ora_tns_parser

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Fri, 23 Nov 2012 10:36:14 +0100
Message-ID: <50AF438E.401_at_nordea.com>hi,
sometimes ago I published a script for parsing ora files (http://remigium.blogspot.com/2007/10/script-for-parsing-ora-files_15.html)

Recently I was notified about a buggy behavior when in *.ora file certain specific formatting was used.
Now the fix is applied, so I encourage to replace Your copies if You use it.

Regards
Remigiusz

-- 
Pole na kazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : Senior DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A st, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku, 
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 277.493.500,00 zlotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Fri Nov 23 2012 - 10:36:14 CET

Original text of this message