Re: MAXSETSIZE

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Mon, 11 Apr 2011 12:53:18 +0200
Message-ID: <4DA2DD9E.2020703_at_nordea.com>W dniu 03/29/11 17:53, Niall Litchfield pisze:
> Asked internally here. I don't have an answer. 9.2.0.7 db being backed
> up from the standby.
>
> Does anyone know why the rman command below manages to generate a 270gb
> backupset.
>
>
> backup maxsetsize=50G database TAG='TAG1' plus archivelog TAG='TAG2';
>

not sure, if relevant, but may be You would like to add MAXPIECESIZE instead of maxsetsize
-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku, 
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 277.493.500,00 zlotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Mon Apr 11 2011 - 05:53:18 CDT

Original text of this message