Re: 10g SQLPLUS connect problem

From: Gerard H. Pille <ghp_at_skynet.be>
Date: Fri, 07 Aug 2009 19:37:04 +0200
Message-ID: <4a7c663e$0$2853$ba620e4c_at_news.skynet.be>joel garry schreef:
>> Wanneer je een connect-string meegeeft, in jouw geval XE, dan moet de oracle client die
>> terugvinden in zijn tnsnames.ora, en bij jou vindt hij die niet.
>>
>> Geef je geen connect-string, dan probeert de client naar een locale gegevensbank te connecteren,
>> die bijvoorbeeld met de variabele LOCAL kan gedefinieerd worden, of TWO_TASK, op unix systemen.
>>   Op Wijndoos systemen zal daar wel een alternatief voor bestaan, in het register bijvoorbeeld.
>>   Maar bij jou mislukt dat ook met een ora-12560.

>
> Babelfish babbles that as:
> "When you give connect-string, in your case XE, then the oracle client
> must who to retrieve in its tnsnames.ora does not find, and at you he
> that. Give you none connect-string, then the client tries to a local
> data bank at connecteren, which can be defined for example with the
> variable LOCAL, or TWO_TASK, on unix systems. On wine box of systems
> there, however, an alternative for will exist, in the register for
> example. But at you failed that also with ora-12560."
>

Babelfish did not do a bad job, but the "wine box of systems" is the max!

Maybe you know that presumed OS, in english I call it "Whinedoze". Received on Fri Aug 07 2009 - 12:37:04 CDT

Original text of this message