIONS[AAARS4AACAAAKAoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_INV_COMPONENT[AAAQchAACAAAPbgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_FINANCIER[AAASNUAAAAAAAFQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_USER_DTLS[AAASnbAAAAAAr1oAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_ASSOC_CFG[AAAQibAACAAAH5QAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_ACTIVE_USER_LOG[AAASRhAAAAAAMygAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_TRANS_AUDIT_LOG_DTLS_UW[AAASSPAAAAAASzwAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_MESSAGE_STRUCTURE[AAASYCAAAAABBsgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_MEM_DYNAMIC_COMP[AAABk8AACAAABcQAAA]
. process 1 scanning INS.TAB_PREVIOUS_POLICY_DETAILS[AAASdaAAAAABbtgAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_CONDITIONAL_MST[AAASgLAAAAABonwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_APPROVE_AUTHORITY_DTLS[AAASg/AAAAAAAG4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COVER_PROD_MSTR[AAAShZAAAAAAEJwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_ENTITY_MAP[AAASlnAAAAAAkkwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_TYPE_BKUP_BKP[AAASycAAAAAAMTYAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_PROPERTY[AAAS1RAAOAAAAmQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_OPR[AAAAHeAACAAAAPoAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMMISSION_BILL[AAASOuAAAAAAA9AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PARAM_TABLE[AAASlQAAAAAAidwAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$SCHEMA[AAANxxAACAAADcoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_V_DIST_RATE_FAC[AAASnAAAAAAAm3gAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNIT_DETAILS_BKP[AAASsuAAAAAAAFgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLT_RTN_PLAN[AAABfnAACAAAA6YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PGASTAT[AAABiZAACAAABKoAAA]
. process 1 scanning INS.ALTER_TABLE1[AAASQ3AAAAAALpIAAA]
. process 1 scanning INS.SETTLINGAGENTMASTER[AAASdDAAAAABX7IAAA]
. process 1 scanning INS.UW_DEPARTMENT_MASTER[AAASeUAABAAAafIAAA]
. process 1 scanning INS.FINANCIER_DETAILS_TEMP[AAASUZAAAAAAf1wAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_ENTRY_VALUES[AAAQdhAACAAAPeYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_SUB_RECEIPT_INFO[AAASQPAAAAAALQAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJ_MSTR[AAASkyAAAAAAVvIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRM_CAL_EQN[AAASleAAAAAAkjQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_USER_MSTR[AAASndAAAAAAr2IAAA]
. process 1 scanning INS.SFSP_RATE_MASTER[AAASdFAAAAABX7oAAA]
. process 1 scanning INS.UW_INST_TRANS_TEMP[AAASelAAAAABdgoAAA]
. process 1 scanning INS.XML_WSDL_MAP[AAASguAAAAABpVQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_WIZARD_LOG[AAASniAAAAABpYAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GRP_DESIGNATION_MAPPING[AAASjCAAAAAALZoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_LOGIC_EVENT[AAASn2AAAAAA2ZYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CNUM_DEP_SGMNT[AAAS5rAAAAAA2ygAAA]
. process 1 scanning SYS.TS$[AAAAAGAABAAAACwAAA]
. process 1 scanning SYS.VTABLE$[AAAAIqAABAAAA5IAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LOV[AAASNnAAAAAAAkgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TDS_CAPTURE[AAASQaAAAAAALQIAAA]
. process 1 scanning INS.DESIGN_AUDIT_LOG[AAASTMAAAAAAdioAAA]
. process 1 scanning INS.HMESURAKSHAP_SCHED_TAB_TEMP[AAASYtAAAAABJl4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_VAR_COMBO[AAASkJAAAAAAPfoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PASSWD_HIST[AAASlRAAAAAAkeIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TARIFF_FACTOR_MAP[AAASm5AAAAABpXYAAA]
. process 1 scanning INS.UW_PROPOSAL_ADDL_INFO[AAAS2tAAAAADWN4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GRP_MSTR[AAASjDAAAAAALaAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MSTR_FIELDS[AAASkOAAAAAAPoYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PAGE_LINK_MSTR[AAASlNAAAAAAidQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_DIR[AAASlXAAAAAAkgIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_PROD[AAASlaAAAAAAkhgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SGMNT_PARAM[AAASmhAAAAAAkr4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_BKP[AAASybAAAAAAMTAAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_EVENT_LOG[AAABbuAACAAAAzIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PGA_TARGET_ADVICE[AAABilAACAAABMIAAA]
. process 1 scanning INS.COVERCODEMASTER[AAASSvAAAAAAXR4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_FINANCIER[AAASWvAAAAAA2VYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_HLTH_SCH_BENEFITS_HS[AAASX9AAAAABBqwAAA]
. process 1 scanning SYS.PLSCOPE_IDENTIFIER$[AAAAEBAACAAAAFgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER_NAME[AAABjPAACAAABQYAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ATTRGROUP_REF[AAANxjAACAAADa4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_OS_PROPERTIES[AAAQdwAACAAAOdgAAA]
. process 1 scanning INS.TEMP_RANGE_EXCEL[AAASdfAAAAABbyQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLT_PLAN_STATS[AAABaMAACAAAAwwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PARAM_SOURCE[AAAQfxAACAAAHX4AAA]
. process 1 scanning INS.ALTER_TABLE2[AAASQ4AAAAAALpgAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_MAP[AAASUHAAAAAAfnIAAA]
. process 1 scanning INS.TABLE_DTLS[AAASdTAAAAABbsIAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_PROPERTY[AAASgIAAAAABonQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LEDGER_CODE_APPL[AAAS1kAAAAADWKQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GROUP_MRBCTRL_MAP[AAASi+AAAAAALYoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_RISK_MAP[AAASlzAAAAAAkmIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQL_PARAMS[AAASmrAAAAAAkzwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_VERSION_TAB[AAASnhAAAAAAr2wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_FILE_UPLOAD_HIST[AAASw1AAAAAAEL4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_WISE_CESSION_BKP[AAASxqAAAAAALr4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_TREATY_WISE_CESSION[AAAS2yAAAAAAbjgAAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GRIEVANCE_ENTITY_MASTER[AAAS1EAAOAAAAjgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYMENT_TRACKER[AAASP6AAAAAALIQAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FILENETINDEXES_ARC[AAASZOAAAAABJnwAAA]
. process 1 scanning INS.TPA_ERROR_LOG[AAASdrAAAAABb0AAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_FILE_PATH_INFO[AAASgRAAAAABooYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_GENERAL_MAIL_INFO[AAAS6wAAAAADrKoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COVER_GRP_MAP[AAAShVAAAAAAEJIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MAP_LOV[AAASjvAAAAAAPSoAAA]
. process 1 scanning RNL.BULK_PRINT_REPORT_DETAILS_TAB[AAASqcAAAAAAACwAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_COVERCODE_OD_TP_MAP[AAASUqAAAAAAgxAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_REASSIGN_DETL[AAASXuAAAAAA9LAAAA]
. process 1 scanning INS.PVTCAR_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASbmAAAAABPYYAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_ERROR_LOG[AAASgDAAAAABomYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CNTRNUM_MSTR[AAAShNAAAAAAEIIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_CTRL_LBCB_SQL[AAASiiAAAAAAKbwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GRP_CATEGORY_MAPPING[AAASjBAAAAAALZQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_MOD[AAASlYAAAAAAkggAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_WSDL_MAP[AAASn9AAAAAA2gwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_TYP_DIST_RATE_FAC[AAAS6BAAAAAA4agAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_WISE_CESSI_ACC_BKP[AAASxrAAAAAAL4QAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_UNDOSTAT[AAABjZAACAAABRoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SYSTEM_PERFORMANCE_LOG[AAAQh1AACAAAHtAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LIST_TEMPLATES[AAAROkAACAAAI9YAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_TAG_HST[AAASUOAAAAAAfzQAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLECLASSMASTER[AAASfXAAAAABedAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_CONTROL[AAASgCAAAAABomIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_MSTR[AAASisAAAAAAKyoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PATCH_LOG[AAASlVAAAAAAke4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_XML_TAG_MAPPING[AAASnkAAAAAAr3QAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_UW_PRODUCT_COVER_SI[AAASvSAAAAAADzYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SEGADV_OBJLIST[AAABLwAACAAAAh4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_MUTEX_SLEEP[AAABh/AACAAABIIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_ROW_TEMPLATES[AAAROYAACAAAI/4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_APPROVE[AAASv/AAEAAABJAAAA]
. process 1 scanning INS.COMMISSION_AGENT_BILL_DTLS[AAASScAAAAAAXEYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_SQLS_TAB[AAASWSAAAAAArqoAAA]
. process 1 scanning INS.POLICY_COVERS_DETAILS[AAASbCAAAAABOXYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TARIFF_MAP[AAASm7AAAAABpXwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_PARTICIPANTS[AAASvKAAAAABtpIAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_MAPPING_TAB_050813[AAAS2zAAAAADWSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TEMPLATE_CASE_MAPNEW_BK[AAASnHAAAAAAnsYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_FEATURE_METADATA[AAABeJAACAAAA1IAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$OBJECT_ATTRIBUTE[AAANhgAACAAACUYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_REPORT_DEF_ELEMENTS[AAAQjnAACAAABVoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_RANDOM_IMAGES[AAARWsAACAAAKhoAAA]
. process 1 scanning INS.COMMISSION_AGENT_BILL[AAASSbAAAAAAXEIAAA]
. process 1 scanning INS.DW_MST_DEPARTMENT_OLTP[AAASTkAAAAAAdjoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_GENERIC_VALUE[AAASU1AAAAAAg5IAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_OTHCLMTYPE_DETAILS[AAASU5AAAAAAg7YAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ACCUMULATION_REPROCESS[AAASsWAAAAAAAEIAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_DIST_RATE_FAC[AAASq3AAAAABpc4AAA]
. process 1 scanning INS.POLICYWISE_DOCS_TEMP[AAAS3NAAAAADWUIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COVER_GRP_MSTR[AAAShWAAAAAAEJgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NEXTFIN_PROPOSAL[AAASwtAAAAAAELQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_FAC_UNIT_DTLS_BKP[AAASzQAAAAAAMYwAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_CONTROL[AAAS1LAAOAAAAkoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_EVENT_NAME[AAABhTAACAAABEIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_VIOL_CTXT_DEF[AAAQiVAACAAAH5AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LICENSE_DEFINITIONS[AAAQkJAACAAAIEQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LISTS[AAARP6AACAAAJ94AAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_REPORT_ECLIPSE[AAASMuAAEAAAADQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYIN_SLIP_MAP[AAASP1AAAAAAK5wAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ASSESSMENT_SUMMARY[AAASVPAAAAAAizwAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_REQUEST[AAASV8AAAAAAoO4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_CITYDISTRICT[AAASXPAAAAAA8GoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_CITYDISTRICT_HSTRY[AAASXQAAAAAA8G4AAA]
. process 1 scanning INS.GPA_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASYmAAAAABJjYAAA]
. process 1 scanning INS.PRODUCT_CLAUSE_MASTER[AAASbbAAAAABOXoAAA]
. process 1 scanning RATEENG.CNFGTR_TDE_V_RATE_DESC_DTLS[AAASq7AAAAABqmIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_SMS_INTEGRATION[AAAS2KAAAAADWMIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_DOCS_MAP[AAAS3OAAAAADWUQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_SEQ_MSTR[AAASiwAAAAAAKzQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LIB_OBJ_MAP[AAASjhAAAAAAPDwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_FACT_DEPY[AAAS6FAAAAAA4bQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESS_TYPE_BRKUP_ACC_BKP[AAASwHAAAAAAD7IAAA]
. process 1 scanning SYS.METASCRIPT$[AAAAQAAABAAABpQAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_MAPPING_TAB[AAAS1OAAOAAAAloAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_JOB_RUN_DETAILS[AAABbyAACAAAAzoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_DATUMS[AAAPQ7AACAAAEs4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CATEGORY_MAP[AAAQYdAACAAAH4oAAA]
. process 1 scanning INS.D_DEALER[AAASTmAAAAAAfeYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_HEALTH_ENDORSEMENT_DETAILS[AAASX8AAAAABBqgAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_TALISMA_LOG[AAASZiAAAAABJpgAAA]
. process 1 scanning INS.PATCH_LOG[AAASa5AAAAABOW4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.MASTERSCH_REPEAT_INTERVAL[AAASpsAAAAABpZYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_AC_STATUS[AAASu/AAAAABtoIAAA]
. process 1 scanning INS.POLICYWISE_DOCS_TAB[AAAS3MAAAAADWUAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INDEX_NOTUSED[AAASjPAAAAAALboAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_GROUP[AAASkEAAAAAAPfQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJ_MAPTABLE[AAASkxAAAAAAVu4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_LD_MAP[AAASlqAAAAAAklgAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_JOB[AAABbKAABAAAC2IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_RESOURCE_LIMIT[AAABidAACAAABLIAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$CHOICE_MODEL[AAANvDAACAAADG4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_WORKSHEETS[AAARWyAACAAAKZYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_INV_DEPENDENCY_RULE[AAAQckAACAAAPcYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MISC_COLLECTION_TRACK[AAASPpAAAAAAHzAAAA]
. process 1 scanning INS.ALTER_TABLE[AAASQ2AAAAAALo4AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_PARAM_TABLE[AAASYGAAAAABBtYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_SELECTED_ADDONCOVERS[AAASYVAAAAABJgwAAA]
. process 1 scanning INS.GMC_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASYlAAAAABJjIAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLEMANUFACTURERMASTER[AAASfcAAAAABedYAAA]
. process 1 scanning INS.XML_WSDL_TAG[AAASgvAAAAABpVoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINS_ENDORSEMENT_BKP[AAASxlAAAAABtrQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_MAPPING[AAASkoAAAAAAVuIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJGRP_MAP[AAASkrAAAAAAVugAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_OTHERDTLS_MAP[AAAS1PAAOAAAAl4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_OBJECTS[AAABZXAACAAAAqoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_SNAPSHOT_MD_COLUMNS[AAAQcRAACAAAHnwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PROCESSING[AAARM7AACAAAJZQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_ID_VALUES[AAAQdjAACAAAPdgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_REFUND_INTIMATION[AAASQGAAAAAALOQAAA]
. process 1 scanning INS.CO_INSURANCE_DETAILS_TEMP[AAASS8AAAAAAdiQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_REFUND_DETAILS[AAASQFAAAAAALOAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ASSESSMENT_INFO_MAP[AAASVOAAAAAAizgAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_DISABLEMENT_TYPE[AAASUsAAAAAAgxYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OB_OBJPROPDTLNAME[AAASk6AAAAAAVvoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CESSION_BKP[AAASzGAAAAAAMYYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_SPACE_USAGE[AAABkOAACAAABXAAAA]
. process 1 scanning INS.NCRB_RECOVERED_MAY[AAASaiAAAAABN5QAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_VERSION_DTLS_BKT[AAASpGAAAAAA2xAAAA]
. process 1 scanning SYS.METAXSLPARAM$[AAAAP7AABAAABooAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$AWMD[AAAPoMAACAAAFdAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_DEPOSIT_TRANSFER_DTLS[AAASO3AAAAAACQ4AAA]
. process 1 scanning INS.CLAIMMST_LOV[AAASRQAAAAAAMaAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ADDITIONAL_MAP[AAASVKAAAAAAg84AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_UNIT_GNPI[AAASvQAAAAAADzIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_TYPE_BRKUP_BKP[AAASwFAAAAAAD64AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAR/AAACAAARJgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAW7pAACAAATAIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAR7zAACAAAPpwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAR9nAACAAAQf4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAASAuAACAAARwAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAASA2AACAAARwgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAW7xAACAAATAoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAR/YAACAAARLAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAR8LAACAAAPrgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAR9PAACAAAQeYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAW8JAACAAATCIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_REP_MASTER[AAASl8AAAAAAknQAAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GRIEVANCE_DATA[AAAS1DAAOAAAAjQAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_RISKCOVERLD_MAPPING[AAAS1SAAOAAAAmwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_QUOTATION_DETAILS[AAASxTAAAAABtrAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_ACTIONS[AAABZoAACAAAAswAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_ASSOC_EVAL_DETAILS[AAAQigAACAAAOMYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_IDS[AAAQddAACAAAPdAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RISK_HEADER_LD_DTLS[AAASSEAAAAAASy4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_UNIT_DTLS_BKP[AAASyjAAAAAAMUgAAA]
. process 1 scanning INS.ERRORLOG[AAAST6AAAAAAffoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_SETTLEMENT_MAP[AAASVjAAAAAAi1QAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_LIB_MAP[AAASheAAAAAAEKgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNITS_BKP[AAASssAAAAAAAFQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ALERT_HISTORY[AAABejAACAAAA3oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PROCESS_MEMORY_SUMMARY[AAABibAACAAABK4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_TEXTUAL_DATA[AAARE3AACAAAIm4AAA]
. process 1 scanning INS.MACHINERYDESCRIPTIONMASTER[AAASZ3AAAAABJrgAAA]
. process 1 scanning INS.UW_ENDORSEMENT_TYPE_MASTER[AAASeXAAAAABc4wAAA]
. process 1 scanning INS.UW_EXCEL_UPLOAD_LOG[AAASeZAAAAABc5IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_REINSURER_CESSION[AAASytAAAAAC6JIAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_BOOK_HISTORY[AAAS1aAAAAADUzYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_LOGIC_CONDITIONSET[AAASn1AAAAAA2ZIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UNITS_ACC_BKP[AAASsrAAAAAAAFAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PROPOSAL_ACCU_ENDT_TYPE[AAASxPAAAAAAKPwAAA]
. process 1 scanning SYS.METAPATHMAP$[AAAAQJAABAAABqYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_ELEM_DEFAULT_PARAMS[AAAQj9AACAAAH8AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_SQL_STATEMENTS[AAAQkBAACAAAH9wAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_SELECT_COLUMN_DETAILS[AAASRVAAAAAAMdYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_PROCESSING_CTRL_INFO[AAASU8AAAAAAg74AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TPA_EXCEL_EXTRA[AAASWFAAAAAAoPYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_INTR_USER_DEAL_MAP[AAASYBAAAAABBsQAAA]
. process 1 scanning INS.TRANSACTION_LOG_DTLS[AAASdvAAAAABb1gAAA]
. process 1 scanning INS.UW_CLAUSE_MASTER[AAASeMAAAAABc4AAAA]
. process 1 scanning INS.UW_WORKMEN_CATEGORY[AAASfTAAAAABecgAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_IMAGE_DTL[AAASgVAAAAABopAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_MRB_FIXED_MST[AAASipAAAAAAKyYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOD_NODE_MAP[AAASj+AAAAAAPeIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODEBLK_MAP[AAASkdAAAAAAPpoAAA]
. process 1 scanning SYS.BOOTSTRAP$[AAAAA7AABAAAAIIAAA]
. process 1 scanning SYS.CONTEXT$[AAAACSAABAAAASIAAA]
. process 1 scanning SYS.FGACOL$[AAAAGHAABAAAAk4AAA]
. process 1 scanning SYS.XS$VERIFIERS[AAAAGXAABAAAAm4AAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$[AAAAHvAABAAAAywAAA]
. process 1 scanning SYS.PARTOBJ$[AAAAI8AABAAAA7QAAA]
. process 1 scanning SYS.INDCOMPART$[AAAAJbAABAAAA/QAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMDELTA$[AAAAJzAABAAABCQAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_CHANGE_COLUMNS$[AAAAKuAABAAABJIAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_FILE_GROUP_FILES[AAAAMbAABAAABVAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_IMPL_OPTIONS$[AAAAObAABAAABcYAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MULTI_OPTIONS$[AAAAOdAABAAABcoAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_CUBE_DIMENSIONS$[AAAAOfAABAAABc4AAA]
. process 1 scanning SYS.SUM$[AAAAO3AABAAABf4AAA]
. process 1 scanning SYS.SUMDETAIL$[AAAAO9AABAAABgoAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_PROPS$[AAAARpAABAAABwYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_FILTERINSTANCE[AAABAPAABAAACKYAAA]
. process 1 scanning SYS.UTL_RECOMP_ERRORS[AAABO6AABAAACdoAAA]
. process 1 scanning SYS.CHNF$_QUERY_DEPENDENCIES[AAABUzAABAAACtAAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_PROGRAM[AAABbGAABAAAC1oAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_SRCQ_INFO[AAABbnAABAAAC5YAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_REMOTE_JOB_STATE[AAABcVAABAAAC9AAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_CALLDEST[AAABqeAABAAADKYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPPROP[AAABr2AABAAADRQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPCATLOG[AAABr+AABAAADSAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_RESOL_STATS_CONTROL[AAABumAABAAADWIAAA]
. process 1 scanning SYS.USR_PROPERTIES_TAB[AAAB4DAABAAADloAAA]
. process 1 scanning SYS.DBMS_ALERT_INFO[AAACxxAABAAAFV4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_CLASS_CAPS[AAADBzAABAAAG1IAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_PARALLEL_METADATA[AAADDMAABAAAG44AAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNTcRPJU+j3oJ/gQOQK3N4dyQ==[AAADGsAABAAAG/QAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$JVM$STEPS$DONE[AAADSzAABAAAHwQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_PARTITION[AAAPouAABAAAQGIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_P[AAASCgAABAAAVgAAAA]
. process 1 scanning SYS.SMB$CONFIG[AAAAC9AACAAAACIAAA]
. process 1 scanning SYS.COMPARISON_COL$[AAAANGAACAAAAUYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_COMPONENT[AAAANRAACAAAAVgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_SESSION_ACTIONS$[AAACSiAACAAAAe4AAA]
. process 1 scanning SYS.TRANSACTION_BACKOUT_REPORT$[AAABOsAACAAAAkgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DIRECTIVE_META[AAABZ4AACAAAAuoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_ADDM_INST[AAABadAACAAAAyoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_STATEMENTS[AAABf4AACAAAA7QAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_PLANS[AAABf8AACAAAA7wAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_NAME[AAABhVAACAAABEYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT_BL[AAABhdAACAAABFIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER_BL[AAABjJAACAAABPoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_CLUSTER_INTERCON[AAABk2AACAAABbgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_IC_DEVICE_STATS[AAABk4AACAAABbwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_SNAP_ERROR[AAABlxAACAAABegAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_BASELINE_DETAILS[AAABl3AACAAABfQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_CAPTURE_STATS[AAABpcAACAAABgQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLW_TABVOL[AAABqFAACAAABkgAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_FS[AAAB4LAACAAAByoAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_BACKUPFILETABLE[AAAB4SAACAAABzIAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_STOREPROPERTIES[AAAB4cAACAAABzwAAA]
. process 1 scanning SYS.ALERT_QT[AAADAgAACAAAB4gAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$SYSPARAM_ALL_VALUES[AAADQSAACAAACKoAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$EVENT_AUX_PARAMS_NT[AAADQ/AACAAACLIAAA]
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_L[AAADRQAACAAACMwAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$DEFIDXPARAM[AAANfVAACAAACPIAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$INDEX_SET[AAANiWAACAAACWgAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$INDEX[AAANhqAACAAACW4AAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$INDEX_VALUE[AAANhxAACAAACXYAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ALL_MODEL[AAANurAACAAADD4AAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ANY[AAANwlAACAAADTIAAA]
. process 1 scanning XDB.APP_USERS_AND_ROLES[AAAN0tAACAAADm4AAA]
. process 1 scanning XDB.Folder36_TAB[AAAN3IAACAAADwYAAA]
. process 1 scanning XDB.fallback43_TAB[AAAN3+AACAAAD1gAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$XIDX_IMP_T[AAAN5AAACAAAD6wAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$NONCEKEY[AAAN56AACAAAD/IAAA]
. process 1 scanning ORDSYS.SI_IMAGE_FORMATS_TAB[AAAOHVAACAAAEQgAAA]
. process 1 scanning ORDSYS.SI_VALUES_TAB[AAAOHZAACAAAERAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_OPRD[AAAOIrAACAAAETYAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DOC_TYPES[AAAOHfAACAAAET4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_INSTALL_DOCS[AAAOHiAACAAAEUQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_UID_DEFS_WRK[AAAOKaAACAAAEcIAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OPENLS_NODES[AAAQJMAACAAAE5AAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_XML_SCHEMAS[AAAPZJAACAAAFZYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$DIMENSION[AAAP1zAACAAAGiAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_DATUMS_OLD_SNAPSHOT[AAAQB6AACAAAG6oAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_S[AAAQUxAACAAAHOgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_SUMMARY_ERRORS[AAAQd8AACAAAHWwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.PARAM_VALUES_TAB[AAAQgYAACAAAHcoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_SCHEDULE[AAAQgoAACAAAHeIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS_EXT[AAAQYeAACAAAHugAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_S[AAARGQAACAAAHwAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LOADER_DESIGNATORS[AAAQZOAACAAAHxAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_REPORT_DEF_JIT_TYPES[AAAQjmAACAAAHzoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_ELEM_TARGET_TYPES[AAAQj5AACAAAH8oAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_PROP_DEFS[AAAQYkAACAAAH/YAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_BSLN_METRICS[AAAQoKAACAAAIDQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_SETS[AAAQbLAACAAAIGQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.EUME2E_ASSOCS_LOOKUP[AAAQm/AACAAAIOgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DM_RULEENTRY[AAARCwAACAAAIVwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_LARGE_PARAMS[AAAQg7AACAAAIjgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_PROCEDURES[AAARE5AACAAAInIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_COLUMN_EXCEPTIONS[AAARYIAACAAAIuIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LOV_VALUES[AAARQuAACAAAIuwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_DEVELOPER_ROLES[AAARP0AACAAAIv4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SW_MAIN_KEYWORDS[AAARRuAACAAAIwYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_BANNER[AAARMCAACAAAI3IAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_POPUP_LOV_TEMPLATE[AAARSxAACAAAJCYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PLATFORM_PREFS[AAARLgAACAAAJPoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_ICON_BAR[AAARM4AACAAAJY4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_COMPUTATIONS[AAARNEAACAAAJZ4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_OMS_PARAMETERS[AAAQamAACAAAOToAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LAST_SYNC_LOAD_DETAILS[AAAQZRAACAAAOUgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PROV_HARDWARE[AAAQl3AACAAAOigAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_RECUSERSETTINGS_ECM[AAARAxAACAAAOoQAAA]
. process 1 scanning SCOTT.DEPT[AAAR3bAAEAAAACAAAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_REPORT[AAASMqAAEAAAACwAAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_REPORT_BAND[AAASMrAAEAAAAC4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.PARAMETER_MAP_TAB[AAASpvAAEAAAAFQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PROPOSAL_OVERRIDE_HIST[AAASxRAAEAAABJQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CHEQUE_BOOK[AAASM+AAAAAAADgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CHEQUE_TYPE[AAASNDAAAAAAADoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INPUT_STAX_MAJOR_HEAD[AAASNcAAAAAAAiIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PERIODIC_PROCESS_DEF[AAASN0AAAAAAArYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_REFUND_APPROVAL_STATUS[AAASN2AAAAAAAroAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_APPROVAL_MATRIX_DEF[AAASOHAAAAAAAtAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_TRANS_LINE_DTLS[AAASOQAAAAAAAt4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_INTERMEDIARY_COMM_VOUCHER[AAASPZAAAAAAHyQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ONLINE_PAYEE_BANK_DTLS[AAASPvAAAAAAHzwAAA]
. process 1 scanning INS.AGREEMENT_TYPE_MASTER[AAASQzAAAAAALogAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_DETAILS_APPLICABLE[AAASRSAAAAAAMcAAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RI_UW_MAP[AAASSGAAAAAASzIAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_TAB_INTR_CAT_MASTER[AAASSKAAAAAASzYAAA]
. process 1 scanning INS.EAR_RISK_TYPE_MASTER[AAASToAAAAAAfewAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_OTHER_VALUE_MAP[AAASUJAAAAAAfywAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CAMPAIGN_MASTER[AAASWfAAAAAAuyIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_OFFICE_CODE[AAASXCAAAAAA3VgAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_SALUTATION[AAASXJAAAAAA8GQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_ULOV_CLASS_MAP[AAASXbAAAAAA81oAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_CONTROL_NUMBER[AAASXmAAAAAA9KwAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_TEMP_LEAFDETAILS[AAASXyAAAAAA/oIAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_MOTOR_INFO[AAASYOAAAAABJgYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_TRAVEL_SCH_BENEFITS[AAASYcAAAAABJioAAA]
. process 1 scanning INS.GMCRATINGTYPEMASTER[AAASYkAAAAABJjAAAA]
. process 1 scanning INS.INDUSTRYMASTER[AAASY4AAAAABJmoAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FCODE_PCODE_RENPOLICY[AAASZLAAAAABJngAAA]
. process 1 scanning INS.ITS_GC_PAYMENT_STG[AAASZpAAAAABJqQAAA]
. process 1 scanning INS.MOT_VEHICLE_INSPECTION_DETAILS[AAASaCAAAAABN4AAAA]
. process 1 scanning INS.MULTIPLE_INTERMEDIARY_TAB[AAASaDAAAAABN4IAAA]
. process 1 scanning INS.N053083_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASacAAAAABN4oAAA]
. process 1 scanning INS.OFF_CD[AAASayAAAAABOWIAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_BASIC_OD_ACT[AAASczAAAAABPoQAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_PA_COVER[AAASc5AAAAABPpAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_CONDITION_MASTER[AAASeOAAAAABc4YAAA]
. process 1 scanning INS.UW_PROMOTION_DEAL_TAB[AAASe+AAAAABdh4AAA]
. process 1 scanning INS.UW_USER_VALIDATE[AAASfPAAAAABdj4AAA]
. process 1 scanning INS.VESSELREGISTRATIONMASTER[AAASfoAAAAABoeQAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_CONFIG[AAASgBAAAAABomAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_CONFIG[AAASgMAAAAABooQAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_GENERAL_TABLE[AAASqKAAAAABpcAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_TYPES[AAASspAAAAABq6gAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UW_PATTERN_DTLS[AAASsxAAAAABq6wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CONTROL_NUMBERS[AAAStAAAAAABq7AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PROPORTIONAL_TREATIES[AAASuQAAAAABtlgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RATINGS[AAASuSAAAAABtloAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RISK_TYPES[AAASuhAAAAABtmYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TABLE_MASTER[AAASuzAAAAABtnIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TASK_STATUS[AAASu1AAAAABtnYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_ESTIMATED_PREMIUM[AAASvHAAAAABto4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_PROGRAM[AAASvZAAAAABtp4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_TREATIES[AAASvbAAAAABtqIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CAT_CLAIM_DETAILS[AAASv7AAAAABtqoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_TREATY_REINSTATED[AAASyWAAAAAC6JAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PRODUCER_CHANNEL[AAAS2LAAAAADWMQAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ACTIVITY_CHECKLIST[AAAS2nAAAAADWNIAAA]
. process 1 scanning INS.N005019_O_TYP_TAB[AAAS4uAAAAADWdIAAA]
. process 1 scanning INS.O000569_TYP_TAB[AAAS4wAAAAADWeIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.TXT_BASIC_INFO_TAB[AAAS6ZAAAAADWh4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_BASIC_INFO[AAAS6YAAAAADrKAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ADDLRISK_LOV_CTRLS[AAASg4AAAAAAAGoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_NUM_DEF_MASTER[AAAShgAAAAAAEKwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FOREX_RATE_MSTR[AAASiZAAAAAAEZYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FORMAT_MSTR[AAASicAAAAAAEZwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_LIB[AAASikAAAAAAKyIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LD_DEPENDENCY_CONFIG[AAASjaAAAAAAO8gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MESSAGE_ACTION[AAASj0AAAAAAPTYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MSG_TYPE_MAP[AAASkcAAAAAAPpgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PATCH_HISTORY[AAASlUAAAAAAkewAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_LD_TYPE_MAP[AAASlsAAAAAAkl4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_BTNSTS[AAASl/AAAAAAkoQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_GROUP[AAASmLAAAAAAkp4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SQLPARAMS_SEARCHPROPMAP[AAASmlAAAAAAkzoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TRANSACTION_PAGE_MSTR[AAASnRAAAAAAntIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_UDFORMAT_MSTR[AAASnVAAAAAAntYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.TARIFF_INSERT_TEMP[AAASoYAAAAAA2h4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.VALIDATION_PROD_INTERFACE_MAP[AAASolAAAAAA2tAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_ESCALATION_MSTR[AAASozAAAAAA2uYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_LOB_GRP_WORKFLOW_MAP[AAASo3AAAAAA2u4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_STATE_DISP_SEQ[AAASpKAAAAAA2xoAAA]
. process 1 scanning REINS.MUT_A[AAASrhAAAAAAACQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CURRENCY_EXCH_RATES[AAAStJAAAAAADuwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_INTERNAL_ROLE_DTLS[AAAStiAAAAAADvoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_NONGC_PROD_COVER_MAPPING[AAASt0AAAAAADw4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_CLAIM_DETAILS[AAASvUAAAAAADzoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_TREATY_LAYER_RI_PROD[AAASvgAAAAAADzwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_MENU_FOR_REPORT[AAASwqAAAAAAELIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_ACTUAL_RECOVERY[AAASyCAAAAAAL44AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_UW_DATA_VALIDATION[AAAS0YAAAAAAMfgAAA]
. process 1 scanning RILOG.RI_LOG_AUDIT_TRAIL_MASTER[AAAS0qAAAAAAbiAAAA]
. process 1 scanning MULTCURR.ACCMST_CURRENCY_MASTER[AAASqXAAAAAAACIAAA]
. process 1 scanning MULTCURR.ACC_CURRENCY_RATE_TRANS_HIST[AAASqZAAAAAAACYAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_PARAMETER[AAASqoAAAAAAADoAAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GR_COMPLAINT_TYPE_MASTER[AAAS1IAAOAAAAkQAAA]
. process 1 scanning SYS.PROPS$[AAAABiAABAAAAMgAAA]
. process 1 scanning SYS.TRIGGERJAVAS$[AAAACmAABAAAAUoAAA]
. process 1 scanning SYS.PENDING_TRANS$[AAAAEHAABAAAAdQAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_FILE_EXTENT$[AAAAERAABAAAAeIAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_MAPPING_PRIORITY$[AAAAEqAABAAAAgoAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_STORAGE_POOL_MAPPING$[AAAAErAABAAAAgwAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMPARTLOG$[AAAAJwAABAAABB4AAA]
. process 1 scanning SYS.MLOG$[AAAAJ5AABAAABDAAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_PROPAGATED_SETS$[AAAAKzAABAAABJoAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_PROPAGATION_PROCESS[AAAALCAABAAABLYAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_SOURCE_SCHEMA[AAAALhAABAAABO4AAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_DEST_OBJ[AAAALoAABAAABPwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_MESSAGE_RULES[AAAAMLAABAAABTYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_MESSAGE_CONSUMERS[AAAAMNAABAAABToAAA]
. process 1 scanning SYS.REDEF_OBJECT$[AAAAMpAABAAABW4AAA]
. process 1 scanning SYS.XSTREAM$_SYSGEN_OBJS[AAAANeAABAAABYgAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MODELS$[AAAAOCAABAAABZQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MEAS_FOLDER_CONTENTS$[AAAAOYAABAAABcAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_DIMENSIONALITY$[AAAAOvAABAAABe4AAA]
. process 1 scanning SYS.SUMINLINE$[AAAAPAAABAAABhAAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMKEY$[AAAAPEAABAAABhgAAA]
. process 1 scanning SYS.EXTERNAL_TAB$[AAAAQLAABAAABqoAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_LOGMNR_BUILDLOG[AAAARkAABAAABvwAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_NTAB$[AAAARlAABAAABv4AAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_PARTOBJ$[AAAARsAABAAABwwAAA]
. process 1 scanning SYS.DST$ERROR_TABLE[AAAARwAABAAABxAAAA]
. process 1 scanning SYS.SYS_FBA_FA[AAAAS2AABAAAByQAAA]
. process 1 scanning SYS.SYS_FBA_TRACKEDTABLES[AAAAS9AABAAABzIAAA]
. process 1 scanning SYS.SYS_FBA_DL[AAAATCAABAAABzwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_BASETABLE[AAABADAABAAACIwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_FILTER[AAABALAABAAACJ4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_JOURNAL[AAABAlAABAAACNIAAA]
. process 1 scanning SYS.CHNFDIRECTLOAD$[AAABVTAABAAACtYAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_MESSAGE_TYPES[AAABXxAABAAACyIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_PUBLISHER[AAABX6AABAAACzIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.AQ$_INTERNET_AGENTS[AAABYXAABAAACzQAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_JOB_ARGUMENT[AAABbZAABAAAC3wAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_WINDOW_GROUP[AAABb2AABAAAC6YAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_SCHEDULE[AAABb9AABAAAC7QAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_FILE_WATCHER[AAABcXAABAAAC9QAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_ERROR[AAABqaAABAAADJ4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPCAT[AAABrQAABAAADN4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPSCHEMA[AAABraAABAAADOwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_AUDIT_COLUMN[AAABvBAABAAADXIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REFRESH_TEMPLATES[AAABvpAABAAADYwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_OBJECT_TYPES[AAABv+AABAAADZoAAA]
. process 1 scanning SYS.DBMS_PARALLEL_EXECUTE_CHUNKS$[AAAB3fAABAAADhoAAA]
. process 1 scanning SYS.S_PROPS_TAB[AAAB3lAABAAADiIAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_FS[AAAB32AABAAADkIAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_EVENT_QTAB[AAAC+oAABAAAGD4AAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB[AAAC/DAABAAAGp4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_PARALLEL_PARTITION_DATA[AAADDWAABAAAG5oAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$POLICY$[AAAMo3AABAAAM6gAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_INDEX[AAAPotAABAAAQGAAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/wXtLzgQKjAmCcbNg==[AAASBsAABAAAVYoAAA]
. process 1 scanning SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1[AAASBpAABAAAVZIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_S[AAASCGAABAAAVcAAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$ESCALATE_OPERATIONS[AAAAFEAACAAAAIoAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_DATABASE[AAAANXAACAAAAWQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_FILTER$[AAACRqAACAAAAeQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_REPT_REPORTS[AAABNtAACAAAAjIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_REPT_FORMATS[AAABN1AACAAAAkIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_INST_FDG[AAABZiAACAAAAsAAAA]
. process 1 scanning SYS.KET$_CLIENT_CONFIG[AAABe3AACAAAA4YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_IOSTAT_FUNCTION_NAME[AAABguAACAAABAIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_VIEW_USER_CREDENTIALS[AAAQbmAACAAABGIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLCOMMAND_NAME[AAABjVAACAAABRIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY_BL[AAABkDAACAAABV4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LOG[AAABkLAACAAABWoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS_BL[AAABkcAACAAABYQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_RSRC_CONSUMER_GROUP[AAABkyAACAAABbAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_SQL_BINDS[AAABpzAACAAABiYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_FILTER_SET[AAABp3AACAAABi4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLW_STMTS[AAABp/AACAAABjwAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_STORECOMMANDS[AAAB4XAACAAABzgAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_L[AAAR8qAACAAAB5gAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_L[AAADJKAACAAACEAAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$PARAMETER[AAANfHAACAAACOAAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$NVTAB[AAANizAACAAACTIAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$XDB_READY[AAANoQAACAAACYAAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ATTRGROUP_DEF[AAANxPAACAAADYYAAA]
. process 1 scanning XDB.xdb-log13_TAB[AAAN2IAACAAADqoAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuydbOpngQOQK3N4fFQ==[AAAN2yAACAAADtwAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$XTABCOLS[AAAN5iAACAAAD84AAA]
. process 1 scanning XDB.XDBACL_PATH_TAB[AAAN7XAACAAAEAIAAA]
ORA-30967: operation directly on the Path Table is disallowed

CSS-00144: failed to scan table XDB.XDBACL_PATH_TAB

. process 1 scanning XDB.XS$ROLESETS[AAAN8BAACAAAEDQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_MACRO_PAR_WRK[AAAOK1AACAAAEeoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_GEOM_METADATA_TABLE[AAAPMeAACAAAEoIAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_AXIS_NAMES[AAAPRAAACAAAEt4AAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_AXES[AAAPRCAACAAAEuQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAPI_MEMORY_HEAP_HISTORY[AAAPqRAACAAAGcwAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$PARAMETER[AAAPx7AACAAAGfoAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$AWCUBELOADPARM[AAAP2iAACAAAGhQAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$MRALL_DESCRIPTORS[AAAP+dAACAAAGhgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_CAPABILITIESINFO$[AAAQMQAACAAAHIgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TASK_QTABLE[AAAQPwAACAAAHNAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_INPUT_QTABLE[AAAQVRAACAAAHPgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_USER_PARAMS[AAAQf1AACAAAHYYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_MSG_QTABLE_2[AAAREnAACAAAHpAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CALLBACKS[AAAQY0AACAAAHrYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_TYPE_VERSIONS[AAAQYhAACAAAHtYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ARU_PRODUCTS[AAAQc8AACAAAHz4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_RESOURCES[AAAQd3AACAAAH3oAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_EVENT[AAAQhaAACAAAH6wAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_ELEM_PARAM_CLASSES[AAAQj7AACAAAH7wAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_FORMAT_HANDLERS[AAAQiLAACAAAIAAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PURGE_POLICY_GROUP[AAAQipAACAAAIAoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_SET_COLUMNS[AAAQbNAACAAAIGgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_INFO[AAAQfiAACAAAIIoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CS_RULEFOLDER[AAAQaqAACAAAIYQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_JOBTYPES[AAARE8AACAAAIlgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_PARAM_GROUPS[AAARFNAACAAAIlwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_UPG_TAB_OBSOLETE[AAARUBAACAAAItgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PICK_END_USERS[AAARcCAACAAAIzYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_WORKSPACE_REQ_SIZE[AAARcGAACAAAIzoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PAGE_GROUPS[AAARU4AACAAAJdIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_QUERY_OBJECT[AAARUaAACAAAKFIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_FAILOVER_TABLE[AAAQfLAACAAAOTYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_EMD_PING[AAAQiNAACAAAOUwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_OS_SUMMARY[AAAQduAACAAAOdQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_STORAGE_REPORT_ALIAS[AAAQk3AACAAAOkoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_RECTSSETTINGS_ECM[AAARAzAACAAAOogAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_OBJECT[AAASp0AAEAAAAFYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CALENDER[AAASM8AAAAAAADQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_ERROR_CODE[AAASNOAAAAAAAEgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_EXCEL_FORMAT[AAASNPAAAAAAAEoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INPUT_STAX_SUB_HEAD[AAASNdAAAAAAAiQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INTERMEDIARY_IT_SLAB[AAASNgAAAAAAAigAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_MOD_PARAM[AAASNrAAAAAAAlAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_ONLINE_TRANS_STATUS[AAASNvAAAAAAAlgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ACCOUNT_CD_MAP_APPLICATION[AAASOCAAAAAAAswAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_REQUEST_MAP_PMT_INFO[AAASONAAAAAAAtgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_STATUS_DEF[AAASOOAAAAAAAtoAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MAP_BULKJV[AAASPiAAAAAAHyoAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ONLINE_JOURNAL_DTLS[AAASPuAAAAAAHzoAAA]
. process 1 scanning INS.CAR_RISK_TYPE_MASTER[AAASRMAAAAAAMZoAAA]
. process 1 scanning INS.CLMMST_FRAUD_PARAM[AAASRcAAAAAAMx4AAA]
. process 1 scanning INS.COVERCODE_OD_TP_MAP[AAASSwAAAAAAXSIAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_COMPANY[AAAST+AAAAAAfmIAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_CLAIM_STATUS[AAASUmAAAAAAgwwAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_LOSS_LOCATION[AAASU4AAAAAAg7QAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_PERSONNEL[AAASU6AAAAAAg7oAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_PROCESSING_CTRL_DTLS[AAASU7AAAAAAg7wAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_RESOURCE_TYPE[AAASVCAAAAAAg8YAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_SURVEYORTYPE[AAASVDAAAAAAg8gAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_AWARD_MAP[AAASVQAAAAAAi0AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_CLAIM_RECOVERY[AAASVTAAAAAAi0QAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_EXTRA_MAP[AAASVYAAAAAAi1AAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_DEALERASSOCIATION[AAASWmAAAAAAuywAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EXCEL_MAPPING[AAASWtAAAAAA2VIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_GRADE[AAASWxAAAAAA2VwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTR_POLICY_MAPPING[AAASW6AAAAAA3UIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_STATE_HISTORY[AAASXWAAAAAA81IAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_MST_EXCEL_CHILDCLASS[AAASYDAAAAABBtAAAA]
. process 1 scanning INS.INTERMEDIARY_STATUS_MST[AAASY9AAAAABJmwAAA]
. process 1 scanning INS.OPTIONMASTER[AAASazAAAAABOWQAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_DIR_MAP[AAASb4AAAAABPZQAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_DIR_PROD_MAP[AAASb6AAAAABPZgAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_GENERAL_RATES[AAASc1AAAAABPogAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_LEGAL_LIABILITY[AAASc3AAAAABPowAAA]
. process 1 scanning INS.TABLE_ALTER[AAASdSAAAAABbsAAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_EXPENSE_TYPE[AAASd+AAAAABcUwAAA]
. process 1 scanning INS.UW_ENDORSEMENT_ROLE_MAP[AAASeWAAAAABc4oAAA]
. process 1 scanning INS.UW_PROD_END_UPLOAD_TYPE[AAASe9AAAAABdhwAAA]
. process 1 scanning INS.UW_RISK_VARIANT[AAASfFAAAAABdjYAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLECOLORMASTER[AAASfYAAAAABedQAAA]
. process 1 scanning BATJOB.BATCH_PARAMETER[AAASpZAAAAABpYYAAA]
. process 1 scanning BATJOB.BATCH_VERSION_CONTROL[AAASpaAAAAABpYgAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CLAIM_DOCUMENT_MST_HST[AAASqIAAAAABpbwAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_ERR_UPLOAD_LOG_TAB[AAASqJAAAAABpb4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_DEFAULT_REINSURER[AAAStNAAAAABq7YAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PPW_SUMMARY[AAASuBAAAAABtk4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RATING_AUTHORITIES[AAASuTAAAAABtlwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TAXES[AAASu2AAAAABtngAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_COMPONENT_MASTER[AAASvCAAAAABtooAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_TREATY_LAYERS[AAASveAAAAABtqYAAA]
. process 1 scanning INS.INSPECTION_AGENCY_UPLOAD[AAAS1TAAAAADUyoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_OCCUPATION[AAAS2AAAAAADWLAAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLE_INSPECTION_DATA_UPLOAD[AAAS2BAAAAADWLIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_INSPECTION_AGENCY[AAAS2GAAAAADWLwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_DIRECTMARKETING[AAAS2oAAAAADWNQAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_STATUS[AAAS23AAAAADWSQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CANCEL_REASON[AAAS3QAAAAADWUgAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PCG_CUSTOMER[AAAS3gAAAAADWVwAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_SECTION[AAAS3vAAAAADWWQAAA]
. process 1 scanning INS.TXT_SUBGROUP_MAP_ACCOUNT_TAB[AAAS4EAAAAADWW4AAA]
. process 1 scanning INS.N004740_O_TYP_TAB[AAAS4gAAAAADWcQAAA]
. process 1 scanning INS.O000868_TYP_TAB[AAAS5QAAAAADWgQAAA]
. process 1 scanning INS.O000874_TYP_TAB[AAAS5SAAAAADWgYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_GENERAL_MAIL_INFO_HISTORY[AAAS6zAAAAADrLAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_PAGE_OPEN_MODE[AAAShlAAAAAAELQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_PROP[AAAShnAAAAAAELYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGN_MENU[AAASh1AAAAAAERQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ENTITY_DTLS[AAASiLAAAAAAEYoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ENTITY_PROP_MAP[AAASiNAAAAAAEY4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_NODE_MAP[AAASitAAAAAAKy4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_PROD_MAP[AAASiuAAAAAAKzAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_HELP_MAPTABLE[AAASjHAAAAAALa4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INCR_DUMP_LOG_SEQ[AAASjNAAAAAALbYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOD_FRM_MAP[AAASj7AAAAAAPTwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOD_MSTR[AAASj9AAAAAAPeAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_GRP_PROD_SERVICE[AAASlcAAAAAAkjAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_RISK[AAASlyAAAAAAkmAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROP_TYP_MSTR[AAASl4AAAAAAkmwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_EQN[AAASmCAAAAAAkpIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_INFO[AAASmEAAAAAAkpQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RPT_CTRL_DTLS[AAASmWAAAAAAkrYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RPT_SECTION_DTLS[AAASmeAAAAAAkroAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_XAML_FILE_INFO[AAASoBAAAAAA2hQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.RULE_CONF_GENERAL_TAB[AAASoNAAAAAA2hwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_APP_REJ_STAT_DEP_RULE[AAASouAAAAAA2twAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_MANUFACTURE_DTLS[AAASpEAAAAAA2wIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_SPECIAL_DEP_RULE[AAASpHAAAAAA2xQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ACCOUNTING_YEAR_MASTER[AAASsVAAAAAAAEAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_APP_SERVER_SETUP[AAASsbAAAAAAAEwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_BOILER_AGE[AAASseAAAAAAAE4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_GNPI_MASTER[AAAStbAAAAAADvYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_INWARD_CLAIM_DETAILS[AAAStkAAAAAADvwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RISK_GROUPS[AAASufAAAAAADyIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_PROGRAM_LOG[AAASuqAAAAAADygAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_SURPLUS_LINE_DTLS[AAASuyAAAAAADy4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_COVER_DTLS_TMP[AAASvoAAAAAAD0IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_SEC_DTLS_TMP[AAASvuAAAAAAD04AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_CANCEL[AAASwBAAAAAAD6oAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_CESSION_TYPE_BREAKUPBKP[AAASyeAAAAAAMT4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_MDP_ADJUSTMENT[AAASzYAAAAAAMZAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_RI_PRODUCT_TREATY_DTLS[AAASzoAAAAAAMZwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_SECTION_PRODUCT_SI[AAASzpAAAAAAMZ4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_TREATY_SECTION_COMM[AAASzvAAAAAAMeAAAA]
. process 1 scanning RILOG.RI_LOG_AUDIT_TRAIL_DETAILS[AAAS0pAAAAAAMf4AAA]
. process 1 scanning MULTCURR.ACCMST_CURRENCY_RATE_MASTER[AAASqYAAAAAAACQAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_OPERATOR[AAASqnAAAAAAADgAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHODS_COPY[AAAS07AAOAAAAiQAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_GENERAL_TAB[AAAS1NAAOAAAAlgAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_CATEGORY$[AAAAEnAABAAAAgQAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSTEM_PRIVILEGE_MAP[AAAAFsAABAAAAh4AAA]
. process 1 scanning SYS.RLS_CTX$[AAAAF9AABAAAAjoAAA]
. process 1 scanning SYS.XS$PARAMETERS[AAAAGgAABAAAAnoAAA]
. process 1 scanning SYS.OPTSTAT_USER_PREFS$[AAAAHhAABAAAAygAAA]
. process 1 scanning SYS.OPBINDING$[AAAAIrAABAAAA5QAAA]
. process 1 scanning SYS.TABPART$[AAAAJAAABAAAA7wAAA]
. process 1 scanning SYS.REG_SNAP$[AAAAKRAABAAABFwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_PREPARE_OBJECT[AAAALKAABAAABMQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_SYNTAX$[AAAAOKAABAAABaQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MEASURES$[AAAAOtAABAAABeoAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMDEP$[AAAAPKAABAAABigAAA]
. process 1 scanning SYS.EXPPKGACT$[AAAAPsAABAAABmwAAA]
. process 1 scanning SYS.METAXSL$[AAAAP6AABAAABogAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_TYPE$[AAAARZAABAAABuYAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$ERROR[AAAATMAABAAAB2oAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_PARAMETERS[AAABAhAABAAACMoAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_SET_IEUAC$[AAABPxAABAAACfQAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_SET$[AAABPzAABAAACfgAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_SET_FOB$[AAABQQAABAAAClIAAA]
. process 1 scanning SYS.DAM_CONFIG_PARAM$[AAABToAABAAACoYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.AQ$_SCHEDULES[AAABXsAABAAACxgAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_PROPAGATION_STATUS[AAABXzAABAAACyYAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_FILEWATCHER_HISTORY[AAABcZAABAAAC9gAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_AQERROR[AAADIhAABAAADNYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_PRIORITY[AAABtnAABAAADTwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_SITES[AAABwvAABAAADcwAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_VOL[AAAB3yAABAAADjoAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_SNAP[AAAB30AABAAADj4AAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_S[AAAC+sAABAAAGoYAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_S[AAAC/sAABAAAGuoAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_FDS_INST[AAADBpAABAAAG0gAAA]
. process 1 scanning SYS.HS_PARTITION_COL_NAME[AAADDNAABAAAG4YAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_S[AAADETAABAAAG9wAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVAJAR$[AAADS8AABAAAHxIAAA]
. process 1 scanning SYS.EPG$_AUTH[AAAN5+AABAAAOFIAAA]
. process 1 scanning SYS.WALLET$_ACL[AAAN8oAABAAAOIoAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$INSTANCE_ACTIONS[AAAAFOAACAAAAJ4AAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$DATABASE_ATTRIBUTES[AAAAFeAACAAAAL4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_AUX_HISTORY[AAAAHcAACAAAAPYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_PROGRESS[AAAALQAACAAAARAAAA]
. process 1 scanning SYS.COMPARISON_SCAN_VAL$[AAAANKAACAAAAU4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_REPT_FILES[AAABNwAACAAAAjgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_EXEC_PARAMETERS[AAABZVAACAAAAqYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_FEATURE_USAGE[AAABeFAACAAAA0oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_STATISTICS[AAABgBAACAAAA8AAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TEMPFILE[AAABgoAACAAAA/YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_MEMORY_RESIZE_OPS[AAABirAACAAABM4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_THREAD[AAABixAACAAABNoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLW_TABLES[AAABqDAACAAABkQAAA]
. process 1 scanning SYS.SQL_TK_ROW_CHK$[AAAB+9AACAAAB0QAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$HISTORY[AAACmDAACAAAB3IAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$WORKSPACES_TABLE[AAADLsAACAAACHoAAA]
. process 1 scanning XDB.ftp-log21_TAB[AAAN2bAACAAADsgAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$XTAB[AAAN5YAACAAAD7oAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_VR_DT_MAP[AAAOHtAACAAAEVQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_SET_WRK[AAAOKsAACAAAEcgAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_RT_PREF_PARAMS[AAAOIZAACAAAElQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED[AAAOIoAACAAAEmQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_MACRO_PAR[AAAOIzAACAAAEm4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_ACTION[AAAOI5AACAAAEnoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_UNITS_OF_MEASURE[AAAPQ2AACAAAEr4AAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_ELLIPSOIDS[AAAPQ6AACAAAEsoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_OP_METHODS[AAAPRKAACAAAExAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_STYLES_TABLE[AAAPU2AACAAAFLYAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_WS_CONFERENCE[AAAQJ5AACAAAFMAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_RECORD_TYPES$[AAAQLuAACAAAFUQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_3DTXFMS_TABLE[AAAPV9AACAAAFYoAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$AWXML[AAAPobAACAAAFzYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$MODEL[AAAPyHAACAAAGdwAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$DOMAIN[AAAPx3AACAAAGeIAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$OBJECTTYPE[AAAPyLAACAAAGeYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$CLASSIFICATION[AAAPyDAACAAAGewAAA]
. process 1 scanning MDSYS.MD$RELATE[AAAQBnAACAAAGkoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_ELLIPSOIDS_OLD_SNAPSHOT[AAAQB5AACAAAG6YAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_PROJECTIONS_OLD_SNAPSHOT[AAAQB3AACAAAG6gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRIC_VERSIONS[AAAQYaAACAAAHqAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ERROR_MASTER[AAAQoBAACAAAHswAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ARU_RELEASES[AAAQdBAACAAAH0IAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ARU_LANGUAGES[AAAQdDAACAAAH1AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_QUEUES[AAAQiIAACAAAH/wAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PDP_METADATA[AAAQbnAACAAAIGwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_PARAM_URI_INFO[AAAQhrAACAAAIJoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_DISPLAY_INFO[AAAQheAACAAAIKIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NESTED_JOB_TARGETS[AAAQfuAACAAAILgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_AUDIT_DESTINATION[AAAQmzAACAAAIOIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_OPERATIONS_MASTER[AAAQm2AACAAAIOQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB[AAAQguAACAAAIOwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DM_RULETEMPLATES[AAARCtAACAAAIVYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STANDARD_CSS[AAARWYAACAAAIyIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_COUNTRIES[AAARcKAACAAAI0IAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_TABS[AAARNGAACAAAJKAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_TOPLEVEL_TABS[AAARNKAACAAAJKgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_RESTRICTED_SCHEMAS[AAARVFAACAAAJQAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_FORMS[AAARpDAACAAAJQgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_FRM_MENUS[AAARu+AACAAAJT4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_WORKSHEET_RPTS[AAARXnAACAAAKbIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SWLIB_ENTITY_REVISIONS[AAAQlGAACAAAN94AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_PROPERTIES[AAAQYmAACAAAOXAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CURRENT_METRIC_ERRORS[AAAQZDAACAAAOZYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_SNAPSHOT[AAAQcGAACAAAObYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_CPU_DETAILS[AAAQdrAACAAAOcgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_SNAP[AAAQdlAACAAAOgQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LONG_TEXT[AAAQYvAACAAAOjQAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.MGMT_BASELINE_SQL[AAADJcAACAAAOnYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_OPTIONS_ECM[AAARAJAACAAAOq4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HA_INFO_ECM[AAARAPAACAAAOrYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_ENTRY[AAAQdfAACAAAPdwAAA]
. process 1 scanning BATJOB.REPEAT_INTERVAL_MASTER[AAASp6AAEAAABFQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BG_ENTRY_VER[AAASM5AAAAAAAC4AAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CD_ACCOUNT[AAASM9AAAAAAADYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_EXPENSE_TYPE[AAASNTAAAAAAAFIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LEDGER_ACCOUNT_TYPE[AAASNlAAAAAAAkQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_STATUS_CODE[AAASN6AAAAAAAsIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TRANSACTION_CATEGORY[AAASN8AAAAAAAsQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_TRANS_TYPE_DEF[AAASOSAAAAAAA0IAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CHEQUE_AUDIT_LOG[AAASOnAAAAAAA8YAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_INTER_BUSINESS_TRAN_TYPE[AAASPaAAAAAAHyYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_TDS_REMITTANCE_DTLS[AAASQbAAAAAALQgAAA]
. process 1 scanning INS.CHILD_CLAIM_MAPPING_MASTER[AAASROAAAAAAMZwAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_RENEWAL_LOV[AAASR6AAAAAAREwAAA]
. process 1 scanning INS.COMPARE_NODE_PARENTS[AAASSkAAAAAAXH4AAA]
. process 1 scanning INS.DMS_CLAIM_DOCUMENT_MST[AAASTUAAAAAAdjQAAA]
. process 1 scanning INS.FIRE_OCCUPANCY_TYPE_MASTER[AAASUdAAAAAAgwQAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_APPROVAL_COMMITEE[AAASUjAAAAAAgwgAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_DOCUMENT[AAASUtAAAAAAgxoAAA]
. process 1 scanning INS.GENISYS_ERRORS_USERS[AAASWZAAAAAArrgAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PARTY_ACCOUNT_TYPE[AAASXGAAAAAA8GAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_SHEET_ORDER[AAASXKAAAAAA8GYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_BANKHOLIDAY_MSTR[AAASXiAAAAAA9KYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_INTR_SOURCEBANK_MAP[AAASYAAAAAABBsIAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_USER_PWD_RESET_REQUEST[AAASYdAAAAABJiwAAA]
. process 1 scanning INS.OCCUPATIONMASTERLVGI[AAASavAAAAABN5wAAA]
. process 1 scanning INS.OTHER_DETAILS_TAB[AAASa1AAAAABOWgAAA]
. process 1 scanning INS.PRODUCT_INDEX_COLUMN_MAP[AAASbgAAAAABPYIAAA]
. process 1 scanning INS.QUOTEDUW_MASTER[AAASbvAAAAABPYwAAA]
. process 1 scanning INS.RETAILS_TRAVEL_POLICY_TAB_TEMP[AAAScUAAAAABPoAAAA]
. process 1 scanning INS.UWMSTR_PORT_WITHIN_INDIA[AAASd8AAAAABcUgAAA]
. process 1 scanning INS.UW_EXCEL_UPLOAD_SECRET_DTLS[AAASeaAAAAABc5YAAA]
. process 1 scanning INS.UW_PRODUCT_MASTER[AAASe8AAAAABdhoAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_PRODUCT[AAASgHAAAAABonIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_ADDL_INFO_QRY[AAASpyAAAAABpZ4AAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_CLAIM_DOC_DTL_HST[AAASqBAAAAABpa4AAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_POLICY_DOCUMENT_MST_HST[AAASqQAAAAABpcQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_BANK_BRANCHES[AAASrtAAAAABqnIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ACCOUNTING_TRXN_TYPES[AAASsUAAAAABqnwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_DEPARTMENT_MASTER[AAAStOAAAAABq7gAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_EVENT_TYPES[AAAStVAAAAABq7wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RESCALC_PERIODS[AAASudAAAAABtmQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_SERIAL_NUMBERS[AAASutAAAAABtm4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TAX_RATES[AAASu3AAAAABtnoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_LIMIT_BASIS[AAASvJAAAAABtpAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_TYPES[AAASvNAAAAABtpYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_SERIES_MASTER[AAAS1ZAAAAADUzQAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLEMODELMASTER[AAAS1gAAAAADWKAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_BODY_TYPE_PRODUCT_MAP[AAAS2PAAAAADWMwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PRODUCER_PROFILE[AAAS25AAAAADWSYAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_GLM_RATE[AAAS29AAAAADWS4AAA]
. process 1 scanning INS.UW_GLM_MSTR[AAAS3WAAAAADWU4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PRODUCER_APPROVAL[AAAS3rAAAAADWWIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_ARTICLE_SUBGROUP_DEF[AAAS4DAAAAADWXAAAA]
. process 1 scanning INS.REQUIRED_TAB[AAAS4KAAAAADWXQAAA]
. process 1 scanning INS.COURSE_MATERAIL[AAAS4JAAAAADWXgAAA]
. process 1 scanning INS.N004858_O_TYP_TAB[AAAS4mAAAAADWcoAAA]
. process 1 scanning INS.O000574G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS42AAAAADWd4AAA]
. process 1 scanning INS.O000707_TYP_TAB[AAAS5GAAAAADWfoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ACCT_CTRL_PROD_MAP[AAASgzAAAAAAAGIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ACC_LOV[AAASg1AAAAAAAGYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGNATION_MASTER[AAAShwAAAAAAEQwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGNER_MENU_DEFN[AAAShxAAAAAAEQ4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DIR_MAP[AAASh3AAAAAAERwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DIR_PROD_MAP[AAASh5AAAAAAEYAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ENTITY_MAP[AAASiMAAAAAAEYwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FILE_VERSION[AAASiOAAAAAAEZAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GROUP_OBJ_MAP[AAASi/AAAAAALZAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INHERIT_LOG_SEQ[AAASjRAAAAAALb4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INT_OBJ_MAP[AAASjUAAAAAAO8IAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOC_MSTR[AAASjnAAAAAAPSIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MSTR_DTLS[AAASkNAAAAAAPoQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE_FORMAT[AAASkZAAAAAAPpQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJ_DTLNAME[AAASkvAAAAAAVuwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHER_DTLS[AAASlFAAAAAAicwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PACKAGE_PROD_ROLE_MAP[AAASlKAAAAAAidIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.RULE_CONF_FILE_PATH_CONFIG[AAASoMAAAAAA2hoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_CALL_MSTR[AAASowAAAAAA2uAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_MASTER[AAASo6AAAAAA2vAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_NOTIFICATION_CONFIG[AAASo7AAAAAA2vIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_CHN_NAME_DTLS[AAASpBAAAAAA2v4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_IDV_DTLS[AAASpDAAAAAA2wAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_STATE_MASTER[AAASpLAAAAAA2xwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_COVERS_DETAILS_BKP[AAASrlAAAAAAACgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_INTE_PAYABLE_RECEIVABLE[AAASrpAAAAAAACoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MIS_A_PREMIUM_SUMMARY[AAASsDAAAAAAADYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_EXCESS_SHORT_LIMIT[AAAStWAAAAAADvQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_POL_RECTIFICATION_TMP[AAASt+AAAAAADxQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PRODUCT_GRADE_PARAMETERS[AAASuGAAAAAADxgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_SEC_COMM[AAASvLAAAAAADzAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_IMPORT_HIST_TMP[AAASvpAAAAAAD0QAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_PPW_INWARD_FAC_RI[AAASzeAAAAAAMZYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PROFIT_COMMISSION_TYPES[AAAS0tAAAAAAbiYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_GNPI_CALCULATION_DTLS[AAAS2RAAAAAAbiwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_TREATY_ACC_DTLS_TMP[AAAS2SAAAAAAbi4AAA]
. process 1 scanning MULTCURR.ACC_MULTI_CURRENCY_TRANS_DTLS[AAASqaAAAAAAACgAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_CONTROL_NUMBER[AAASqhAAAAAAADIAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHOD_PARAM_MAP[AAAS09AAOAAAAigAAA]
. process 1 scanning SYS.TRIGGERDEP$[AAAACxAABAAAAVoAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_PLAN$[AAAAElAABAAAAgAAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_INSTANCE_CAPABILITY$[AAAAEtAABAAAAhAAAA]
. process 1 scanning SYS.RLS_SC$[AAAAF5AABAAAAjIAAA]
. process 1 scanning SYS.TAB_STATS$[AAAAGtAABAAAAtgAAA]
. process 1 scanning SYS.LOBFRAG$[AAAAJhAABAAABAAAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP_SITE$[AAAAKUAABAAABGIAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_CHANGE_SOURCES$[AAAAKhAABAAABHYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_MILESTONE[AAAALOAABAAABMwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_STMT_HANDLER_STMTS[AAAAL1AABAAABRIAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_FILE_GROUPS[AAAAMTAABAAABT4AAA]
. process 1 scanning SYS.REDEF_DEP_ERROR$[AAAAMrAABAAABXIAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMJOIN$[AAAAPIAABAAABiQAAA]
. process 1 scanning SYS.HIERLEVEL$[AAAAPVAABAAABj4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_PARAMETER$[AAAARIAABAAABsAAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_KOPM$[AAAARoAABAAABwQAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$[AAAATHAABAAAB2AAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_SQLDEPEND[AAABAFAABAAACJIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_PLAN[AAABAnAABAAACNYAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE$[AAABP1AABAAACfwAAA]
. process 1 scanning SYS.CHNF$_QUERIES[AAABUlAABAAACr4AAA]
. process 1 scanning SYS.CHNF$_QUERY_BINDS[AAABUsAABAAACswAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_LWJOB_OBJ[AAABbUAABAAAC3IAAA]
. process 1 scanning SYS.KU_UTLUSE[AAABdmAABAAAC/YAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_SNAPGROUP[AAABrfAABAAADPQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_KEY_COLUMNS[AAABrtAABAAADQYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_CONFLICT[AAABuDAABAAADUwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_RESOLUTION[AAABuTAABAAADVQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_TYPES[AAABvnAABAAADYgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_USER_PARM_VALUES[AAABwjAABAAADcIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_SITE_OBJECTS[AAABw5AABAAADdIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_RUNTIME_PARMS[AAABw9AABAAADdgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_INSTANTIATION_DDL[AAABxPAABAAADfAAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_FSTO[AAAB4CAABAAADl4AAA]
. process 1 scanning SYS.DBMS_LOCK_ALLOCATED[AAACxsAABAAAFVoAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER_FILEWATCHER_QT[AAAC/lAABAAAGuAAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_L[AAAC/1AABAAAGvIAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNTcRPJU+j5oJ/gQOQK3N4dyQ==[AAADGuAABAAAG/gAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_L[AAADHPAABAAAHDQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.SQLPLUS_PRODUCT_PROFILE[AAADSqAABAAAHdoAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$JVM$STATUS[AAADSyAABAAAHwIAAA]
. process 1 scanning SYS.XDB_INSTALLATION_TAB[AAANoJAABAAAN1AAAA]
. process 1 scanning SYS.TSM_DST$[AAAAEyAACAAAAHAAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$SERVICE_OPERATIONS[AAAAE/AACAAAAIAAAA]
. process 1 scanning SYS.RECO_SCRIPT_PARAMS$[AAAAM2AACAAAASYAAA]
. process 1 scanning SYS.RECO_SCRIPT_BLOCK$[AAAAM4AACAAAASoAAA]
. process 1 scanning SYS.COMPARISON$[AAAANDAACAAAAUAAAA]
. process 1 scanning SYS.COMPARISON_SCAN$[AAAANIAACAAAAUoAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$[AAAANhAACAAAAWgAAA]
. process 1 scanning SYS.AW_PROP$[AAAANyAACAAAAYQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_GLOBAL$[AAACRrAACAAAAfIAAA]
. process 1 scanning SYS.SSCR_CAP$[AAABXBAACAAAAnYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY_BL[AAABiPAACAAABJoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PERSISTENT_SUBSCRIBERS[AAABkqAACAAABaAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DISPATCHER[AAABlEAACAAABdAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_DATABASE_INSTANCE[AAABltAACAAABeAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_COLORED_SQL[AAABl1AACAAABfAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_CONNECTION_MAP[AAABptAACAAABhoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_SEQUENCE_EXCEPTIONS[AAABp1AACAAABioAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLA_MAP[AAABqJAACAAABlAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_LOG$[AAACR+AACAAABuoAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_PROPERTY[AAAB4OAACAAABy4AAA]
. process 1 scanning SYS.SQL_TK_COLL_CHK$[AAAB+8AACAAAB0IAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$PLSQL[AAACl6AACAAAB2AAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_S[AAADJBAACAAACBgAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$VERSION_HIERARCHY_TABLE[AAADLzAACAAACH4AAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$WORKSPACE_PRIV_TABLE[AAADL/AACAAACJAAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$PREFERENCE[AAANhlAACAAACVIAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$STOPLIST[AAANiOAACAAACWIAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$D_LINK[AAANodAACAAACZYAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuybfOpngQOQK3N4fFQ==[AAAN2JAACAAADqIAAA]
. process 1 scanning XDB.include47_TAB[AAAN3yAACAAADzgAAA]
. process 1 scanning XDB.SC_PT[AAAN88AACAAAEIAAAA]
ORA-30967: operation directly on the Path Table is disallowed

CSS-00144: failed to scan table XDB.SC_PT

. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_ACTION_TYPES[AAAOIJAACAAAEUwAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_ATTRS_WRK[AAAOKUAACAAAEaoAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_ACTION_WRK[AAAOLCAACAAAEf4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DATA_MODEL_WRK[AAAOKgAACAAAEgQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_LOCATORPATHS[AAAOI7AACAAAEn4AAA]
. process 1 scanning MDSYS.WFS_FEATURETABLEUPDATED$[AAAQLIAACAAAFTgAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$PROJECT[AAAPyCAACAAAGdAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_QTABLE[AAAQUtAACAAAHOAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_TASKS[AAAQaVAACAAAHUAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PERFORMANCE_NAMES[AAAQhyAACAAAHpwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PRIVS[AAAQjIAACAAAHqQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_ADD_CALLBACKS[AAAQY2AACAAAHyIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_SUBTAB_COL_PREFS[AAAQilAACAAAH6QAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METADATA_SETS[AAAQZJAACAAAIHwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_LOCK_TARGETS[AAAQgnAACAAAIMIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS_COMPOSITE_KEYS[AAAQYyAACAAAIW4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_APPLICATIONS[AAARFDAACAAAIkAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_DEVICES[AAAQh+AACAAAIkoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_JOBTYPE_PARAMS[AAARFBAACAAAImAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_HNT_COLUMN_INFO[AAARULAACAAAI1wAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_UPGRADE_PROGRESS[AAARYEAACAAAI2IAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOWS[AAARLiAACAAAI2oAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_EXPORTER[AAARmMAACAAAJYIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_CALS[AAARPHAACAAAJvQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CURRENT_VIOLATION[AAAQi5AACAAAONgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PROV_TGT_STATUS[AAAQl1AACAAAOi4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_STORAGE_REPORT_ISSUES[AAAQk1AACAAAOlAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_RECSEGMENTSETTINGS_ECM[AAARA1AACAAAOowAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_CONTROLFILES_ECM[AAAQ//AACAAAOp4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_ROLLBACK_SEGS_ECM[AAARADAACAAAOqYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_INV_CONTAINER_PROPERTY[AAAQcfAACAAAPbQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_INV_SUMMARY[AAAQcbAACAAAPcwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_FEATUREUSAGE[AAARAXAACAAAPfgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SYSTEM_ERROR_LOG[AAAQh0AACAAAQCAAAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_REPORT_CONN_MAP[AAASMsAAEAAAADAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BANK_BRANCH_RELATION_BK[AAASM2AAAAAAACgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_HEALTH_CHECK_PARAM[AAASNZAAAAAAAF4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BANKING_ROLE[AAASOWAAAAAAA2IAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_STALE_CHEQUE_DTLS[AAASQMAAAAAALOgAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIMMST_COURT[AAASRPAAAAAAMZ4AAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_GENERATE_REPORT[AAASRuAAAAAAMzQAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_REPORT_MASTER[AAASR7AAAAAARE4AAA]
. process 1 scanning INS.DISCREPANCY_RESOLUTION[AAASTNAAAAAAdjAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_CONFIG[AAASUCAAAAAAfmoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_REPUDIATION_REASON[AAASU+AAAAAAg8IAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_SURVEYTYPE[AAASVEAAAAAAg8oAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SURVEY_PROCES_CTRL_INFO[AAASWEAAAAAAoPQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CONTROL_NUMBER_TMP[AAASWiAAAAAAuygAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EXCEL_DOWNLOAD[AAASWrAAAAAA2U4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LOV_CLASS_MAP[AAASW+AAAAAA3VAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_POLICY_STAGE_CAPTION[AAASXIAAAAAA8GIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_VERTICAL[AAASXYAAAAAA81QAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_VEHICLE_ROAD_TYPE[AAASXdAAAAAA814AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_MST_EXCEL_UPLOAD_ERRORLOG[AAASYEAAAAABBtIAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_RENEWAL_ERRORLOG[AAASYXAAAAABJhgAAA]
. process 1 scanning INS.HCP_PLANTABLE[AAASYoAAAAABJjwAAA]
. process 1 scanning INS.HDFC_BANK_MASTER[AAASYpAAAAABJj4AAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FCODE_ETYPE_MAP[AAASZIAAAAABJnIAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_SMS_LOG[AAASZfAAAAABJpYAAA]
. process 1 scanning INS.MISCVEHICLESUBCLASSMASTER[AAASZ8AAAAABJrwAAA]
. process 1 scanning INS.OCCUPATIONMASTER[AAASauAAAAABN5oAAA]
. process 1 scanning INS.PHASE_CONTROL_TABLE[AAASa9AAAAABOXQAAA]
. process 1 scanning INS.PRODUCT_EXCLUSION_MASTER[AAASbfAAAAABPYAAAA]
. process 1 scanning INS.REGISTRATIONZONEMASTER[AAASbyAAAAABPY4AAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_TRAILER_MASTER[AAASc6AAAAABPpIAAA]
. process 1 scanning INS.TEMP_EMP_UPDATE[AAASddAAAAABbyIAAA]
. process 1 scanning INS.TRANS_TAB_COL_MODIFY[AAASdxAAAAABb1wAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_MORATORIUM[AAASeAAAAAABcVAAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_SFSP_SPON_COM[AAASeBAAAAABcVIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_WHEEL_TYPE[AAASeCAAAAABcVQAAA]
. process 1 scanning INS.UW_BA_PLAN_TABLE[AAASeJAAAAABcVoAAA]
. process 1 scanning INS.UW_CN_LOCN_STOCK_LIMIT[AAASeNAAAAABc4QAAA]
. process 1 scanning INS.UW_ENG_GROUP_CLASSIFICATION[AAASeYAAAAABc5AAAA]
. process 1 scanning INS.UW_TYPE_OF_CONSTR_MASTER[AAASfNAAAAABdjoAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_MAPPING_TAB[AAASgFAAAAABom4AAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_OTHERDTLS_MAP[AAASgGAAAAABonAAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_PRODUCT_MST[AAASgdAAAAABpM4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.BATCH_MST_LOV[AAASpYAAAAABpYQAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_STATUS[AAASp2AAAAABpaQAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_WEBSERVICE[AAASp3AAAAABpaYAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_POLICY_DOC[AAASqDAAAAABpbIAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CLAIM_DOCUMENT_MST[AAASqHAAAAABpboAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_POLICY_DOCUMENT_MST[AAASqPAAAAABpcIAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_PROPOSAL_WISE_SEL_MST[AAASqRAAAAABpcYAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_STAGE_WISE_SEL_MST_HST[AAASqVAAAAABpcwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_TREATY_COMPONENT_FIELDS[AAASr+AAAAABqngAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ACCOUNTING_SYSTEMS[AAASsTAAAAABqnoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_UW_PATTERN[AAASswAAAAABq6oAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CURRENCIES[AAAStIAAAAABq7QAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PAYMENT_MODES[AAASt6AAAAABtkgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PERIOD_TYPES[AAASt8AAAAABtkoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TRANSACTION_CODES[AAASu7AAAAABtnwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATIES[AAASu9AAAAABtoAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_DEPOSIT_PREMIUM[AAASzKAAAAAC6JYAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLERTOLOCATIONMASTER[AAAS1fAAAAADUz4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EDU_QUALIFICATION[AAAS1/AAAAADWK4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_IDPROOF[AAAS27AAAAADWSoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PRODUCT_PLAN_CONFIG[AAAS3bAAAAADWVQAAA]
. process 1 scanning INS.N004870_O_TYP_TAB[AAAS4oAAAAADWcwAAA]
. process 1 scanning INS.N005018_O_TYP_TAB[AAAS4sAAAAADWdAAAA]
. process 1 scanning INS.O000666G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS4yAAAAADWdYAAA]
. process 1 scanning INS.O000668G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS43AAAAADWeAAAA]
. process 1 scanning INS.O000858_TYP_TAB[AAAS5MAAAAADWgAAAA]
. process 1 scanning INS.O000880_TYP_TAB[AAAS5UAAAAADWggAAA]
. process 1 scanning INS.O002376_TYP_TAB[AAAS5cAAAAADWhAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CONNECTION[AAAShRAAAAAAEIwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COVER_DEPENDENCY_CONFIG[AAAShUAAAAAAEJAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_PAGE_MAP[AAAShkAAAAAAELIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FOREX_RATE_MSTR_LOG[AAASiaAAAAAAEZgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GENERAL_FUNC_PARAMS[AAASi1AAAAAAKz4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GROUP_PROP[AAASjAAAAAAALZIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INST_PROD_MAP[AAASjSAAAAAAO8AAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MAPKEY[AAASjuAAAAAAPSgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MENU_MSTR[AAASjyAAAAAAPTIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOP_MSTR[AAASj/AAAAAAPeYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJECT_MAP_SYNC[AAASkqAAAAAAVuYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHERDTLSGRP_LOV_CTRLS[AAASlBAAAAAAicoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRIV_MSTR[AAASldAAAAAAkjIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RATE_FACTORS[AAASl7AAAAAAknIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_STATUS_PANELS[AAASm1AAAAAAm2YAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_UW_ROLE_HIARARCHY[AAASneAAAAAAr2gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ZEROLOGIC_PARAMS[AAASnlAAAAAAr3gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.OTH_DTLS_GRD_RISK_GRP_MAP[AAASoFAAAAAA2hgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.TC_CONFIG[AAASoZAAAAAA2sAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_GC_NODE_MAP[AAASo1AAAAAA2uoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_IMD_STATE_DEP_RULE[AAASo2AAAAAA2uwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_WF_STATE_PAGE_MAP[AAASpPAAAAAA2yIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.PRODUCT_HIERARCHY_MAP_TEMP[AAAS37AAAAAA2yQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GEN_MSTR_ITEM_DATA[AAAS50AAAAAA2zYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MIS_D_FACULTATIVE_PREMIUM[AAASsHAAAAAAADoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ADMINISTRATION[AAASsZAAAAAAAEgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ALTERNATE_DEPT_PROD[AAASsaAAAAAAAEoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_COVER_ENDORSEMENTS[AAAStEAAAAAADugAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_EVENT_CAT_CLAIMS_BKP[AAAStUAAAAAADvIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_ACCU_NIL_ENDT_TYPE[AAASvzAAAAAAD1AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_RECAL_STATUS[AAASwCAAAAAAD6wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_QUOTATION_REINS_ACC_BKP[AAASxWAAAAAALqIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_NONGC_PROPOSAL_NRI_STAT[AAASzaAAAAAAMZIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_GROUP_OF_CLAIMS[AAASz4AAAAAAMegAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_LOV[AAASqmAAAAAAADYAAA]
. process 1 scanning RNL.TXT_COLUMN_TAB[AAAS6gAAAAAAAFoAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHOD_RETTYPE_COPY[AAAS1AAAOAAAAi4AAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GR_COMPLAINT_DESC_MASTER[AAAS1HAAOAAAAkIAAA]
. process 1 scanning SYS.VIEWCON$[AAAABtAABAAAANwAAA]
. process 1 scanning SYS.DUC$[AAAACLAABAAAARQAAA]
. process 1 scanning SYS.SQL_VERSION$[AAAACUAABAAAASYAAA]
. process 1 scanning SYS.OBJECT_USAGE[AAAADaAABAAAAWwAAA]
. process 1 scanning SYS.PENDING_SESSIONS$[AAAAEJAABAAAAdgAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_CONSUMER_GROUP$[AAAAEmAABAAAAgIAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_PLAN_DIRECTIVE$[AAAAEoAABAAAAgYAAA]
. process 1 scanning SYS.SERVICE$[AAAAE2AABAAAAhQAAA]
. process 1 scanning SYS.TABLE_PRIVILEGE_MAP[AAAAFvAABAAAAiIAAA]
. process 1 scanning SYS.APPROLE$[AAAAGOAABAAAAlwAAA]
. process 1 scanning SYS.DEFAULT_PWD$[AAAAGiAABAAAAnwAAA]
. process 1 scanning SYS.AUX_STATS$[AAAAGrAABAAAAtQAAA]
. process 1 scanning SYS.KOPM$[AAAAIoAABAAAA44AAA]
. process 1 scanning SYS.TABSUBPART$[AAAAJMAABAAAA9YAAA]
. process 1 scanning SYS.INDSUBPART$[AAAAJRAABAAAA+AAAA]
. process 1 scanning SYS.DEFSUBPART$[AAAAJnAABAAABAwAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP_REFTIME$[AAAAKHAABAAABEgAAA]
. process 1 scanning SYS.MLOG_REFCOL$[AAAAKJAABAAABEwAAA]
. process 1 scanning SYS.RGCHILD$[AAAAKYAABAAABGgAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_CHANGE_SETS$[AAAAKjAABAAABHoAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_PROCESS[AAAAK+AABAAABK4AAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_CONSTRAINT_COLUMNS[AAAALlAABAAABPYAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_CHANGE_HANDLERS[AAAAL5AABAAABRoAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_CONF_HDLR_COLUMNS[AAAAMCAABAAABSQAAA]
. process 1 scanning SYS.LOG$[AAAAMwAABAAABXwAAA]
. process 1 scanning SYS.XSTREAM$_SERVER[AAAANZAABAAABX4AAA]
. process 1 scanning SYS.XSTREAM$_SUBSET_RULES[AAAANcAABAAABYQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MAPPINGS$[AAAAOAAABAAABZAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_DESCRIPTIONS$[AAAAOOAABAAABawAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_ATTRIBUTES$[AAAAOjAABAAABdYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIMLEVELKEY$[AAAAPbAABAAABkoAAA]
. process 1 scanning SYS.EXPACT$[AAAAPoAABAAABmQAAA]
. process 1 scanning SYS.EXTERNAL_LOCATION$[AAAAQRAABAAABrgAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_SEED$[AAAARNAABAAABsoAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_DICTIONARY$[AAAAROAABAAABswAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_COL$[AAAARRAABAAABtQAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$DEPENDENCIES[AAAATUAABAAAB3oAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_EC$[AAABP+AABAAACi4AAA]
. process 1 scanning SYS.CPOOL$[AAABW9AABAAACuQAAA]
. process 1 scanning SYS.REGZ$[AAABXNAABAAACvQAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_LIGHTWEIGHT_JOB[AAABbXAABAAAC3gAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_GLOBAL_ATTRIBUTE[AAABcMAABAAAC8AAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_REMOTE_DBS[AAABcTAABAAAC8wAAA]
. process 1 scanning SYS.KU_NOEXP_TAB[AAABdjAABAAAC/QAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_WORKSPACE[AAABgPAABAAADCgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAYS[AAABpfAABAAADJgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPGROUP_PRIVS[AAABsFAABAAADSwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_AUDIT_ATTRIBUTE[AAABu5AABAAADW4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_EXCEPTIONS[AAABxIAABAAADegAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_SITES_NEW[AAABxXAABAAADfwAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_L[AAAC/XAABAAAGtQAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_FWQ_ANT[AAAC/mAABAAAGtwAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_S[AAADDvAABAAAG7QAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_L[AAADD4AABAAAG7wAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$PREFS$[AAAMxjAABAAAM7AAAA]
. process 1 scanning SYS.SQLOBJ$AUXDATA[AAAADVAACAAAAE4AAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$RESONATE_OPERATIONS[AAAAFSAACAAAAKYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$VICTIM_POLICY[AAAAFgAACAAAAMIAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$SERVICE_ATTRIBUTES[AAAAFjAACAAAAMgAAA]
. process 1 scanning SYS.XS$SESSION_ROLES[AAAAGcAACAAAANAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DEF_EXEC_TYPES[AAABZEAACAAAAogAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_WINDOW_DETAILS[AAABb0AACAAAAz4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_USAGE_SAMPLE[AAABeVAACAAAA2oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_CPU_USAGE_SAMPLE[AAABeZAACAAAA3IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_NAME[AAABkQAACAAABXQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_STREAMS_CAPTURE[AAABkgAACAAABYwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_IC_CLIENT_STATS[AAABk6AACAAABcAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_WR_USAGE[AAABlrAACAAABdwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_COMMITS[AAABp6AACAAABjQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLW_SUM[AAABp9AACAAABjgAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS$_STATS[AAAB3qAACAAAByYAAA]
. process 1 scanning SYS.SQL_TK_TAB_DESC$[AAAB+/AACAAAB0gAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$SKIP_SUPPORT[AAACmBAACAAAB24AAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$NEXTVER_TABLE[AAADLxAACAAACKQAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$ESETIDXPARAM[AAANfXAACAAACPYAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$VALIDPRIVS[AAANfoAACAAACRAAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$OBJECT_ATTRIBUTE_LOV[AAANhjAACAAACUwAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$SECTION_GROUP[AAANiHAACAAACVwAAA]
. process 1 scanning XDB.SERVLET[AAAN12AACAAADpAAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuyf1OpngQOQK3N4fFQ==[AAAN3/AACAAAD04AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_PREFS_DEF_VALUES_TAB[AAAOISAACAAAESYAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_RULE_TYPES[AAAOIHAACAAAEUgAAA]
. process 1 scanning ORDSYS.ORD_USAGE_RECS[AAAOHUAACAAAEXQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_PAR_WRK[AAAOK8AACAAAEfAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_SET[AAAOIvAACAAAEmgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_OP_PARAMS[AAAPRUAACAAAE1AAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OLS_DIR_CATEGORIES[AAAQJjAACAAAFKAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_WS_CONFERENCE_RESULTS[AAAQJ9AACAAAFMgAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$EXPRESS[AAAPoHAACAAAFcQAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$AWCREATE10G[AAAPoWAACAAAFywAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$HIERARCHY[AAAP11AACAAAGiwAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$CUBE[AAAP17AACAAAGj4AAA]
. process 1 scanning MDSYS.RO_TABLE[AAAQMYAACAAAHJQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_RECORDTABLEUPDATED$[AAAQMXAACAAAHJgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_TIN_BLK_TABLE[AAAQM4AACAAAHLoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_SUBST_PARAMS[AAAQgLAACAAAHbIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_TYPES[AAAQYgAACAAAHtoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ROWSET_HANDLERS[AAAQZKAACAAAHxYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ARU_PLATFORMS[AAAQc/AACAAAH1gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_ARU_MAP[AAAQcEAACAAAH3IAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_AVAILABLE_SEARCHES[AAAQemAACAAAH4YAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.EM_PAGE_CUST_METADATA[AAAQa7AACAAAH5wAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_REPORT_ELEM_DEF[AAAQj3AACAAAH7gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_FOLDERS[AAAQimAACAAAIAYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_CALLBACKS[AAAQhgAACAAAILQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_DISPLAY_ERROR_CODES[AAAQhwAACAAAIioAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SW_SQLPLUS_CMD[AAARRhAACAAAIwIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STANDARD_ICONS[AAARWVAACAAAIxwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LANGUAGE_MAP[AAARMKAACAAAJGgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_INSTALL[AAARV5AACAAAJIoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_RESERVED_WORDS[AAARomAACAAAJQYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_FRM_XMLTAGTABLEMAP[AAARotAACAAAJVAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SECURITY_SCHEMES[AAARL9AACAAAJYgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_QUERY_COLUMN[AAARUdAACAAAKFgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SWLIB_DATA_DIRECTORIES[AAAQlTAACAAAN8YAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_STRING_METRIC_HISTORY[AAAQYuAACAAAOMIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_SYSTEM_SUMMARY[AAAQdnAACAAAOcAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_STORAGE_REPORT_DATA[AAAQkxAACAAAOjwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_HDM_METRIC_HELPER[AAARAtAACAAAOnAAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$FEATURE_USED[AAANi7AACAAAOxwAAA]
. process 1 scanning BATJOB.GEN_CONTROL_NUMBER[AAASpjAAEAAAAEoAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MASTER[AAASp4AAEAAAAFgAAA]
. process 1 scanning BATJOB.ROLE_MAP_PROCESS[AAASp8AAEAAABFgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_GROUPS[AAASukAAEAAABH4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_PRODUCTS[AAASuoAAEAAABIIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_QUOTATION_REINSURER[AAASxVAAEAAABJYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_ACC_CODE_DIM_TYPE[AAASMyAAAAAAACIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BILL_TYPE[AAASM6AAAAAAADAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CLEARANCE_CODE[AAASNEAAAAAAADwAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CONTROL_NO_DEF[AAASNFAAAAAAAD4AAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CONTROL_NO_DEF_DTLS[AAASNGAAAAAAAEAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_HOUSE_BANK[AAASNaAAAAAAAiAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INSTRUMENT_TYPE[AAASNeAAAAAAAiYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_TRANS_HDR_DTLS[AAASOPAAAAAAAtwAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_TRANS_TDS_DTLS[AAASORAAAAAAA0AAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BUSI_TRANS_HISTORY_DETL[AAASOeAAAAAAA2gAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CARD_TYPE[AAASOhAAAAAAA24AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CUM_COMMISSION[AAASO0AAAAAAA9wAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_DUPLICATE_PAYIN_SLIP_DTLS[AAASO7AAAAAACRwAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_HOLIDAY_DELETE_LOG[AAASPQAAAAAACTwAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYMENT_REFUND_DETAILS[AAASP5AAAAAALIIAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_GROUPID_MAPPING[AAASRwAAAAAAMzYAAA]
. process 1 scanning INS.COMMODITYMASTER[AAASSdAAAAAAXEoAAA]
. process 1 scanning INS.CUSTOMER_AP[AAASS/AAAAAAdigAAA]
. process 1 scanning INS.ENDT_SCHDL_GRP_BASE_VALUE[AAASTwAAAAAAffYAAA]
. process 1 scanning INS.ENDT_SCHDL_GRP_CHANGE_VALUE[AAASTxAAAAAAffgAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_COMPANY_PRODUCT_HST[AAASUBAAAAAAfmgAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_INFO_DTLS_HISTORY[AAASVeAAAAAAi1IAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_GEN_SURVEY_PROCESS_MAP[AAASVkAAAAAAi1gAAA]
. process 1 scanning INS.GC_GENMST_PARAM_LIST[AAASWMAAAAAArpYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_PARAM_LIST_DETLS[AAASWPAAAAAArqYAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CRESTA_ZONE[AAASWjAAAAAAuyoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EXCEL_ERRORLOG[AAASWsAAAAAA2VAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_OFFICE_INCHARGE_MAP[AAASXDAAAAAA3VoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_OMP_BENEFIT[AAASXEAAAAAA3VwAAA]
. process 1 scanning INS.HSP_ENDO_POLICY_TEMP[AAASYxAAAAABJmYAAA]
. process 1 scanning INS.INWARD_PAYMENT_DETAILS[AAASZlAAAAABJqAAAA]
. process 1 scanning INS.MOTORINTEREDIARYRATEMASTER[AAASaAAAAAABJr4AAA]
. process 1 scanning INS.NCB_CERTIFICATE_TAB_TEMP[AAASagAAAAABN5IAAA]
. process 1 scanning INS.OFFLINE_PREMIUMAMOUNT_LIMIT[AAASaxAAAAABOWAAAA]
. process 1 scanning INS.PRODUCT_WARRANTY_MASTER[AAASbhAAAAABPYQAAA]
. process 1 scanning INS.RI_UW_RISK_COVER_DEPENDENCY[AAAScZAAAAABPoIAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_MISC_SPECS_OD_ACT[AAASc4AAAAABPo4AAA]
. process 1 scanning INS.SEGMENTMASTER[AAASc+AAAAABPpQAAA]
. process 1 scanning INS.SFSP_FIRE_POLICYSCHEDULE_TEMP[AAASdEAAAAABX7gAAA]
. process 1 scanning INS.TYPE_OF_STORAGE_MASTER[AAASd1AAAAABcUIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMSTR_INCIDENTAL_CLAUSE[AAASd6AAAAABcUQAAA]
. process 1 scanning INS.UW_LOADING_DISCOUNT_MASTER[AAASesAAAAABdhAAAA]
. process 1 scanning INS.VECHICLEFUELMASTER[AAASfUAAAAABecwAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_GENERAL_TAB[AAASgSAAAAABoowAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_MOTOR_COVER_LD_SEQ[AAASgYAAAAABpMQAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_CLAIM_DOC_DTLS[AAASqAAAAAABpawAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_BROKERS[AAASsfAAAAABq6AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CHECK_TREATY_CONFIRM[AAASs1AAAAABq64AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_EXCLUSION_TYPES[AAAStXAAAAABq74AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PORTFOLIO_TRANSFER[AAASuAAAAAABtkwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_REINSURER_BANKS[AAASuYAAAAABtmAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TASKS[AAASu0AAAAABtnQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_APPLICABILITY[AAASvAAAAAABtoYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_COVER_TYPES[AAASvVAAAAABtpgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_TREATY_FINALIZATION[AAASztAAAAADUyQAAA]
. process 1 scanning INS.TEMP_INPUT[AAAS1YAAAAADUzIAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLE_INSPECTION_REQUEST[AAAS2EAAAAADWLgAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_AGENCY_OFFICE_MAPPING[AAAS2HAAAAADWL4AAA]
. process 1 scanning INS.COMPILATION_ERROR_LOG_TAB[AAAS2XAAAAADWNAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_ROLE_MENUHEADER[AAAS20AAAAADWSIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_STATUS[AAAS3YAAAAADWVAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PCG_CUSTOMER_HISTORY[AAAS3fAAAAADWVoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TDS_SECTION[AAAS3iAAAAADWV4AAA]
. process 1 scanning INS.N004767_O_TYP_TAB[AAAS4iAAAAADWcYAAA]
. process 1 scanning INS.N005017_O_TYP_TAB[AAAS4qAAAAADWc4AAA]
. process 1 scanning INS.O000713_TYP_TAB[AAAS5IAAAAADWfwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ACCT_LOV_RET_CTRL_MAP[AAASg0AAAAAAAGQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CLAIM_CTRL_PROD_MAP[AAAShGAAAAAAAHgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CLONE_LOG[AAAShKAAAAAAAH4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CNF_REINS_INDX_MAP[AAAShMAAAAAAEIAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_DFLT_FONT[AAAShdAAAAAAEKYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_VALUES[AAAShpAAAAAAELgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CURRENCIES[AAAShrAAAAAAELwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGNER_SUPERADMIN[AAAShzAAAAAAERAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DESIGNER_VERSION_TAB[AAASh0AAAAAAERIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_CTRL_GEN[AAASigAAAAAAKaoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOD_INT_MST[AAASj8AAAAAAPT4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_COVER_TARIFF_MAP[AAASllAAAAAAkkgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_TARIFF[AAASmHAAAAAAkpgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_GROUP_DATA[AAASmMAAAAAAkqAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_PRODUCT_MAP[AAASmOAAAAAAkqIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RPT_SUMMATION[AAASmgAAAAAAkrwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_STATUSBAR[AAASmvAAAAAAm2QAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TRANSACTION_MSTR[AAASnQAAAAAAntAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_UNIT_MAP[AAASnWAAAAAAntgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_XML_MASTER[AAASnjAAAAAAr3IAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_COMPONENT[AAASoxAAAAAA2uIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_STATE_NOTIFICATION[AAASpMAAAAAA2x4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_NUM_GEN[AAAS5uAAAAAA2zIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_RATE_DESC_DTLS[AAAS6IAAAAAA4b4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_PRODUCT_GRADE_DETAILS[AAASr4AAAAAAADIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_TASK_LOG[AAASr9AAAAAAADQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MIS_A_REINSURER_ACCOUNTS[AAASsEAAAAAAADgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_INWARD_ENDT_TYPES[AAAStlAAAAAADv4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PARTICIPANTS[AAASt3AAAAAADxIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PRODUCT_GRADES[AAASuEAAAAAADxYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_BLOCK_DTLS_TMP[AAASvmAAAAAADz4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_QUOTATION_DTLS_ACC_BKP[AAASxUAAAAAALqAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_RI_PRODUCT_TREATY_DTLS[AAASxvAAAAAAL4wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_FAC_UNIT_DTLS_ACC_BKP[AAASzPAAAAAAMYoAAA]
. process 1 scanning RILOG.RI_TD_USER_LOGIN_LOGOUT_LOG[AAAS0rAAAAAAbiIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_GNPI_CALCULATION[AAAS2TAAAAAAbjAAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_CONFIG[AAAS1KAAOAAAAkgAAA]
. process 1 scanning MS.WSDL_ASPX_PRODUCT[AAAS1QAAOAAAAmIAAA]
. process 1 scanning SYS.USER$[AAAAAKAABAAAADQAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_FILE$[AAAAEQAABAAAAeAAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_COMPLIST$[AAAAEVAABAAAAeoAAA]
. process 1 scanning SYS.JOB$[AAAAEfAABAAAAfYAAA]
. process 1 scanning SYS.USER_ASTATUS_MAP[AAAAEkAABAAAAf4AAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_GROUP_MAPPING$[AAAAEpAABAAAAggAAA]
. process 1 scanning SYS.ENC$[AAAAGQAABAAAAmAAAA]
. process 1 scanning OUTLN.OL$[AAAAG/AABAAAAvIAAA]
. process 1 scanning SYS.OPARG$[AAAAIvAABAAAA5wAAA]
. process 1 scanning SYS.INDOP$[AAAAI0AABAAAA6YAAA]
. process 1 scanning SYS.INDPART_PARAM$[AAAAJtAABAAABBgAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP_OBJCOL$[AAAAKPAABAAABFgAAA]
. process 1 scanning SYS.RGROUP$[AAAAKYAABAAABGgAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_RULES[AAAALaAABAAABOIAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_VIRTUAL_OBJ_CONS[AAAALjAABAAABPIAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MODEL_ASSIGNMENTS$[AAAAOGAABAAABZwAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_AW_DEPLOYMENT_CONTROLS$[AAAAOaAABAAABcQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_TAB_COL$[AAAAOzAABAAABfYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIMLEVEL$[AAAAPZAABAAABkYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIMATTR$[AAAAPhAABAAABlYAAA]
. process 1 scanning SYS.EXPDEPACT$[AAAAPxAABAAABnYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_PRETTY[AAABAHAABAAACJYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_TEMP[AAABAJAABAAACJoAAA]
. process 1 scanning SYS.REC_VAR$[AAABQCAABAAACjYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.AQ$_QUEUES[AAABXeAABAAACv4AAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_CREDENTIAL[AAABcOAABAAAC8QAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_JOB_DESTINATIONS[AAABcoAABAAAC+wAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_LOB[AAABqjAABAAADLAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_FLAVORS[AAABrSAABAAADOIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_PRIORITY_GROUP[AAABteAABAAADTYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_FLAVOR_OBJECTS[AAABvRAABAAADXoAAA]
. process 1 scanning SYS.PROPERTIES_TAB[AAAB3tAABAAADi4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_BASE_DD[AAADB/AABAAAG14AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_INST_DD[AAADCLAABAAAG2oAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_PARALLEL_HISTOGRAM_DATA[AAADDdAABAAAG6QAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.HELP[AAADSvAABAAAHd4AAA]
. process 1 scanning SYS.JAVAJAROBJECTS$[AAADTAAABAAAHxoAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$COMPILER$OPTIONS[AAADTNAABAAAHzQAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVANEGDEPS$[AAADTPAABAAAHzgAAA]
. process 1 scanning SYS.COMPARISON_ROW_DIF$[AAAANMAACAAAAVIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_ADDM_FDG[AAABafAACAAAAy4AAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_STEP_STATE[AAABcDAACAAAA0IAAA]
. process 1 scanning SYS.CRC$_RESULT_CACHE_STATS[AAABdpAACAAAA0YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_HIGH_WATER_MARK[AAABePAACAAAA14AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ALERT_OUTSTANDING[AAABehAACAAAA3YAAA]
. process 1 scanning SYS.KET$_AUTOTASK_STATUS[AAABe1AACAAAA4IAAA]
. process 1 scanning SYS.KET$_CLIENT_TASKS[AAABe5AACAAAA4oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_IOSTAT_FILETYPE_NAME[AAABgyAACAAABAoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE_BL[AAABiHAACAAABI4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT_BL[AAABiXAACAAABKYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_MTTR_TARGET_ADVICE[AAABkNAACAAABW4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SESS_TIME_STATS[AAABkeAACAAABYgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_BUFFERED_QUEUES[AAABkkAACAAABZQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_BASELINE[AAABlzAACAAABewAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_FILTERS[AAABpXAACAAABgAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$EVENTS[AAACluAACAAABrgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_ERROR$[AAACRpAACAAABuIAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_CONTENTFNMAPTBL[AAAB4VAACAAABzQAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_HS$_STOREIDTABLE[AAAB4eAACAAABz4AAA]
. process 1 scanning SYS.SQL_TK_REF_CHK$[AAAB++AACAAAB0YAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$SKIP_TRANSACTION[AAACl9AACAAAB2YAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_S[AAADAkAACAAAB5AAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$VERSIONED_TABLES_UNDO_CODE[AAADL4AACAAACIIAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$VERSIONED_TABLES[AAADL3AACAAACIoAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuya8OpngQOQK3N4fFQ==[AAAN13AACAAADogAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuyf5OpngQOQK3N4fFQ==[AAAN4QAACAAAD24AAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$MOUNTS[AAAN66AACAAAD/oAAA]
. process 1 scanning XDB.XS$CACHE_DELETE[AAAN8lAACAAAEGgAAA]
. process 1 scanning XDB.PRIN_PT[AAAN8wAACAAAEGoAAA]
ORA-30967: operation directly on the Path Table is disallowed

CSS-00144: failed to scan table XDB.PRIN_PT

. process 1 scanning EXFSYS.RLM$SCHACTLIST[AAAN+0AACAAAELAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_MAPPING_DOCS[AAAOH/AACAAAER4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_LOCATORPATHS_WRK[AAAOK/AACAAAEeQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_PRV_ATTRS[AAAOHzAACAAAEjIAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_ATTRS[AAAOINAACAAAEk4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_PAR[AAAOI3AACAAAEnYAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_GEOR_XMLSCHEMA_TABLE[AAAQFbAACAAAEpIAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_GEOR_SYSDATA_TABLE[AAAQFqAACAAAErQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.WFS_FEATURETYPE$[AAAQKNAACAAAFNAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.WFS_CAPABILITIESINFO$[AAAQK2AACAAAFR4AAA]
. process 1 scanning SYS.OLAPI_IFACE_OBJECT_HISTORY[AAAPqLAACAAAGcAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAPI_IFACE_OP_HISTORY[AAAPqNAACAAAGcQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OLS_DIR_CATEGORIZATIONS[AAAQJvAACAAAG7AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREATED_USERS[AAAQjgAACAAAHq4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LOGIN_ASSISTANTS[AAAQjiAACAAAHrIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_L[AAARGZAACAAAHwgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HTTP_SESSION_CALLBACKS[AAAQlzAACAAAH7QAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_MD_HIST_TBLS[AAAQcVAACAAAH+4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGETS[AAAQYiAACAAAICAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ADMIN_LICENSES[AAAQkMAACAAAIEoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ROLES[AAAQjLAACAAAIFQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_TYPES[AAAQbDAACAAAIFgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_SINGLE_TARGET_TYPES[AAAQfmAACAAAIJIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_EXEC_SUMMARY[AAAQg/AACAAAIPYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_MASTER_CHANGED_CALLBACK[AAAQYIAACAAAISwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CS_CONFIG_STANDARD[AAAQapAACAAAIXoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CS_RULE[AAAQarAACAAAIY4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_COMPANY_SCHEMAS[AAARLdAACAAAIuYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_CHARSETS[AAARUzAACAAAIxgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_FND_USER[AAARSTAACAAAI0YAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_CUSTOM_AUTH_SETUPS[AAARTEAACAAAJHAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_RPTS[AAARtjAACAAAJSwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_RPT_XMLTAGTABLEMAP[AAARoyAACAAAJVgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_MENUS[AAARS1AACAAAKAQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRIC_ERRORS[AAAQZCAACAAAOZIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.ESM_COLLECTION[AAAQfHAACAAAObIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_FS_MOUNT_DETAILS[AAAQdzAACAAAOeoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_SNAP_COMPONENT_INFO[AAAQcIAACAAAOgAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PROV_COLLECTION[AAAQmlAACAAAOiAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_REDOLOGS_ECM[AAARABAACAAAOqIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_DBNINSTANCEINFO_ECM[AAAQ/6AACAAAOrIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HA_BACKUP[AAAQ/2AACAAAQDYAAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_IP_ADDRESS_REPORT[AAASMpAAEAAAACoAAA]
. process 1 scanning BATJOB.GENMST_CONTROL_NUMBER[AAASpiAAEAAAAEgAAA]
. process 1 scanning BATJOB.STATUS_CODE_MASTER[AAASp9AAEAAABFoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_AGENT_PAYOUT_FREQ[AAASMzAAAAAAACQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BANK_BRANCH_REL_VER[AAASM3AAAAAAACoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_EXCEL_FORMAT_BANKWISE[AAASNQAAAAAAAEwAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_EXCEL_QUERIES[AAASNRAAAAAAAE4AAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_MUDRANK_NUMBER[AAASNsAAAAAAAlIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_NOTE_TYPE[AAASNtAAAAAAAlQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_RATES[AAASN1AAAAAAArgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TRANSACTION_TYPE[AAASN+AAAAAAAsgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_APPROVAL_HIST[AAASOGAAAAAAAs4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BANK_CREDIT_LIMIT[AAASOXAAAAAAA2QAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BG_MAP[AAASOZAAAAAAA2YAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_EXCEL_STRUCTURE[AAASPGAAAAAACS4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MONTHEND_EXTN_LOG[AAASPrAAAAAAHzQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_PAYMENT_ENTRY_HISTORY[AAASP4AAAAAALIAAAA]
. process 1 scanning INS.ALERTLIST[AAASQ0AAAAAALooAAA]
. process 1 scanning INS.CLMMST_FRAUD_PARAM_DTLS[AAASRdAAAAAAMyAAAA]
. process 1 scanning INS.CLMMST_GEN_IDENTIFIER_STRUCT[AAASRfAAAAAAMyQAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_APPL_STAT_FOR_UPLOAD[AAASRjAAAAAAMzAAAA]
. process 1 scanning INS.ERROR_TPA_LOG[AAAST9AAAAAAfmAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_COMPANYWISE_PRODUCT[AAAST/AAAAAAfmQAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_TAG[AAASUNAAAAAAfzIAAA]
. process 1 scanning INS.FINANCIER_MASTER[AAASUaAAAAAAgwIAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_GENERIC_STRUCT[AAASUzAAAAAAg44AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_COMMITTEE_APPROVAL[AAASVVAAAAAAi0YAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_MOT_ADDITIONAL_DTLS[AAASVuAAAAAAmRwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_BAICANCELLATION[AAASWaAAAAAArroAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_BUSINESS_SOURCE[AAASWdAAAAAArr4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_BUS_SOURCE_CHANNEL_MAP[AAASWeAAAAAAuyAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTERMEDIARYTYPE[AAASW1AAAAAA3KAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_INTERMEDIARY_TEMP[AAASW3AAAAAA3KIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_PARAMETER_TABLE[AAASXFAAAAAA3V4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_STATE[AAASXVAAAAAA81AAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_VENDOR_TYPE[AAASXeAAAAAA9KAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_CN_EMPLOYEE_ROLE[AAASXlAAAAAA9KoAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_PROPERTY_INFO[AAASYPAAAAABJggAAA]
. process 1 scanning INS.IMT_MAPPING[AAASY0AAAAABJmgAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FCODE_PCODE_RNOTICE[AAASZMAAAAABJnoAAA]
. process 1 scanning INS.IPAPLAN[AAASZmAAAAABJqIAAA]
. process 1 scanning INS.LCL_VEH_TYPE_CD[AAASZuAAAAABJrYAAA]
. process 1 scanning INS.N003410_SCHEDULE_VIEW[AAASaWAAAAABN4YAAA]
. process 1 scanning INS.N053493_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASadAAAAABN4wAAA]
. process 1 scanning INS.OCCUPATIONPAMASTER[AAASawAAAAABN54AAA]
. process 1 scanning INS.PRODUCT_CONDITION_MASTER[AAASbcAAAAABOX4AAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_GLOBAL_CONSTANTS[AAASc2AAAAABPooAAA]
. process 1 scanning INS.TEMPLEDGER[AAASdbAAAAABbyAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_DATA_INTEGRATION_MIGRATED[AAASeTAAAAABc4gAAA]
. process 1 scanning INS.UW_MISC_TYPE_VEHICLE_MSTR[AAASetAAAAABdhIAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLESECONDARYDETAILS[AAASfhAAAAABedoAAA]
. process 1 scanning INS.VENDORMASTER[AAASfkAAAAABed4AAA]
. process 1 scanning INS.VESSELCLASSMASTER[AAASfmAAAAABoeIAAA]
. process 1 scanning INS.VOLUNTARYEXCESSMASTER[AAASfrAAAAABoegAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_HTML_PATTERN_MST[AAASgUAAAAABoo4AAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_REPORT_SERVICE_TAX_MST[AAASggAAAAABpN4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LD_APPL_FACT[AAASjZAAAAABpXIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_LOG_SUMMARY[AAASpzAAAAABpaAAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_CLAIM_DOC[AAASp/AAAAABpaoAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_POLICY_DOC_HST[AAASqGAAAAABpbgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_INSTAL_PAY_DATES[AAASthAAAAABtkAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_TREATY_LAYER_REINSUR[AAASvfAAAAABtqgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_REINSR_WISE_CESSION_BKP[AAASxYAAAAABtrIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_TREATY_ACCOUNT_DTLS[AAASyUAAAAAC6I4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_REINS_ACCOUNTS[AAASz6AAAAADUyYAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_FLEET_HISTORY[AAAS2DAAAAADWLYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMM_INTERM_CUST_INFO[AAAS3KAAAAADWTwAAA]
. process 1 scanning INS.UW_PRODUCT_MASTER_BKP[AAAS3dAAAAADWVgAAA]
. process 1 scanning INS.REQUIRED_TAB1[AAAS4LAAAAADWXYAAA]
. process 1 scanning INS.N004235_O_TYP_TAB[AAAS4eAAAAADWcIAAA]
. process 1 scanning INS.O000864_TYP_TAB[AAAS5OAAAAADWgIAAA]
. process 1 scanning INS.O000898_TYP_TAB[AAAS5WAAAAADWgoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ACCOUNTS_LOV_DTLS[AAASgyAAAAAAAGAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ALL_TYPES[AAASg8AAAAAAAGwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COND_COVER_POPULATE[AAAShQAAAAAAEIoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FORMATS[AAASibAAAAAAEZoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FUNCANDPROC_ARGUMENTS[AAASiyAAAAAAKzgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GLOBAL_FORMAT[AAASi3AAAAAALYAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GLOBAL_LANG[AAASi4AAAAAALYIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GROUP_MASTER[AAASi9AAAAAALYgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MRB_OBJ_MAP[AAASkGAAAAAAPfgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MSG_ICON_MSTR[AAASkKAAAAAAPoAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MSG_DES[AAASkbAAAAAAPpYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHDTLSGRD_SRH_LOV_MAP[AAASk9AAAAAAVv4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PARAMETER_TABLE[AAASlPAAAAAAidoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_LD_APPLIC_NODE_MAP[AAASlpAAAAAAklYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_LD_TARIFF_MAP[AAASlrAAAAAAklwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_GRID_PRIMARYKEYS[AAASmKAAAAAAkpwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TABLE_ALIAS_MAP_TMP[AAASm4AAAAAAm2wAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_STATE_DEPENDENCY_RULE[AAASpJAAAAAA2xgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_STATE_PAGE_MAP[AAASpOAAAAAA2yAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MESSAGE_ICON[AAAS54AAAAAA2zwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MESSAGE_TYPE_ICON_MAP[AAAS57AAAAAA4aIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CHANGE_PROCESS[AAASszAAAAAADuYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CUSTOMER_TYPE[AAAStLAAAAAADvAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_REPORT_INFO[AAASuaAAAAAADx4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_ACC_PRODUCT[AAASuiAAAAAADyQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ROLE_MASTER[AAASurAAAAAADyoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_COINS_DTLS_TMP[AAASvnAAAAAAD0AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PAYABLE_RECEIVABLE[AAASw+AAAAAAKOYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PPW_INWARD_FAC_RI[AAASxNAAAAAAKPoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_RECOVERABLE[AAASyLAAAAAAL5IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TMP_REINSR_WISE_CESSION_BKP[AAASysAAAAAAMUwAAA]
. process 1 scanning REINS.TEST_COMMIT_IN_CURSOR[AAAS0lAAAAAAMfwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_RESCALC_PERIODS_DETAILS[AAAS00AAAAAAbigAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_FILTER_CONDITION_DTLS[AAAS6fAAAAAAAFwAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHOD_PARAM_MAP_COPY[AAAS0+AAOAAAAioAAA]
. process 1 scanning SYS.SEQ$[AAAABKAABAAAAKYAAA]
. process 1 scanning SYS.MIGRATE$[AAAABnAABAAAANAAAA]
. process 1 scanning SYS.EVCOL$[AAAACCAABAAAAQIAAA]
. process 1 scanning SYS.RECYCLEBIN$[AAAACNAABAAAARgAAA]
. process 1 scanning SYS.JIREFRESHSQL$[AAAACaAABAAAATIAAA]
. process 1 scanning SYS.PENDING_SUB_SESSIONS$[AAAAEKAABAAAAdoAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_ELEMENT$[AAAAETAABAAAAeYAAA]
. process 1 scanning SYS.SLOG$[AAAAJ5AABAAABDAAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP_REFOP$[AAAAKLAABAAABFAAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_SUBSCRIBERS$[AAAAKnAABAAABIYAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_SUBSCRIBED_TABLES$[AAAAKpAABAAABIoAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_CAPTURE_SERVER[AAAAK4AABAAABKIAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_PROCESS_PARAMS[AAAALGAABAAABLwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_KEY_COLUMNS[AAAALRAABAAABNAAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_DEF_PROC[AAAALTAABAAABNQAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_FILE_GROUP_VERSIONS[AAAAMVAABAAABUQAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_TABLESPACE_INFO[AAAAMeAABAAABVYAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_CUBE_BUILD_PROCESSES$[AAAAOQAABAAABbAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_DIM_LEVELS$[AAAAOhAABAAABdIAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_HIERARCHIES$[AAAAOnAABAAABd4AAA]
. process 1 scanning SYS.SUMPRED$[AAAAPNAABAAABi4AAA]
. process 1 scanning SYS.DIM$[AAAAPXAABAAABkIAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_OBJ$[AAAARPAABAAABtAAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_ATTRCOL$[AAAARSAABAAABtYAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_USER$[AAAARVAABAAABtwAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_ATTRIBUTE$[AAAARbAABAAABuoAAA]
. process 1 scanning SYS.AUDIT_ACTIONS[AAAA19AABAAACBwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_WORKLOAD[AAABAAAABAAACIYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_LOG[AAABANAABAAACKIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_LEVEL[AAABAQAABAAACKgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_OUTPUT[AAABAeAABAAACMQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.MVIEW$_ADV_EXCEPTIONS[AAABAgAABAAACMgAAA]
. process 1 scanning SYS.TRANSFORMATIONS$[AAABPdAABAAACeYAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_MAP$[AAABP7AABAAACigAAA]
. process 1 scanning SYS.RULE_SET_NL$[AAABQSAABAAAClYAAA]
. process 1 scanning SYS.DAM_CLEANUP_JOBS$[AAABTsAABAAACo4AAA]
. process 1 scanning SYS.REG$[AAABXIAABAAACuoAAA]
. process 1 scanning SYS.LOC$[AAABXMAABAAACvIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULES[AAABXvAABAAACx4AAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_PENDING_MESSAGES[AAABX1AABAAACyoAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_RJOB_SRC_DB_INFO[AAABcQAABAAAC8gAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_FILEWATCHER_RESEND[AAABcaAABAAAC9oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ALERT_THRESHOLD_LOG[AAABeoAABAAADCIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_CAPTURES[AAABpZAABAAADJQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPCOLUMN[AAABrqAABAAADQAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_GENERATED[AAABrwAABAAADQwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_GROUPED_COLUMN[AAABt4AABAAADUYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_STATUS[AAABvlAABAAADYQAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS$_STORES[AAAB3iAABAAADh4AAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS$_MOUNTS[AAAB3kAABAAADiYAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_TAB[AAAB3sAABAAADjIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$PARAMETERS[AAACltAABAAAFK4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_FDS_CLASS[AAADBjAABAAAG0IAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_INST_CAPS[AAADB5AABAAAG1gAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_CLASS_INIT[AAADCRAABAAAG3AAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNTcRPJU+j1oJ/gQOQK3N4dyQ==[AAADGqAABAAAG/AAAA]
. process 1 scanning SYS.NET$_ACL[AAAN8nAABAAAN1IAAA]
. process 1 scanning SYS.SQL$TEXT[AAAADDAACAAAAC4AAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$ALERT_HISTORY[AAAAFXAACAAAALAAAA]
. process 1 scanning SYS.XS$SESSIONS[AAAAGZAACAAAAM4AAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_COMPONENT_PROP[AAAANVAACAAAAWAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DEF_PARAMETERS[AAABZCAACAAAAoQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_EXECUTIONS[AAABZPAACAAAApwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DIRECTIVE_DEFS[AAABZ1AACAAAAuQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_AGGREGATION_ENABLED[AAABfBAACAAAA5YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_REFERENCES[AAABf2AACAAAA7AAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT_BL[AAABg8AACAAABBgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PLAN_OPERATION_NAME[AAABjRAACAAABQoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DLM_MISC_BL[AAABjzAACAAABUYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT_BL[AAABkJAACAAABWYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_STREAMS_APPLY_SUM[AAABkiAACAAABZAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_RULE_SET[AAABksAACAAABaQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLA_TABVOL[AAABqSAACAAABmIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLA_FAKE_REG[AAABqYAACAAABm4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$SCN[AAACl3AACAAAB1oAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$ENV_VARS[AAADMSAACAAACJIAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$HINT_TABLE[AAADR+AACAAACNgAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$VALIDIOPER[AAANfnAACAAACQ4AAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$PREFERENCE_VALUE[AAANhoAACAAACVgAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$GROUP_DEF[AAANwzAACAAADU4AAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$GROUP_REF[AAANxBAACAAADWoAAA]
. process 1 scanning XDB.http-log30_TAB[AAAN2xAACAAADuwAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$XIDX_PARAM_T[AAAN5DAACAAAD7IAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$STATS[AAAN5oAACAAAD9QAAA]
. process 1 scanning ORDSYS.SI_FEATURES_TAB[AAAOHXAACAAAEQwAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DOCS[AAAOHkAACAAAERQAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_OPRD_WRK[AAAOKnAACAAAEWoAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_PRV_ATTRS_WRK[AAAOKDAACAAAEaAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DATA_MODEL[AAAOIlAACAAAEmAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_TOPO_METADATA_TABLE[AAAPOBAACAAAEogAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_PRIME_MERIDIANS[AAAPQ4AACAAAEsQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_SYS[AAAPQ9AACAAAEtYAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OLS_DIR_BUSINESSES[AAAQJnAACAAAFKgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.WFS_FTXSDINFO$[AAAQLMAACAAAFTwAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$AWCREATE[AAAPoRAACAAAFyAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAPI_MEMORY_OP_HISTORY[AAAPqPAACAAAGcgAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$AWDIMLOADPARM[AAAP2dAACAAAGhAAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_RTXSDINFO$[AAAQMfAACAAAHKIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PROP_PARAMS[AAAQgPAACAAAHboAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_SEC_INFO[AAAQggAACAAAHdgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_MSG_QTABLE_1[AAAREdAACAAAHoQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_PROFILES[AAAQh9AACAAAHqoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PURGE_POLICY[AAAQioAACAAAHsQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_REBUILD_INDEXES[AAAQX3AACAAAHsgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_FAILOVER_CALLBACKS[AAAQfMAACAAAHxQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_ASSOC_DEFS[AAAQkiAACAAAHx4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ARU_OUI_COMPONENTS[AAAQdJAACAAAH1QAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_TYPE_COL_VALS[AAAQbJAACAAAIGAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PDP_SETTING_METADATA[AAAQbrAACAAAIHQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_LOCK_INFO[AAAQglAACAAAILwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_COMPANIES[AAARLYAACAAAIsIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_UPG_TAB_NAME_CHANGES[AAARUDAACAAAItwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PICK_PAGE_VIEWS[AAARcAAACAAAIzIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_BUTTON_TEMPLATES[AAAROIAACAAAI7YAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_THEMES[AAARPPAACAAAJDYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_OLB[AAARwDAACAAAJWgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_FRM_OLB_XMLTAGTABLEMAP[AAARv+AACAAAJXoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_FLASH_CHART_SERIES[AAARWnAACAAAKDgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PATCHES[AAARPxAACAAAKLQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SPACE_METRICS[AAARAvAACAAAOmwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_SGA_ECM[AAARAFAACAAAOpIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.REPORT_GNRT_TABLE[AAASp7AAEAAABFYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BANK_BRANCH_RELATION[AAASM1AAAAAAACYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BG_ENTRY[AAASM4AAAAAAACwAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_BULKJV_HEADING[AAASM7AAAAAAADIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_DIMENSION_VALUE[AAASNMAAAAAAAEYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_IT_STATUS_TYPE[AAASNjAAAAAAAi4AAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PAYMENT_MODE_DESC[AAASNyAAAAAAArIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_SERVICE_PROVIDER[AAASN3AAAAAAArwAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_ARTICLE_GROUP_DEF[AAASOIAAAAAAAtIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_BUSI_TRANS_HISTORY_MSTR[AAASOfAAAAAAA2oAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CREDIT_POLICY_DTLS[AAASOzAAAAAAA9oAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_INPUT_SERVICETAX[AAASPVAAAAAAHyIAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MIGR_POLICY_64VB_COMP[AAASPoAAAAAAHy4AAA]
. process 1 scanning INS.BONUSMASTER[AAASRGAAAAAAMZgAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_PKG_FETCH_STAT_HISTORY[AAASR4AAAAAAREoAAA]
. process 1 scanning INS.ERROR_LOG[AAAST8AAAAAAff4AAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_PRODUCT[AAASULAAAAAAfy4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_APPROVAL[AAASUiAAAAAAgwYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_COURT_TYPE[AAASUpAAAAAAgw4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_NOL_TYPE_MAPPING[AAASVvAAAAAAmR4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_ORPHAN_DTLS[AAASVwAAAAAAn6AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_REOPEN[AAASV5AAAAAAoOwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CONTROL_NUMBER[AAASWhAAAAAAuyYAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EMAIL[AAASWoAAAAAAuy4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_EXCEL_UPLOAD_TYPE[AAASWuAAAAAA2VQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LOVGRID_MAPPING[AAASW9AAAAAA3U4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_MISC_GRP[AAASXAAAAAAA3VQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TPA[AAASXZAAAAAA81YAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_ULOV_CTRL_MAP[AAASXcAAAAAA81wAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_BASIC_RISK_INFO[AAASYMAAAAABBtoAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_SMSGATEWAY_MSGCODES[AAASZbAAAAABJpQAAA]
. process 1 scanning INS.NEWSBIPLAN[AAASajAAAAABN5gAAA]
. process 1 scanning INS.RELATIONMASTER[AAASbzAAAAABPZAAAA]
. process 1 scanning INS.RESOLUTION_MSTR[AAAScTAAAAABPZ4AAA]
. process 1 scanning INS.TRAVEL_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASdyAAAAABb14AAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_FEAINSTALLATION[AAASd/AAAAABcU4AAA]
. process 1 scanning INS.UW_PROMOTION_MODEL_TAB[AAASe/AAAAABdiAAAA]
. process 1 scanning INS.WINGS_MOTORPOOL_CLAIM_MASTER[AAASfxAAAAABokQAAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_RISKCOVERLD_MAPPING[AAASgJAAAAABonoAAA]
. process 1 scanning BATJOB.BREAKUP_EXCEL_DTLS[AAASpbAAAAABpYoAAA]
. process 1 scanning BATJOB.JOB_AUTHENTICATION[AAASpkAAAAABpZQAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_POLICY_DOC_DTL_HST[AAASqFAAAAABpbYAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_STAGE_WISE_SELECTION_MST[AAASqUAAAAABpcoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_BANKS[AAASsdAAAAABqn4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_COUNTRIES[AAAStBAAAAABq7IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_MASTER_CONTROL[AAAStsAAAAABtkQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PRODUCT_GROUPS_FOR_CESSI[AAASuHAAAAABtlIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_GROUPS_FOR_CESSION[AAASulAAAAABtmgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_PAYMENT_DETAILS[AAASxBAAAAACdSAAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_COVERNOTE_BOOK_REQUEST[AAAS1cAAAAADUzoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_CHILD_CLAIM_MAPPING[AAAS2IAAAAADWMAAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_GOE[AAAS2pAAAAADWNYAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_MOTOR_DISCOUNT_RATE[AAAS2rAAAAADWNoAAA]
. process 1 scanning INS.UW_MARITAL_STATUS[AAAS28AAAAADWSwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LOST_REASON[AAAS3DAAAAADWTYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMM_RATE_ADDL_INFO_HIST[AAAS3LAAAAADWT4AAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PRODUCT_STRUCTURE[AAAS3RAAAAADWUoAAA]
. process 1 scanning INS.PLAN_TABLE[AAAS3qAAAAADWWAAAA]
. process 1 scanning INS.O000575G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS41AAAAADWdwAAA]
. process 1 scanning INS.O000700_TYP_TAB[AAAS5EAAAAADWfgAAA]
. process 1 scanning INS.O002115_TYP_TAB[AAAS5aAAAAADWg4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CLAIM_LOV_RET_CTRL_MAP[AAAShIAAAAAAAHwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_PAGE_KEY_VALUE[AAAShjAAAAAAELAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CURRENCY_UNIT_MAP[AAAShsAAAAAAEL4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DIR_MSTR[AAASh4AAAAAAER4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_SEQ[AAASivAAAAAAKzIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INCR_DUMP_LIB[AAASjLAAAAAALbQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOV_LIB[AAASjrAAAAAAPSYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NODE_DS_FLAG[AAASkkAAAAAAVuAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_COVERGRP_TYPE_MAP[AAASljAAAAAAkkYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_FRM_LIB_MAP[AAASloAAAAAAklQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_DATA[AAASmAAAAAAAkoYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_GRID_NODEMAP[AAASmFAAAAAAkpYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_STANDARD_UNITS[AAASmuAAAAAAm2IAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SYS_NODE[AAASm3AAAAAAm2oAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TEMPLATE_MSTR_NEW[AAASnKAAAAAAnsoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_VARIANT_RISK_MAP[AAASngAAAAAAr2oAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_XAML_UISET[AAASoCAAAAAA2hYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_PROCESS_MASTER[AAASo9AAAAAA2vYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_BUSSRC_NAME_DTLS[AAASo+AAAAAA2vgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MIS_D_FAC_CLAIM_PAID[AAASsJAAAAAAAD4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_ACCUMULATION_TYPE[AAASsXAAAAAAAEYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_GRADING_PARAMETERS[AAAStdAAAAAADvgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_MAIL_ROLE_MASTER[AAAStrAAAAAADwQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PAGE_PARAMETER[AAASt2AAAAAADxAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_USER_MGMT[AAASvRAAAAAADzQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_PROPOSAL_DTLS_TMP[AAASvrAAAAAAD0gAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_IMPRTFILE_RLTD_ERR[AAASw2AAAAAAFQQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_PARTICIPANT_STATUS[AAASzbAAAAAAMZQAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_SHOW_POL_DTLS_TAB[AAASqzAAAAAAAEAAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_CONFIG[AAAS05AAOAAAAiAAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_PROD_MAP_COPY[AAAS1CAAOAAAAjIAAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GR_POLICY_TYPE_MASTER[AAAS1JAAOAAAAkYAAA]
. process 1 scanning SYS.TYPED_VIEW$[AAAABGAABAAAAJ4AAA]
. process 1 scanning SYS.FIXED_OBJ$[AAAABlAABAAAAMwAAA]
. process 1 scanning SYS.DUAL[AAAAB0AABAAAAOgAAA]
. process 1 scanning SYS.EV$[AAAAB/AABAAAAPwAAA]
. process 1 scanning SYS.TRIGGERJAVAM$[AAAACoAABAAAAU4AAA]
. process 1 scanning SYS.RLS$[AAAAF2AABAAAAiwAAA]
. process 1 scanning SYS.FGA$[AAAAGEAABAAAAkgAAA]
. process 1 scanning SYS.FGA_LOG$[AAAAGJAABAAAAlIAAA]
. process 1 scanning OUTLN.OL$NODES[AAAAHGAABAAAAwAAAA]
. process 1 scanning SYS.OPTSTAT_HIST_CONTROL$[AAAAHgAABAAAAyYAAA]
. process 1 scanning SYS.DEFSUBPARTLOB$[AAAAJrAABAAABBQAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP_COLMAP$[AAAAKNAABAAABFQAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_CHANGE_TABLES$[AAAAKlAABAAABIIAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_PROPAGATIONS$[AAAAKxAABAAABJYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_CAPTURE_PROCESS[AAAAK6AABAAABKYAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_SOURCE_OBJ[AAAALdAABAAABOgAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_STMT_HANDLERS[AAAALyAABAAABQwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_DEST_OBJS[AAAAMFAABAAABSoAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_FILE_GROUP_EXPORT_INFO[AAAAMZAABAAABUwAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_AW_VIEWS$[AAAAOSAABAAABbQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MEASURE_FOLDERS$[AAAAOWAABAAABbwAAA]
. process 1 scanning SYS.SUMAGG$[AAAAPGAABAAABh4AAA]
. process 1 scanning SYS.SUMQB$[AAAAPPAABAAABjIAAA]
. process 1 scanning SYS.DIMJOINKEY$[AAAAPeAABAAABlAAAA]
. process 1 scanning SYS.NOEXP$[AAAAPpAABAAABmYAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNR_BUILDLOG[AAAAQnAABAAABrwAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_ENC$[AAAARqAABAAABwgAAA]
. process 1 scanning SYS.DST$TRIGGER_TABLE[AAAARxAABAAABxIAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$HISTORY[AAAATRAABAAAB3QAAA]
. process 1 scanning SYS.CHNF$_QUERY_OBJECT[AAABUZAABAAACqYAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_WINDOW[AAABbeAABAAAC4YAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_SRCQ_MAP[AAABbpAABAAAC5wAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_PROPAGATOR[AAABqsAABAAADMIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_REPOBJECT[AAABrlAABAAADPgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_COLUMN_GROUP[AAABtwAABAAADUIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_RESOLUTION_METHOD[AAABuLAABAAADVAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_REFGROUPS[AAABwAAABAAADZ4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_EXTENSION[AAABxVAABAAADfgAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_FSTP[AAAB4AAABAAADlYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_INTERNAL_TRANSFORM[AAACu7AABAAAFU4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_PARALLEL_SAMPLE_DATA[AAADDgAABAAAG6YAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_MEM_MC[AAADDpAABAAAG6gAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ_EVENT_TABLE[AAADEDAABAAAG8QAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/wZtLzgQKjAmCcbNg==[AAASBuAABAAAVY4AAA]
. process 1 scanning SYS.SQL$[AAAAC/AACAAAACYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$REASON_STRINGS[AAAAFcAACAAAALoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS_HEAD$[AAAAHlAACAAAAQIAAA]
. process 1 scanning SYS.RECO_SCRIPT$[AAAAMyAACAAAAR4AAA]
. process 1 scanning SYS.MODEL$[AAAAQTAACAAAAaAAAA]
. process 1 scanning SYS.MODELATT$[AAAAQXAACAAAAagAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DIRECTIVE_INSTANCES[AAABZ9AACAAAAvIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_JOURNAL[AAABaDAACAAAAvwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_CPU_USAGE[AAABeXAACAAAA24AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ALERT_THRESHOLD[AAABemAACAAAA34AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_MASK[AAABgDAACAAAA8QAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_WORKSPACE_PLANS[AAABgXAACAAAA94AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DATAFILE[AAABgmAACAAAA/IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_OSSTAT_NAME[AAABjNAACAAABQIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_RSRC_PLAN[AAABk0AACAAABbQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_STATS[AAABpiAACAAABgoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_SQL_TEXT[AAABpvAACAAABh4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLA_STMTS[AAABqNAACAAABlgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$EDS_TABLES[AAACmEAACAAAB3QAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.BSLN_METRIC_DEFAULTS[AAADJyAACAAACEoAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$TTSET[AAAN0gAACAAADlQAAA]
. process 1 scanning XDB.X$QN3H2FJSM96N7ACV0G741BEDT7OL[AAAN0jAACAAADloAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuycUOpngQOQK3N4fFQ==[AAAN2cAACAAADrwAAA]
. process 1 scanning XDB.SYS_NTcRPnuyedOpngQOQK3N4fFQ==[AAAN3JAACAAADwIAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$REPOS[AAAN63AACAAAD/QAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_PREFS_VALID_VALUES_TAB[AAAOIUAACAAAESoAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_INTERNAL_TAGS[AAAOHdAACAAAEVAAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_RT_PREF_PARAMS_WRK[AAAOKXAACAAAEboAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DOC_REFS[AAAOHqAACAAAEhgAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OPENLSSERVICES[AAAQJKAACAAAE4wAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OLS_DIR_CATEGORY_TYPES[AAAQJfAACAAAE5gAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$FUNCTION[AAAPx1AACAAAGfQAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$CLASSIFICATIONENTRY[AAAPyAAACAAAGgAAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$DIMENSIONATTRIBUTE[AAAP14AACAAAGiYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$MEASURE[AAAP18AACAAAGkQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OPENLS_CLASSIFICATIONS[AAAQJSAACAAAG7wAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_PC_BLK_TABLE[AAAQMrAACAAAHKoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_BLACKOUT_SCHEDULE[AAAQZwAACAAAHSIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTIONS[AAAQaQAACAAAHTYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_SQL_PARAMS[AAAQf7AACAAAHZIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_CRED_PARAMS[AAAQf/AACAAAHZoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PARAMETER[AAAQhGAACAAAHe4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_BLACKOUT_REASON[AAAQZ5AACAAAHkQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_SNAPSHOT_METADATA[AAAQcMAACAAAHnAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TYPE_PROPERTIES[AAAQYjAACAAAHt4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.EM_PAGE_CONDITION_METADATA[AAAQa9AACAAAH6AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_GROUP_DEFAULT_CHART[AAAQfbAACAAAH6gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_TYPE_COLUMNS[AAAQbHAACAAAIFwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_PARAM_DSPLY_INFO[AAAQhtAACAAAIJ4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_RULES[AAAQiCAACAAAINgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_RULE_CONFIGS[AAAQiDAACAAAINwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_EXECUTION[AAAQhMAACAAAIQ4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PURGE_VALUES[AAAQhZAACAAAISIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_VERSIONS[AAAQX0AACAAAISoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRIC_DEPENDENCY_DEF[AAAQh2AACAAAITAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DM_ALITEMS[AAARC5AACAAAIWAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_JOB_RULE_CONFIGS[AAAQiEAACAAAIkYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PAF_COMP_JOBTYPE_MAPPINGS[AAARE+AACAAAImQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DEPLOYMENT_SECTIONS[AAAQfFAACAAAImoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_DB_AUTH[AAARSdAACAAAIvAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_COMPANY_TYPES[AAARcIAACAAAIz4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_FIELD_TEMPLATES[AAARMxAACAAAJBYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_CAL_TEMPLATES[AAARPLAACAAAJC4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_TREES[AAARNOAACAAAJcwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_PAGE_GENERIC_ATTR[AAARPCAACAAAJlgAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SHORTCUTS[AAARQzAACAAAKB4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_FLASH_CHARTS[AAARWgAACAAAKCoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_ASSOC_EVAL_SUMM[AAAQifAACAAAOLwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_AGENT_SEC_INFO[AAAQiwAACAAAOS4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_HARDWARE_MASTER[AAAQdpAACAAAOcQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_NIC_DETAILS[AAAQdtAACAAAOdAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_VIOLATION_CONTEXT[AAAQi6AACAAAOlwAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.MGMT_SNAPSHOT_SQL[AAADJaAACAAAOmgAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.MGMT_LATEST_SQL[AAADJhAACAAAOoAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_TABLESPACES_ECM[AAARALAACAAAOpYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_DATAFILES_ECM[AAARANAACAAAOpoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_LATEST_HDM_FINDINGS[AAARArAACAAAQcQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_EXPENSE_CODE[AAASNSAAAAAAAFAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_SL_TYPE[AAASN5AAAAAAAsAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_HDR_MAP_DEF[AAASOLAAAAAAAtQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CANCELLED_VCHR_DTLS[AAASOgAAAAAAA2wAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_CONTROL_NUMBER[AAASOwAAAAAAA9gAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_FILE_UPLOAD_DOWNLOAD_UTIL[AAASPHAAAAAACTAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_IT_STATUS_TYPE[AAASPdAAAAAAHygAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ONLINE_DISB_PMNT_DTLS[AAASPtAAAAAAHzgAAA]
. process 1 scanning INS.BASISOFEVALUATIONMASTER[AAASQ9AAAAAALp4AAA]
. process 1 scanning INS.CLM_GENERIC_IDENTIFY_QUERY[AAASRgAAAAAAMyYAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_D_ALL_TRANS_MAP[AAASRsAAAAAAMzIAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_REQUEST_HISTORY[AAASR+AAAAAARFoAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_TAB_INTR_CAT_MSTR_HSTRY[AAASSLAAAAAASzgAAA]
. process 1 scanning INS.COURIER_STATUS[AAASStAAAAAAXRoAAA]
. process 1 scanning INS.COURT_TYPE_MASTER[AAASSuAAAAAAXRwAAA]
. process 1 scanning INS.DISPATCH_DETAILS[AAASTOAAAAAAdjIAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_CONFIG_HST[AAASUDAAAAAAfmwAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_GENERAL_TAB_HST[AAASUGAAAAAAfnAAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_PRODUCT_HST[AAASUMAAAAAAfzAAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_RESERVE[AAASU/AAAAAAg8QAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_CLAIM_DIARY[AAASVSAAAAAAi0IAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_SURVEY_PROCESS_INFO[AAASWDAAAAAAoPIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_NATURE_OF_GROUP[AAASXBAAAAAA3VYAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_ACCESS_CONTROL[AAASXhAAAAAA9KQAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_BULK_REPORT_REQEST[AAASXjAAAAAA9KgAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_MST_OMP[AAASYFAAAAABBtQAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FCODE_PCODE_NEWPOLICY[AAASZKAAAAABJnYAAA]
. process 1 scanning INS.MULTIPLE_INTERMEDIARY_TEMP[AAASaEAAAAABN4QAAA]
. process 1 scanning INS.ORGAN_SYSTEM_MASTER[AAASa0AAAAABOWYAAA]
. process 1 scanning INS.PCVRATEMASTER[AAASa7AAAAABOXIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMSTR_MARINE_TRADE_CLAUSE[AAASd7AAAAABcUYAAA]
. process 1 scanning INS.UW_MVPP_RVO[AAASevAAAAABdhQAAA]
. process 1 scanning INS.UW_OFFICE_CODE_MASTER_HISTORY[AAASe1AAAAABdhgAAA]
. process 1 scanning INS.UW_TYPE_OF_PROJ_MASTER[AAASfOAAAAABdjwAAA]
. process 1 scanning INS.VERSION_PATCH_CONTROL_TABLE[AAASflAAAAABoeAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_PROP_VAL[AAASlvAAAAABpXQAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_EXECUTION_SEQ[AAASpwAAAAABpZoAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_OTHER_DTLS[AAASp1AAAAABpaIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_GRADED_RETENTION[AAASrwAAAAABqnQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PROGRAM_ENDORSEMENTS[AAASuPAAAAABtlYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_CATEGORIES[AAASvBAAAAABtogAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TREATY_ENDORSEMENTS[AAASvFAAAAABtowAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_GROUPS[AAASvWAAAAABtpoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_SYSTEMS[AAASvaAAAAABtqAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_DEPOSIT_PREMIUM_DTLS[AAASwWAAAAABtq4AAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_OFFICE_HIERARCHY[AAAS1iAAAAADWKIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CAMPAIGN_SETUP[AAAS2MAAAAADWMYAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_CAMPAIGN_SETUP_HISTORY[AAAS2+AAAAADWTAAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MISSING_CONTROL_NUMBER[AAAS2/AAAAADWTIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TRANS_CODE[AAAS4AAAAAADWWoAAA]
. process 1 scanning INS.N004768_O_TYP_TAB[AAAS4kAAAAADWcgAAA]
. process 1 scanning INS.O000576G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS40AAAAADWdoAAA]
. process 1 scanning INS.O000688G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS5BAAAAADWfIAAA]
. process 1 scanning INS.O000837_TYP_TAB[AAAS5KAAAAADWf4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CONTROL_EVENTS[AAAShSAAAAAAEI4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_COVER_SI_CONFIG[AAAShaAAAAAAEKQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_NUM_DEF_MASTER_LOG[AAAShhAAAAAAEK4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CTRL_VALUES_BK[AAAShqAAAAAAELoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DOCTOR_MSTR[AAASh6AAAAAAEYIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ELEMENTMASTER[AAASiIAAAAAAEYYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FIND[AAASiPAAAAAAEZIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FOREX_CURRENCY_MSTR[AAASiYAAAAAAEZQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FRM_MAPPING[AAASimAAAAAAKyQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GROSS_COVER_LD[AAASi8AAAAAALYYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INDEX_MASTER[AAASjOAAAAAALbgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_INT_SOURCEOBJ_MAP[AAASjVAAAAAAO8QAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOB_OBJ_MAP[AAASjkAAAAAAPSAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MENU[AAASjwAAAAAAPTAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MESSAGE_ACTBTN_MAP[AAASjzAAAAAAPTQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOTOR_TAC_PREMIUM_DTLS[AAASkBAAAAAAPeoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE_BUTTON[AAASkWAAAAAAPo4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHERDTLSGRPINFO_DATA[AAASk/AAAAAAicAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PACKAGE_PROD_MAP[AAASlJAAAAAAidAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PATCH_CONTROL[AAASlTAAAAAAkeoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_QRY_CNFGR_MSTR[AAASl6AAAAAAknAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RPT_CTRLLBL_MAP[AAASmVAAAAAAkrQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RPT_DTLS[AAASmaAAAAAAkrgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SPECIAL_CHAR_TAB[AAASmiAAAAAAkyQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TEMP_DSTRUCT_TAB[AAASnPAAAAAAns4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TRANS_PROD_MAP[AAASnSAAAAAAntQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_AGENT_DETARIFF_DTLS[AAASopAAAAAA2tQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_APPROVAL_LIMITS[AAASorAAAAAA2tgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_APPR_COND[AAASotAAAAAA2toAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_COMP_STATE_DEP_RULE[AAASoyAAAAAA2uQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_PAGE_PARAM_MAP[AAASo8AAAAAA2vQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MIS_D_FAC_CLAIM_OS_RGSTR[AAASsIAAAAAAADwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CURRENCY_EXCH_RATES_T[AAAStKAAAAAADu4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_MDP_BOOKING_OPTIONS[AAAStuAAAAAADwYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_POL_COVER_DTLS_TMP[AAASvqAAAAAAD0YAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_RISK_DTLS_TMP[AAASvsAAAAAAD0oAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_PROPOSAL_NRI_STAT[AAASw6AAAAAAFRIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_ACCUMULATION_ENDT_BKP[AAASy5AAAAAAMXIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_ACTUAL_RECOVERY[AAASzzAAAAAAMeIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_TREATY_ACCOUNTS_TMP[AAAS2UAAAAAAbjIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_COVER_WISE_EXPOSURE[AAAS3pAAAAAAbjoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CLAIM_STATUS[AAAS6lAAAAAAbj4AAA]
. process 1 scanning REINS.TEST_TBL[AAAS6sAAAAAAbkQAAA]
. process 1 scanning RNL.BULK_PRINT_MST_REPORT_TYPE[AAASqbAAAAAAACoAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_DEPARTMENT[AAASqlAAAAAAADQAAA]
. process 1 scanning MS.WINGS_GR_COMPLAINT_AGST_MASTER[AAAS1GAAOAAAAkAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_INST_CACHE_TRANSFER[AAAR6hAACAAABPAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_PROPS$[AAACSRAACAAAAcoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_DICTIONARY$[AAACRkAACAAABtIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_KOPM$[AAACR4AACAAABvQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$APPLY_PROGRESS[AAACl1AACAAAB1YAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAR4IAACAAAB7gAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAR7jAACAAAPowAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAR9LAACAAAQeIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAR/EAACAAARJwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAASAyAACAAARwQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAASA6AACAAARwwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAW7tAACAAATAYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAW9nAACAAAT0YAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_ATTRCOL$[AAACRWAACAAAAdYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DLM_MISC[AAAR6DAACAAABOAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_TS$[AAACS4AACAAABsQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAR4EAACAAAB7IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY[AAAR4oAACAAAB+gAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAR44AACAAACAAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAW71AACAAATA4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRC_GSBA[AAACREAACAAAAbwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_ATTRIBUTE$[AAACRYAACAAAAdoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_TYPE$[AAACS6AACAAABq4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DLM_MISC[AAAR4gAACAAAB9wAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAR8PAACAAAPrwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAW8ZAACAAATDIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAW9HAACAAATyQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_LOGMNR_BUILDLOG[AAACSDAACAAAAcYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SQLSTAT[AAAR3qAACAAABFoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRC_GTLO[AAACRLAACAAABn4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRC_GSII[AAACRGAACAAABogAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_OBJ$[AAACSIAACAAABwIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAR4QAACAAAB8QAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAR8/AACAAAQdYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAR9rAACAAAQgIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAR+8AACAAARJQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAASBeAACAAARzAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAW7hAACAAASpoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAW8NAACAAATCYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAW93AACAAAT1YAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_SEED$[AAACSfAACAAAAd4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAR30AACAAABN4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_ENC$[AAACRnAACAAABnIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_COL$[AAACReAACAAABt4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAR4sAACAAAB+4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAR9TAACAAAQeoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAR93AACAAAQg4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAW8/AACAAATnwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAW9rAACAAAT0oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAR7rAACAAAPpQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAR9HAACAAAQd4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAASBSAACAAARyQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_USER$[AAACS+AACAAAAbgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_INST_CACHE_TRANSFER[AAAR48AACAAACAYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY[AAAR+4AACAAARJAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAASAmAACAAARvYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAW9PAACAAATywAAA]
. process 1 scanning SYS.TRIGGERJAVAC$[AAAACnAABAAAAUwAAA]
. process 1 scanning SYS.IND_STATS$[AAAAGvAABAAAAtwAAA]
. process 1 scanning SYS.TABCOMPART$[AAAAJWAABAAAA+oAAA]
. process 1 scanning SYS.FGR$_TABLE_INFO[AAAAMhAABAAABVwAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_ATTRIBUTE_VISIBILITY$[AAAAOlAABAAABdoAAA]
. process 1 scanning SYS.METAVIEW$[AAAAP2AABAAABoAAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_OPQTYPE$[AAAARmAABAAABwAAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$PROGRESS[AAAATSAABAAAB3YAAA]
. process 1 scanning SYS.UTL_RECOMP_COMPILED[AAAW6UAABAAACdgAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_REPLAY_INFO[AAABXkAABAAACwoAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_EVTQ_SUB[AAABbrAABAAAC6AAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_ORIGIN[AAABquAABAAADMYAAA]
. process 1 scanning SYS.DBFS_SFS$_FST[AAAB36AABAAADkgAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ_PROP_TABLE[AAADEPAABAAAG9QAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$RMJVM$AUX2[AAADS3AABAAAHwgAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/wetLzgQKjAmCcbNg==[AAASChAABAAAVdAAAA]
. process 1 scanning SYS.TSM_SRC$[AAAAEvAACAAAAGoAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_SPILL_TXN_LIST[AAAAMRAACAAAARwAAA]
. process 1 scanning SYS.MODELSET$[AAAAQZAACAAAAawAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_REPT_COMPONENTS[AAABNqAACAAAAiwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_FINDINGS[AAABZeAACAAAArgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TOPLEVELCALL_NAME[AAABjXAACAAABRYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.EMDW_TRACE_CONFIG[AAAQjEAACAAAID4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PURGE_CRITERIA[AAAQhXAACAAAISYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_ALT_CONFIG_PICK[AAARL2AACAAAIvYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_LANGUAGES[AAARMGAACAAAIyoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_MENU_TEMPLATES[AAARS8AACAAAJB4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_MENU_XMLTAGTABLEMAP[AAARv5AACAAAJWAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_QUERY_CONDITION[AAARUhAACAAAKKAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_EMD_STATUS_QUEUE[AAAQhUAACAAAOUQAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.BSLN_BASELINES[AAADJ2AACAAAOlYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_INV_CONTAINER[AAAQccAACAAAPa4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.ERROR_LOG_MAP_TAB[AAASpgAAEAAAAEQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCCLMMST_QUERY[AAASMvAAAAAAACAAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_HEALTH_CHECK_ERR_CODE[AAASNYAAAAAAAFwAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INTERMEDIARY_TYPE[AAASNhAAAAAAAioAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TRANSACTION_ENTRIES[AAASN9AAAAAAAsYAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_GENERAL_TAB[AAASUFAAAAAAfm4AAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_TABLES[AAASVFAAAAAAg8wAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_HOSPITAL_TPA_MAP[AAASVlAAAAAAi1oAAA]
. process 1 scanning INS.GENCONFIG_PAGE_CTRL_DTLS[AAASWVAAAAAArq4AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_CONTROL_NUMBER_TMP[AAASXoAAAAAA9K4AAA]
. process 1 scanning INS.HOMEINSUR_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASYuAAAAABJmQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ENTITY_BEAN[AAASiKAAAAAAEYgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_IMP_TABLES[AAASjKAAAAAALbIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE_DTLS[AAASkYAAAAAAPpIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_CTRL_ENABLED_STS[AAASlmAAAAAAkkoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_VIEWNAME[AAASmRAAAAAAkrAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_UNIT_MSTR[AAASnXAAAAAAntoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_RISK_MAP[AAASn5AAAAAA2foAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.TC_FILEEXT[AAASoaAAAAAA2sIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_AGENT_ROLE[AAASoqAAAAAA2tYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_SPECIAL_RULE_MAPPING[AAASpIAAAAAA2xYAAA]
. process 1 scanning REINS.GEN_MENU_ITEM_MST[AAASrcAAAAAAACAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CREDIT_RATING_HISTORY[AAAStHAAAAAADuoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_NONGC_CONTROL_NUMBERS[AAAStwAAAAAADwoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RISK_CLASSIFICATION[AAASueAAAAAADyAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_RI_PRODUCT_TREATY_COMM[AAASxuAAAAAAL4oAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_RECOVERABLE[AAASz5AAAAAAMeoAAA]
. process 1 scanning REINS.ADDRESS_NT[AAAS6tAAAAAAbkIAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_PRODUCT[AAASqpAAAAAAADwAAA]
. process 1 scanning SYS.FILE$[AAAAARAABAAAADoAAA]
. process 1 scanning SYS.PROFNAME$[AAAAEZAABAAAAe4AAA]
. process 1 scanning SYS.USER_HISTORY$[AAAAF1AABAAAAioAAA]
. process 1 scanning SYS.CDC_SUBSCRIBED_COLUMNS$[AAAAKrAABAAABI4AAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_PREPARE_DDL[AAAALMAABAAABMgAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_DEST_OBJ_OPS[AAAALvAABAAABQgAAA]
. process 1 scanning SYS.REDEF$[AAAAMmAABAAABWgAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_MODEL_PARENTS$[AAAAOEAABAAABZgAAA]
. process 1 scanning SYS.SSCR_RES$[AAABXDAACAAAAnoAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_COMP_IOSTAT[AAABgqAACAAAA/oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_BUFFER_POOL_STATISTICS[AAABiJAACAAABJIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_STAT_NAME[AAABjLAACAAABP4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$APPLY_MILESTONE[AAACl2AACAAAB1gAAA]
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_S[AAADRHAACAAACMQAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$CLASS[AAANhcAACAAACT4AAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$PATH_INDEX_PARAMS[AAANznAACAAADlIAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$DXPTAB[AAAN47AACAAAD6IAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_RULES[AAAOILAACAAAEkoAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAPI_SESSION_HISTORY[AAAPqJAACAAAF/wAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$AWCUBELOADTYPE[AAAP2kAACAAAGgwAAA]
. process 1 scanning MDSYS.NTV2_XML_DATA[AAAQBwAACAAAGloAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_L[AAAR8lAACAAAHPAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_COMMAND_BLOCK_PROCS[AAAQhQAACAAAHfYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PARAMETERS[AAAQalAACAAAHr4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CATEGORY_CLASSES[AAAQYbAACAAAHuwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_TYPE_COMPONENT_MAP[AAAQc4AACAAAH3YAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_COMMAND[AAAQfgAACAAAH9gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_ROLLUP_TIMES[AAAQY9AACAAAICwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_MAX_VERSIONS[AAAQfkAACAAAII4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_SET_COL_VALS[AAAQbPAACAAAIdwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_MP_HOMEPAGE_REPORTS[AAAQm9AACAAAIn4AAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_TRANSLATABLE_COLS$[AAARMOAACAAAIvoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_HNT_TABLE_INFO[AAARUIAACAAAI1YAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SWLIB_MATURITY_STATUS[AAAQlEAACAAAN74AAA]
. process 1 scanning INS.GEN_QUOTE_REMOTEOBJ[AAASYSAAAAABJgoAAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_FCODE_NAMES[AAASZJAAAAABJnQAAA]
. process 1 scanning INS.RELATIONPAMASTER[AAASb0AAAAABPZIAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_AOG[AAASd9AAAAABcUoAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLEBODYTYPEMASTER[AAASfVAAAAABec4AAA]
. process 1 scanning INS.WSDL_ASPX_GENERAL_TAB[AAASgEAAAAABomwAAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_POLICY_DOC_DTLS[AAASqEAAAAABpbQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CAT_EVENT_STATUS[AAASskAAAAABq6IAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_LOSS_NATURE[AAAStoAAAAABtkIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_PROGRAM[AAASupAAAAABtmwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_CESSION_TYPE_BREAKUP_BKP[AAASwEAAAAABtqwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_REINS_ACCOUNT_DTLS[AAASyOAAAAAC6IwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_XL_TREATY_ACCOUNTS[AAASz9AAAAADUygAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_PINCODE_HISTORY[AAAS1eAAAAADUzwAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_FLEET[AAAS2CAAAAADWLQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_SPONSOR[AAAS2qAAAAADWNgAAA]
. process 1 scanning INS.UW_APPROVAL_MSTR[AAAS3SAAAAADWUwAAA]
. process 1 scanning INS.UWMST_MORATORIUM_HISTORY[AAAS3wAAAAADWWYAAA]
. process 1 scanning INS.O002254G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS4zAAAAADWdgAAA]
. process 1 scanning BATJOB.TXT_FILTER_TAB[AAAS6cAAAAADrKQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ADDLGRID_SEARCH_LOV_MAP[AAASg3AAAAAAAGgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DEFAULT_KEYWORDS[AAAShtAAAAAAEQAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_DOTNET_ORACLE_KEYWORDS[AAASh7AAAAAAEYQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_FUNCANDPROC_FE[AAASizAAAAAAKzoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MODE_OF_OPERATION[AAASj6AAAAAAPToAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PRODUCT_CLONE_MAP[AAASlgAAAAAAkjoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROPSTAT_MSTR[AAASl1AAAAAAkmoAAA]
. process 1 scanning SYS.RLS_GRP$[AAAAF7AABAAAAjYAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_ERROR_HANDLER[AAAAMAAABAAABSAAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_AW_VIEW_COLUMNS$[AAAAOUAABAAABbgAAA]
. process 1 scanning SYS.INCEXP[AAAAPkAABAAABlwAAA]
. process 1 scanning SYS.EXPIMP_TTS_CT$[AAAAPzAABAAABnoAAA]
. process 1 scanning SYS.LOGMNRG_TS$[AAAARTAABAAABtgAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$LOG[AAAATLAABAAAB2gAAA]
. process 1 scanning SYS.ATTRIBUTE_TRANSFORMATIONS$[AAABPfAABAAACeoAAA]
. process 1 scanning SYS.REC_TAB$[AAABQAAABAAACjIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SUBSCRIBER_TABLE[AAABXoAABAAACxIAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_CHAIN[AAABb/AABAAAC7gAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_AQCALL[AAADIWAABAAADMwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_PARMS[AAABwUAABAAADbIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_TARGETS[AAABxCAABAAADeIAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_L[AAAC+1AABAAAGo4AAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_CLASS_DD[AAADCFAABAAAG2QAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_L[AAADEcAABAAAG+QAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$RUNTIME$EXEC$USER$[AAADTOAABAAAHzYAAA]
. process 1 scanning SYS.XS$SESSION_APPNS[AAAAGeAACAAAANIAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_SPILL_TXN[AAAAMPAACAAAARgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_DEFINITIONS[AAABZAAACAAAAoAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_PLAN_LINES[AAABgHAACAAAA8wAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_BUFFERED_SUBSCRIBERS[AAABkmAACAAABZgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_DIVERGENCE[AAABpkAACAAABg4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRC_DBNAME_UID_MAP[AAACRCAACAAAB0oAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$EVENTS_INFO[AAADReAACAAACNQAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$NLOCKS[AAANy9AACAAADkYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_GEN_SNAPSHOT[AAAQcKAACAAAOZwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HC_IOCARD_DETAILS[AAAQdsAACAAAOcwAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.BSLN_STATISTICS[AAADJ5AACAAARdoAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_DIMENSION_TYPE[AAASNLAAAAAAAEQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_OFFICE_TYPE[AAASNuAAAAAAAlYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_TRANSACTION_TYPE_HDR[AAASN/AAAAAAAsoAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_HOLIDAY_LIST[AAASPRAAAAAACT4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_ONLINE_PAYEE_BANK_HDR[AAASPwAAAAAAHz4AAA]
. process 1 scanning INS.CLMMST_CATESTROPHY[AAASRaAAAAAAMxoAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_WF_MENU_CONFIG[AAASSXAAAAAAXEAAAA]
. process 1 scanning INS.COUNTRY_MASTER[AAASSrAAAAAAXRYAAA]
. process 1 scanning INS.EAR_EXTENSION_MASTER[AAASTnAAAAAAfeoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_GENERIC_STRUCT_DTLS[AAASU0AAAAAAg5AAAA]
. process 1 scanning INS.GC_SQLS[AAASWRAAAAAArqgAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_LOV_CTRL_MAP[AAASW/AAAAAA3VIAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_ZONECIRCLE[AAASXfAAAAAA9KIAAA]
. process 1 scanning INS.N055527_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASaeAAAAABN44AAA]
. process 1 scanning INS.PACKAGINGMASTER[AAASa3AAAAABOWwAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_DIR_MSTR[AAASb5AAAAABPZYAAA]
. process 1 scanning INS.TWOWHEELER_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASd0AAAAABcUAAAA]
. process 1 scanning INS.UW_INDEX_CODE_MAP[AAASegAAAAABc5gAAA]
. process 1 scanning INS.UW_TRANSACTION_TYPE_MASTER[AAASfKAAAAABdjgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OTHER_DTLS_DATA[AAASlGAAAAAAic4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PASS_TAB_LOG[AAASlSAAAAAAkegAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_PROD_MSTR[AAASmPAAAAAAkqQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_WSDL_PRODUCT[AAASn+AAAAAA2hIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_ESCALATION_RULES[AAASo0AAAAAA2ugAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_CHNTYPE_DTLS[AAASpAAAAAAA2vwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MSTR_ITEM_DATA[AAAS5vAAAAAA2zAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_PPW_REINS_DETAILS[AAASr2AAAAAAADAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_NONGC_PRODUCTS[AAAStxAAAAAADwwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RECEIPANT_DETAILS[AAASuUAAAAAADxoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_CLAIM_FLAT[AAASwvAAAAAAELgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CESSION_ACC_BKP[AAASzDAAAAAAMYQAAA]
. process 1 scanning RNL.RNLMST_CONTROL_NUMBER[AAASqeAAAAAAADAAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHODS[AAAS06AAOAAAAiIAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_METHOD_RETTYPE[AAAS0/AAOAAAAiwAAA]
. process 1 scanning SYS.UNDO$[AAAAAPAABAAAADgAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_EXTELEMENT$[AAAAEUAABAAAAegAAA]
. process 1 scanning SYS.STMT_AUDIT_OPTION_MAP[AAAAFyAABAAAAiYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_SPLIT_MERGE[AAAAK1AABAAABJ4AAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_DEST_OBJ_COLS[AAAAMHAABAAABS4AAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_CUBES$[AAAAOrAABAAABeYAAA]
. process 1 scanning SYS.EXPPKGOBJ$[AAAAPqAABAAABmgAAA]
. process 1 scanning SYS.DST$AFFECTED_TABLES[AAAARvAABAAABw4AAA]
. process 1 scanning SYS.UTL_RECOMP_SORTED[AAAW6RAABAAACdYAAA]
. process 1 scanning SYS.DAM_PARAM_TAB$[AAABTmAABAAACoIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_PUSHED_TRANSACTIONS[AAABqvAABAAADMgAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ROOT_INFO[AAANoPAACAAACX4AAA]
. process 1 scanning XDB.X$NM3H2FJSM96N7ACV0G741BEDT7OL[AAAN0iAACAAADlgAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_ANON_RULES_WRK[AAAOKSAACAAAEaYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$LEVEL[AAAP10AACAAAGjIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LOADER_QTABLE[AAARGKAACAAAHvQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_PARAMETERS[AAAQiRAACAAAH5gAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_TYPE_URI_INFO[AAAQhcAACAAAIKYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CS_KEYWORD[AAAQasAACAAAIYAAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_STANDARD_JS[AAARWaAACAAAIyYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_APPLICATION_GROUPS[AAARLmAACAAAI2QAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_ITEMS[AAARM/AACAAAJJYAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_QUERY_DEFINITION[AAARUWAACAAAKEoAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_OUTPUT[AAAQg3AACAAAOTwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIALS2[AAAQbRAACAAAOYIAAA]
. process 1 scanning DBSNMP.MGMT_CAPTURE_SQL[AAADJeAACAAAOnoAAA]
. process 1 scanning SCOTT.EMP[AAAR3dAAEAAAACQAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_INVALID_PROP_STAT_TAG[AAASNiAAAAAAAiwAAA]
. process 1 scanning INS.CLAIM_TABLE_DETAILS[AAASRWAAAAAAMdoAAA]
. process 1 scanning INS.DMS_CLAIM_STAGE_MST[AAASTWAAAAAAdjYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CESSION_TREATIES[AAASsoAAAAABq6YAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PARTY_TYPES[AAASt5AAAAABtkYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_REPORT_SETUP[AAASubAAAAABtmIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_TREATY_EXCLUSIONS[AAASvdAAAAABtqQAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_FINANCIER_BRNCH_HISTORY[AAAS1lAAAAADWKoAAA]
. process 1 scanning INS.UW_INDEX_CODE_MAP_BKP[AAAS3cAAAAADWVYAAA]
. process 1 scanning INS.O000667G01_GRP_REP_TYP_NESTED[AAAS4xAAAAADWdQAAA]
. process 1 scanning INS.O000688_TYP_TAB[AAAS5AAAAAADWfQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CLAIM_LOV_DTLS[AAAShHAAAAAAAHoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GENERAL_FUNCTIONS[AAASi0AAAAAAKzwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_HOLIDAY_MSTR[AAASjJAAAAAALbAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_LOV_APPLICABLE[AAASjpAAAAAAPSQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MODEOPER_STATUS[AAASj5AAAAAAPTgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_NEW_MESSAGE_CATEGORY[AAASkXAAAAAAPpAAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_RISK_COVER_LD_MAP[AAASmIAAAAAAkpoAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_SYSTEM_PROPERTIES[AAASm2AAAAAAm2gAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_WSDL_GENERAL_TAB[AAASn8AAAAAA2goAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_CALL_CONFIGURATION[AAASovAAAAAA2t4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.WORKFLOW_RULE_BUSSRC_TYPE_DTLS[AAASo/AAAAAA2voAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.DEP_SGMNT_TYP_NTAB_NESTED[AAAS5sAAAAAA2yYAAA]
. process 1 scanning REINS.MDP_EXP_LOG[AAASrgAAAAAAACIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_INWARD_FAC_RI[AAAStmAAAAAADwAAAA]
. process 1 scanning RILOG.RI_TD_USER_MENU_ACCESS_LOG[AAAS0sAAAAAAbiQAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$DATABASE[AAAATWAABAAAB34AAA]
. process 1 scanning SYS.INVALIDATION_REGISTRY$[AAABUJAABAAACpgAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_CLASS[AAABbIAABAAAC14AAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_STEP[AAABcBAABAAAC7wAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_DESTINATIONS[AAABcmAABAAAC+gAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_DESTINATION[AAABqcAABAAADKIAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_TEMPLATE_OBJECTS[AAABwHAABAAADaYAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_S[AAAC/OAABAAAGswAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_INST_INIT[AAADCXAABAAAG3YAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/wgtLzgQKjAmCcbNg==[AAASCjAABAAAVdQAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$MIGRATE_OPERATIONS[AAAAE6AACAAAAHYAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$NODE_ATTRIBUTES[AAAAFhAACAAAAMQAAA]
. process 1 scanning SYS.RECO_SCRIPT_ERROR$[AAAANCAACAAAAT4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_RECOMMENDATIONS[AAABZkAACAAAAsQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_DBU_HWM_METADATA[AAABeRAACAAAA2IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_TRACING_ENABLED[AAABe/AACAAAA5IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_INST_CACHE_TRANSFER_BL[AAABj9AACAAABVYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PERSISTENT_QUEUES[AAABkoAACAAABZwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRM$_BASELINE_TEMPLATE[AAABl5AACAAABfgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLA_TABLES[AAABqQAACAAABl4AAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGSTDBY$SKIP[AAACl+AACAAAB2gAAA]
. process 1 scanning WMSYS.WM$EVENT_QUEUE_TABLE[AAADQ+AACAAACLoAAA]
. process 1 scanning CTXSYS.DR$OBJECT[AAANhdAACAAACUAAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$WORKSPACE[AAAN3VAACAAADxgAAA]
. process 1 scanning XDB.fallback42_TAB[AAAN4PAACAAAD3gAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_PREFS_LOOKUP[AAAOIRAACAAAES4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DOC_REFS_WRK[AAAOJ9AACAAAEbQAAA]
. process 1 scanning MDSYS.WFS_FEATURETYPEXMLCOLINFO$[AAAQK+AACAAAFSQAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM$CLASSIFICATIONTYPE[AAAPx6AACAAAGdYAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_HARVESTMETADATA$[AAAQMTAACAAAHI4AAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_RECORDVIEWMAP$[AAAQMcAACAAAHJwAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_VALUE_PARAMS[AAAQgXAACAAAHdIAAA]
. process 1 scanning INS.COURIER_RECEIPT[AAASSsAAAAAAXRgAAA]
. process 1 scanning INS.DWH_STG_ERROR_LOG[AAASTjAAAAAAdjgAAA]
. process 1 scanning INS.EXCEL_WSDL_COMPANY_HST[AAASUAAAAAAAfmYAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLMMST_APPROVAL_OFFICE_WISE[AAASUkAAAAAAgwoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_TP_AWARD_DTLS[AAASWGAAAAAAoPoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_BULKMAPPING[AAASWcAAAAAArrwAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_INTRCAT_RELATION_MAP[AAASX/AAAAABBsAAAA]
. process 1 scanning INS.HBP_PLANTABLE[AAASYnAAAAABJjoAAA]
. process 1 scanning INS.INWARD_DOCUMENT_DETAILS[AAASZkAAAAABJp4AAA]
. process 1 scanning INS.N057148_SCHEDULE_TAB_TEMP[AAASafAAAAABN5AAAA]
. process 1 scanning INS.OTHER_DETAILS_TEMP[AAASa2AAAAABOWoAAA]
. process 1 scanning INS.RO_T_MOT_BASIC_OD_NEW[AAASc0AAAAABPoYAAA]
. process 1 scanning INS.SEGMENT_PRODUCT_MAPP[AAASc/AAAAABPpYAAA]
. process 1 scanning INS.UW_BUSINESSSOURCETYPE[AAASeLAAAAABcV4AAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_PROPOSAL_WISE_SEL_MST_HST[AAASqSAAAAABpcgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_CAT_EVENT_STATUS_HISTORY[AAASsmAAAAABq6QAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PRODUCT_LIMIT[AAASuIAAAAABtlQAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_TRANSACTION_TYPES[AAASu8AAAAABtn4AAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLE_INSPECTION_TAB[AAAS1UAAAAADUywAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_GROUP_MAPPING[AAAS2NAAAAADWMgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMMISSION_RATE_HIST[AAAS3JAAAAADWToAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_REINSURERS_MAIL_DETAILS[AAAS1VAAAAAAbioAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_FILTER[AAAS6iAAAAAAA8IAAA]
. process 1 scanning MS.WCF_SRVC_PROD_MAP[AAAS1BAAOAAAAjAAAA]
. process 1 scanning SYS.LINK$[AAAACGAABAAAAQoAAA]
. process 1 scanning SYS.MAP_SUBELEMENT$[AAAAESAABAAAAeQAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_MAP[AAAAEjAABAAAAfwAAA]
. process 1 scanning SYS.RESOURCE_CAPABILITY$[AAAAEsAABAAAAg4AAA]
. process 1 scanning SYS.INDPART$[AAAAJFAABAAAA8gAAA]
. process 1 scanning SYS.SNAP$[AAAAJ/AABAAABDgAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_EXTRA_ATTRS[AAAALIAABAAABMAAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_DEST_OBJ_CMAP[AAAALtAABAAABQQAAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_HIER_LEVELS$[AAAAOpAABAAABeIAAA]
. process 1 scanning SYS.INCFIL[AAAAPnAABAAABmIAAA]
. process 1 scanning SYS.REGISTRY$SCHEMAS[AAAATJAABAAAB2QAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.AQ$_INTERNET_AGENT_PRIVS[AAABYZAABAAACzgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.DEF$_DEFAULTDEST[AAABqhAABAAADKwAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_PARAMETER_COLUMN[AAABuuAABAAADWYAAA]
. process 1 scanning SYS.HS$_BASE_CAPS[AAADBvAABAAAG04AAA]
. process 1 scanning SYS.HS_PARTITION_COL_TYPE[AAADDPAABAAAG4oAAA]
. process 1 scanning SYS.KUPC$DATAPUMP_QUETAB[AAADGpAABAAAG/wAAA]
. process 1 scanning SYS.JAVA$JVM$RJBC[AAADTDAABAAAHyAAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/wVtLzgQKjAmCcbNg==[AAASBqAABAAAVYYAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$LEVELATTRIBUTE[AAAP15AACAAAGjgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PURGE_POLICY_TARGET_STATE[AAAQiqAACAAAHuQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_PURGE_POLICIES[AAAQhVAACAAAH7AAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SEC_INFO[AAAQirAACAAAIA4AAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ALL_TARGET_PROPS[AAAQYlAACAAAIFAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PDP_COLUMN_METADATA[AAAQbpAACAAAIHAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_HISTORY[AAAQhKAACAAAIRoAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SW_CREATE_KEYWORDS[AAARR0AACAAAIwwAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_REGION_UPD_RPT_COLS[AAARSfAACAAAJeQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HA_RMAN_CONFIG_ECM[AAARAVAACAAAOroAAA]
. process 1 scanning DW.DW_MST_REPORT_CONN_MAP_DTLS[AAASMtAAEAAAADIAAA]
. process 1 scanning BATJOB.OBJECT_MASTER[AAASptAAEAAAAFIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_CESSION_APPROVAL[AAASzEAAEAAABJgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_CUSTOMER_VENDOR_GROUP[AAASNJAAAAAAAEIAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_MERCHANT_ID[AAASNqAAAAAAAk4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_SHORTFALL[AAASN4AAAAAAAr4AAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MAP_LEDGER_INPUT_STAX[AAASPlAAAAAAHywAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_VOUCHER_SHOW_MAP_TAB[AAASQuAAAAAALoYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_AC_PERIODS[AAASrrAAAAABqnAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_REINSURERS[AAASuXAAAAABtl4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_POLICY_WISE_CESSION_BKP[AAASxHAAAAACdTwAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_FIELD_USER[AAAS1WAAAAADUy4AAA]
. process 1 scanning INS.ERROR_LOG_TAB[AAAS2WAAAAADWM4AAA]
. process 1 scanning INS.UW_DOCUMENT_MASTER[AAAS3PAAAAADWUYAAA]
. process 1 scanning INS.N002351_TYP_TAB[AAAS4aAAAAADWX4AAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_FILTER[AAAS6bAAAAADrKYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_BLK_LIB_MAP[AAAShCAAAAAAAHYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_JFUNINDX_OBJ[AAASjXAAAAAAO8YAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MOTOR_TAC_CLAIM_DTLS[AAASkAAAAAAAPegAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_MSTR_MAP[AAASkRAAAAAAPowAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PROD_TARIFF_MAP[AAASl0AAAAAAkmgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_TDE_STD_TARIFF[AAASm+AAAAAAm24AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.UW_TEMPLATEPRODUCT_MESSAGE_LIB[AAASojAAAAAA2sYAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GEN_MASTER_DATA[AAAS5zAAAAAA2zgAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_MDP_BOOKING_SCHEDULE[AAASrzAAAAAAAC4AAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_MAIL_EVENT_MASTER[AAAStqAAAAAADwIAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_ACTIVITY_LOG[AAASujAAAAAADyYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_STAGING_SEC_COINS_DTLS_TMP[AAASvtAAAAAAD0wAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_CLAIM_PROCESS_LOG[AAASwxAAAAAAELoAAA]
. process 1 scanning RNL.RNL_MST_STATUS_CODE[AAASqqAAAAAAAD4AAA]
. process 1 scanning SYS.UGROUP$[AAAABAAABAAAAJQAAA]
. process 1 scanning SYS.EDITION$[AAAABjAABAAAAMoAAA]
. process 1 scanning SYS.TRUSTED_LIST$[AAAACHAABAAAAQwAAA]
. process 1 scanning SYS._default_auditing_options_[AAAAFoAABAAAAhgAAA]
. process 1 scanning OUTLN.OL$HINTS[AAAAHCAABAAAAvgAAA]
. process 1 scanning SYS.SYSNT5x4bL/witLzgQKjAmCcbNg==[AAASClAABAAAVdgAAA]
. process 1 scanning SYS.DIR$QUIESCE_OPERATIONS[AAAAFJAACAAAAJQAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_ERROR[AAAAL7AACAAAARIAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLT_PLAN_HASH[AAABaJAACAAAAwYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_SQLSET_DEFINITIONS[AAABfzAACAAAA6oAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGA[AAABiRAACAAABJ4AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_METRIC_NAME[AAABjjAACAAABSoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_PROCESSED_LOG$[AAACSPAACAAABxYAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_SPILL_MESSAGES[AAACq1AACAAAB3gAAA]
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$PREDATTRMAP[AAANfjAACAAACQgAAA]
. process 1 scanning XDB.XDB$ANYATTR[AAANwXAACAAADRYAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_MAPPING_DOCS_WRK[AAAOKLAACAAAEWIAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_CT_PRED_WRK[AAAOKiAACAAAEdoAAA]
. process 1 scanning MDSYS.SDO_COORD_OP_PARAM_USE[AAAPRVAACAAAE1QAAA]
. process 1 scanning MDSYS.R_TABLE[AAAQLJAACAAAFTQAAA]
. process 1 scanning SYS.AW$AWREPORT[AAAPogAACAAAF+gAAA]
. process 1 scanning MDSYS.CSW_DOMAININFO$[AAAQMNAACAAAHIIAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DELTA_COMP_SUMMARIES[AAAQd7AACAAAHXAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ECM_SNAPSHOT_MD_TABLES[AAAQcPAACAAAHnYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_DELETE_EXCEPTIONS[AAAQY5AACAAAHroAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CATEGORIES[AAAQYcAACAAAHvAAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_IP_REPORT_DEF[AAAQjkAACAAAHyYAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PDP_PARAM_METADATA[AAAQbtAACAAAIHgAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_FBP_PATCHING_GUIDS[AAARAqAACAAAIVQAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_SW_SET_KEYWORDS[AAARRxAACAAAIxIAAA]
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_MIG_PLSQL_LIBS[AAARpNAACAAAJRoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_ULOVGRID_MAPPING[AAASXaAAAAAA81gAAA]
. process 1 scanning INS.GEN_ROLE_MSTR[AAASYZAAAAABJhoAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_MOD_NODE_MAP[AAASb8AAAAABPZwAAA]
. process 1 scanning INS.TPA_HOSPITAL_ROOM_EXPENCE[AAASdsAAAAABb0YAAA]
. process 1 scanning INS.UW_BASISOFVALUATION_MASTER[AAASeIAAAAABcVgAAA]
. process 1 scanning INS.WINGS_MOTORPOOL_POLICY_MASTER[AAASf1AAAAABol4AAA]
. process 1 scanning DMS.DMS_CAPTURE_CLAIM_DOC_HST[AAASqCAAAAABpbAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MD_PPW_DETAILS[AAASr1AAAAABqnYAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_EVENT_CAT_CLAIMS[AAAStTAAAAABq7oAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_PROCESS_MASTER[AAASuCAAAAABtlAAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_SLIDING_COMMISSION_RATES[AAASuuAAAAABtnAAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLE_INSPECTION_DETAILS[AAAS2FAAAAADWLoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_GENDER[AAAS26AAAAADWSgAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_COMM_RATE_ADDL_INFO[AAAS3IAAAAADWTgAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_REPORT_TYPE[AAAS3ZAAAAADWVIAAA]
. process 1 scanning INS.N002354_TYP_TAB[AAAS4cAAAAADWcAAAA]
. process 1 scanning INS.O002067_TYP_TAB[AAAS5YAAAAADWgwAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_CNUM_SEG_MSTR[AAAShOAAAAAAEIgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_GRID_COLUMN_ORDER_MAP[AAASi6AAAAAALYQAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_OBJ_PROP_DISP[AAASk0AAAAAAVvgAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_PSEUDOGRP_MAP[AAASl5AAAAAAkm4AAA]
. process 1 scanning CONFSYS.CNFGTR_ROUNDOFFTYPE_MSTR[AAASmUAAAAAAkrIAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.MULTIUI_WSDL_CONFIG[AAASn7AAAAAA2ggAAA]
. process 1 scanning CONFSYS.VALIDATION_PROD_INTERFACE_MSTR[AAASomAAAAAA2tIAAA]
. process 1 scanning SYS.APPLY$_ERROR_TXN[AAAAL9AABAAABR4AAA]
. process 1 scanning SYS.OLAP_CALCULATED_MEMBERS$[AAAAOIAABAAABaAAAA]
. process 1 scanning SYS.HIER$[AAAAPTAABAAABjoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_SESSION$[AAAARKAABAAABsQAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.AQ$_QUEUE_TABLES[AAABXbAABAAACvgAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_PROGRAM_ARGUMENT[AAABbiAABAAAC4oAAA]
. process 1 scanning SYS.SCHEDULER$_NOTIFICATION[AAABciAABAAAC+AAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_DDL[AAABsCAABAAADSYAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.REPCAT$_RESOLUTION_STATISTICS[AAABueAABAAADVwAAA]
. process 1 scanning SYS.DBMS_PARALLEL_EXECUTE_TASK$[AAAB3bAABAAADhIAAA]
. process 1 scanning SYS.HS_BULKLOAD_VIEW_OBJ[AAADDGAABAAAG4QAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_S[AAADHGAABAAAHCwAAA]
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_L[AAASCPAABAAAVcgAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_COMPONENT_LINK[AAAANTAACAAAAVwAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_TASKS[AAABZGAACAAAAowAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_ADDM_TASKS[AAABaaAACAAAAyQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRI$_ADV_SQLT_STATISTICS[AAABflAACAAAA6IAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY_BL[AAABh3AACAAABHYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PLAN_OPTION_NAME[AAABjTAACAAABQ4AAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_DOCS_WRK[AAAOJ4AACAAAEVgAAA]
. process 1 scanning ORDDATA.ORDDCM_UID_DEFS[AAAOIdAACAAAEloAAA]
. process 1 scanning OLAPSYS.CWM2$AWDIMLOADTYPE[AAAP2fAACAAAGggAAA]
. process 1 scanning MDSYS.OPENLS_NAMESPACES[AAAQJUAACAAAG7gAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_LEDGER_CD_TYPE[AAASNmAAAAAAAkYAAA]
. process 1 scanning INS.ACCMST_PERIOD[AAASNzAAAAAAArQAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_APV_LINE_MAP_DEF[AAASOMAAAAAAAtYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_MONTH_EXTN[AAASPsAAAAAAHzYAAA]
. process 1 scanning INS.ACC_RECONCILE_STATEMENT[AAASQDAAAAAALJ4AAA]
. process 1 scanning INS.ALLCOMPANYMASTER[AAASQ1AAAAAALowAAA]
. process 1 scanning INS.CNFGTR_OFFLINE_TRANS_STATUS[AAASR1AAAAAAMzoAAA]
. process 1 scanning INS.GC_CLM_LOB_WISE_VALIDATION[AAASVrAAAAAAmRoAAA]
. process 1 scanning INS.GENMST_TAB_SOURCEBANK[AAASXUAAAAAA804AAA]
. process 1 scanning INS.INT_TAB_TOMAILID[AAASZjAAAAABJpwAAA]
. process 1 scanning INS.N014289_SCHEDULE_VIEW[AAASaZAAAAABN4gAAA]
. process 1 scanning INS.REPLICA_CNFGTR_MOD_MSTR[AAASb7AAAAABPZoAAA]
. process 1 scanning INS.UW_BUSINESSENTITYMASTER[AAASeKAAAAABcVwAAA]
. process 1 scanning INS.UW_OFFICE_CODE_MASTER_06052013[AAASe0AAAAABdhYAAA]
. process 1 scanning INS.VEHICLESUBCLASSMASTER[AAASfiAAAAABedwAAA]
. process 1 scanning BATJOB.PROCESS_MAP_ADDL_INFO[AAASpxAAAAABpZwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_RI_PARAMETERS[AAASunAAAAABtmoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_MM_XL_HOURS_CLAUSES[AAASvYAAAAABtpwAAA]
. process 1 scanning INS.VIEW_LIST[AAAS2sAAAAADWNwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_NONGC_FILE_IMPORT_HIST[AAASw0AAAAAAELwAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TD_XL_GROUP_OF_CLAIMS[AAASyJAAAAAAL5AAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_TM_RI_APPROVAL_WORKFLOW[AAASznAAAAAAMZoAAA]
. process 1 scanning REINS.TAB_RI_MENU[AAAS0kAAAAAAMfoAAA]
. process 1 scanning REINS.RI_CLAIM_STATUS_SEQUENCE1[AAAS6mAAAAAAbjwAAA]
. process 1 scanning MULTCURR.ACCMST_COUNTRY_MASTER[AAASqWAAAAAAACAAAA]
. process 1 scanning ACCEXT.ACCEXT_SEGMENT_CODE[AAASq2AAAAAAAFgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_PARAMETER[AAAR4YAACAAAB9AAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAR8bAACAAAPsgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_WAITSTAT[AAAR+wAACAAARIgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAW9TAACAAATzAAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_OPQTYPE$[AAACSLAACAAABpgAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_NTAB$[AAACSFAACAAABvwAAA]
. process 1 scanning SYS.STREAMS$_APPLY_SPILL_MSGS_PART[AAACq6AACAAAB4AAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRC_GTCS[AAACRIAACAAABoQAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SGASTAT[AAAR73AACAAAPqAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS[AAAR/oAACAAARMAAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_ROWCACHE_SUMMARY[AAAR4MAACAAAB74AAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAW9LAACAAATygAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNRP_CTAS_PART_MAP[AAACRPAACAAABnoAAA]
. process 1 scanning SYSTEM.LOGMNR_PARTOBJ$[AAACSNAACAAABwYAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_DB_CACHE_ADVICE[AAAR7vAACAAAPpgAAA]
. process 1 scanning SYS.WRH$_TABLESPACE_STAT[AAAR/cAACAAARLQAAA]
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LICENSED_TARGETS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DIROBJ_USERS_HOTLIST
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_T
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_G
. process 1 scanning APEX_030200.WWV_FLOW_JOB_BIND_VALUES
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_D
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$RULESETPRIVS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$PRIMEVTTYPEMAP
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$COLLGRPBYSPEC
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$DMLEVTTRIGS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$SCHACTERRS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM4J$EVTSTRUCTS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM4J$ATTRALIASES
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_H
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_BAM_OSESSION_ALERTS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS_1HOUR
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLL_ITEM_METRICS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_TASK_CONTEXT
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_METRIC_TASKS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CREDENTIAL_TYPE_REF
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_HOST_CREDENTIALS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_JOB_CREDENTIALS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_NOTIFY_NOTIFYEES
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_BIND_VARS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_ASSOC
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_SNAPSHOT_METRIC_MAP
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PRIV_INCLUDES
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_FLAT_ROLE_GRANTS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_JOBS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_REPORT_DEFS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_CONTEXT
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LICENSABLE_TARGET_TYPES
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LICENSE_CONFIRMATION
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_DB_INIT_PARAMS_ECM
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_H
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_LOADER_QTABLE_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_1_I
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$RULESET
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$RSPRIMEVENTS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$EQUALSPEC
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$ORDERCLSALS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$VALIDPRIVS
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$INCRRRSCHACT
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$JOBQUEUE
. process 1 scanning EXFSYS.RLM4J$RULESET
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_T
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_G
. process 1 scanning SYSMAN.AQ$_MGMT_NOTIFY_QTABLE_I
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_BAM_OSESSION_METRICS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS_RAW
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_CURRENT_METRICS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_METRICS_1DAY
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLL_ITEMS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLL_ITEM_PROPERTIES
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TASK_WORKER_COUNTS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_WORKERS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_TARGET_CREDENTIALS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ENTERPRISE_CREDENTIALS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_CREDENTIALS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_COLLECTION_TEMPLATE_CREDS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_TYPE_VERSIONS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_POLICY_ASSOC_CFG_PARAMS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_LAST_VIOLATION
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_ROLE_GRANTS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_PRIV_GRANTS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_TARGETS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_TEMPLATES
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_CAS
. process 1 scanning SYSMAN.MGMT_USER_CALLBACKS
. process 1 scanning SYS.SQLOBJ$
. process 1 scanning SYS.SQLOBJ$DATA
. process 1 scanning SYS.CHNF$_CLAUSES
. process 1 scanning SYS.CHNF$_GROUP_FILTER_IOT
. process 1 scanning SYS.RECENT_RESOURCE_INCARNATIONS$
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_SCN_ORDER
. process 1 scanning SYS.WRR$_REPLAY_SEQ_DATA
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_EVENT_QTAB_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER$_REMDB_JOBQTAB_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_SCHEDULER_FILEWATCHER_QT_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_ALERT_QT_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ$_MEM_MC_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_AQ_PROP_TABLE_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_KUPC$DATAPUMP_QUETAB_I
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_T
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_H
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_G
. process 1 scanning SYS.AQ$_SYS$SERVICE_METRICS_TAB_I
. process 1 scanning DBSNMP.BSLN_TIMEGROUPS
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_T
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_H
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_G
. process 1 scanning WMSYS.AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_I
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$ATTRSET
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$EXPRSET
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$EXPSETPRIVS
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$ATTRLIST
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$ASUDFLIST
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$IDXSECOBJ
. process 1 scanning EXFSYS.EXF$EXPSETSTATS
. process 1 scanning CTXSYS.DR$PARAMETER
. process 1 scanning CTXSYS.DR$SQE
. process 1 scanning CTXSYS.DR$THS_FPHRASE
. process 1 scanning CTXSYS.DR$STOPWORD
. process 1 scanning CTXSYS.DR$PENDING
. process 1 scanning CTXSYS.DR$ONLINE_PENDING
. process 1 scanning CTXSYS.DR$PARALLEL
. process 1 scanning CTXSYS.DR$DBO
. process 1 scanning CTXSYS.DR$INDEX_CDI_COLUMN
. process 1 scanning CTXSYS.DR$SDATA_UPDATE
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$ERRCODE
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$RULESETSTCODE
. process 1 scanning EXFSYS.RLM$EVENTSTRUCT

Creating Database Scan Summary Report...

Creating Individual Exception Report...

Scanner terminated successfully.
oracle:/home/oracle>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Sat Sep 28 11:11:34 2013

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> shut immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup restrict
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2042241024 bytes
Fixed Size         1337548 bytes
Variable Size       973080372 bytes
Database Buffers     1056964608 bytes
Redo Buffers        10858496 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> @?/rdbms/admin/csalter.plb

0 rows created.


Function created.


Function created.


Procedure created.

This script will update the content of the Oracle Data Dictionary.
Please ensure you have a full backup before initiating this procedure.
Would you like to proceed (Y/N)?Y
old  6:   if (UPPER('&conf') <> 'Y') then
new  6:   if (UPPER('Y') <> 'Y') then
Checking data validity...
Unrecognized convertible data found in scanner result

PL/SQL procedure successfully completed.

Checking or Converting phase did not finish successfully
No database (national) character set will be altered
CSALTER finished unsuccessfully.

PL/SQL procedure successfully completed.


0 rows deleted.


Function dropped.


Function dropped.


Procedure dropped.

SQL> shut immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 2042241024 bytes
Fixed Size         1337548 bytes
Variable Size       973080372 bytes
Database Buffers     1056964608 bytes
Redo Buffers        10858496 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> select parameter,value from nls_database_parameters where parameter='NLS_CHARACTERSET';

PARAMETER
------------------------------
VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
NLS_CHARACTERSET
AL32UTF8


SQL>Below is the error occurred mainly for "XDB".


. process 1 scanning XDB.SC_PT[AAAN88AACAAAEIAAAA]
ORA-30967: operation directly on the Path Table is disallowed

CSS-00144: failed to scan table XDB.SC_PTRegards,
Ishika
icon2.gif  Re: ORA-30967: operation directly on the Path Table (during CSSCAN process) [message #597015 is a reply to message #597014] Mon, 30 September 2013 01:19 Go to previous messageGo to next message
Michel Cadot
Messages: 68172
Registered: March 2007
Location: Nanterre, France, http://...
Senior Member
Account Moderator

ORA-30967: operation directly on the Path Table is disallowed
 *Cause:  illegal operation on secondary objects of a domain index
 *Action: Try appropriate operation on the domain index.

Re: ORA-30967: operation directly on the Path Table (during CSSCAN process) [message #597028 is a reply to message #597015] Mon, 30 September 2013 05:15 Go to previous messageGo to next message
ishika_20
Messages: 339
Registered: December 2006
Location: delhi
Senior Member
Dear Michel,

Please elaborate it.
Unable to understand the solution provided to me. "Try appropriate operation on the domain index."

Waiting for your kind response on it...

Regards,
Ishika

icon13.gif  Re: ORA-30967: operation directly on the Path Table (during CSSCAN process) [message #597032 is a reply to message #597028] Mon, 30 September 2013 05:58 Go to previous message
Michel Cadot
Messages: 68172
Registered: March 2007
Location: Nanterre, France, http://...
Senior Member
Account Moderator

I don't know, I just quoted the error message entry if it can help anyone to help you.
I advise you to search for this error on Google and MOS, I currently have no time to do it for you.

Previous Topic: ORA- 31154, ORA19202
Next Topic: Logging in as SYS
Goto Forum:
  


Current Time: Thu May 26 09:52:09 CDT 2022