Re: 10g SQLPLUS connect problem

From: Gerard H. Pille <ghp_at_skynet.be>
Date: Wed, 05 Aug 2009 21:34:42 +0200
Message-ID: <4a79ded1$0$2863$ba620e4c_at_news.skynet.be>Shakespeare schreef:
>
> So here's what I did: (sorry it's in Dutch)
>
>
>
> SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wo Aug 5 21:02:38 2009
>
> Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
>
> Voer gebruikersnaam in: system/osait01
> ERROR:
> ORA-12560: TNS: fout bij protocoladapter.
>
>
> Voer gebruikersnaam in: system/osait01_at_xe
> ERROR:
> ORA-12154: TNS:kan opgegeven verbindings-ID niet herleiden
>
>
> Voer gebruikersnaam in:
> C:\Documents and Settings\William>set
> ORACLE_HOME=C:\oraclexe\app\oracle\product
> \10.2.0\server
>
> C:\Documents and Settings\William>sqlplus
>
> SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wo Aug 5 21:04:13 2009
>
> Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
>
> Enter user-name: system/osait01
> ERROR:
> ORA-12560: TNS:protocol adapter error
>
>
> Enter user-name: system/osait01_at_xe
>
> Connected to:
> Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
>
> SQL>
>
>
> Shakespeare
>

Wanneer je een connect-string meegeeft, in jouw geval XE, dan moet de oracle client die terugvinden in zijn tnsnames.ora, en bij jou vindt hij die niet.

Geef je geen connect-string, dan probeert de client naar een locale gegevensbank te connecteren, die bijvoorbeeld met de variabele LOCAL kan gedefinieerd worden, of TWO_TASK, op unix systemen.   Op Wijndoos systemen zal daar wel een alternatief voor bestaan, in het register bijvoorbeeld.   Maar bij jou mislukt dat ook met een ora-12560. Received on Wed Aug 05 2009 - 14:34:42 CDT

Original text of this message