Re: Kan Oracle DBMS Scheduler Redwood Cronacle Explorer vervangen?

From: A. Mehoela <a.mehoela_at_hoetmeel.com>
Date: Fri, 08 Nov 2013 17:02:33 +0100
Message-ID: <527d0b19$0$24815$8a7afdce_at_news4.usenet4u.nl>


louangelsanto_at_gmail.com wrote:
> Kan Oracle DBMS Scheduler Redwood Cronacle Explorer vervangen? Is dit realiseerbaar?
>
Probleemloos, zolang de opdracht beperkt blijft tot de gegevensbank.

Als er daarbuiten iets moet gebeuren, kan het al eens wat moeilijker worden.

Mijn mening wordt niet gehinderd door enige kennis van Redwood Cronacle Explorer. Received on Fri Nov 08 2013 - 17:02:33 CET

Original text of this message