Re: Installation of Oracle client for end users

From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
Date: Tue, 29 Jul 2008 11:07:02 +0200
Message-ID: <488EDDB6.5040705@nordea.com>


Jared Still pisze:

>
> Now it's time to move to OID (possibly with names proxy) as 10g
> doesn't work with names for database name resolution.
>

Btw. is there any special licensing model (like for RMAN catalog) or one  need to buy some OID license to build such environment (I mean here using OID only for database name resolution)?

Regards
Remigiusz

-- 
--

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski_at_nordea.com>
pos  : DBA at DUSB
addr : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone: +48 58 667 17 43

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000021828,
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 227.593.500,00 zlotych,
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
-----------------------------------------------------------------------------------------
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Tue Jul 29 2008 - 04:07:02 CDT

Original text of this message