Re: Archive logs & physical standby

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Thu, 20 Mar 2008 08:46:23 +0100
Message-id: <47E2164F.90404@wp-sa.pl>


Don Granaman wrote:
> Me: "How can a 10.2 physical standby (LGWR + ASYNC) be configured to
> automatically purge the archive logs from the primary after they have been
> applied?"
>
> Support: "For logical standby we have the automation is in place. for
> physical standby you have to do the purge manually for now"
>
> Is this true? It seems like there should be something better by now.
>
> --
>

in RMAN there is a setting ARCHIVELOG DELETION POLICY, which can be set to APPLIED ON STANDBY
According to doc
"Governs archived redo log deletion policy for the flash recovery area. Possible settings are:

    *

   |APPLIED ON STANDBY| - enables flash recovery area to delete
   archivelogs that are applied on mandatory standby. See Oracle Data
   Guard Concepts and Administration
   <http://andro3/docs/oracle_doc/oracle.10g2/server.102/b14239/rman.htm#SBYDB00750>
   for details."

Does it seem like something You need?
Regards
Remigiusz

-- 

------------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenia:
1. Wylaczenie danej funkcjonalnosci oznacza, ze niezwlocznie przystapimy
  lub juz pracujemy nad jej uruchomieniem
2. Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora 
  i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa 
  Wirtualna Polska S.A.
------------------------------------------------------------------------"WIRTUALNA POLSKA" Spolka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul.
Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk - Polnoc w
Gdansku pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakladowym
67.980.024,00 zlotych oplaconym w calosci oraz Numerze Identyfikacji
Podatkowej 957-07-51-216.
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Thu Mar 20 2008 - 02:46:23 CDT

Original text of this message