Re: weird insert behaviour

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Tue, 7 Feb 2012 11:47:14 +0100
Message-ID: <4F310132.4020100_at_nordea.com>Very promising clue, thanks

W dniu 07.02.2012 11:27, GG pisze:

> Maybe this bug/feature :
> INSERT slow on ASSM [ID 1263496.1]
>
> If You are using ASSM :) but who doesnt :) .
> Anyway, next time few process stack dumps would help find out where we
> stuck (ASSM related calls) .
>
> Regards
> GG

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021828, 
dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości: 277.493.500,00 złotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Tue Feb 07 2012 - 04:47:14 CST

Original text of this message