Re: 12G Desupport for Raw Devices

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Mon, 11 Aug 2008 13:37:16 +0200
Message-ID: <48A0246C.3020703@nordea.com>


dannorris_at_dannorris.com pisze:

>> Generally before something is deprecated, an alternative is
>> introduced.

>
> As you mentioned, ASM is already introduced and I believe it is a fair
> alternative. Even with ASM as an alternative, I think 11gR2 will be an
> interesting release if the rumors are true.
>

any sources/links about those rumors?

Regards
Remigiusz

-- 

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos  : DBA at DUSB
addr : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone: +48 58 667 17 43

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021828,
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 227.593.500,00 zlotych,
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
-----------------------------------------------------------------------------------------
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Mon Aug 11 2008 - 06:37:16 CDT

Original text of this message