Re: OEM custom plugin and how to undeploy it

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Tue, 20 May 2008 10:30:34 +0200
Message-id: <48328C2A.8030003@wp-sa.pl>


Ghassan Salem wrote:
> I had the same problem with a plugin I developed. I thought first that
> the scripts are on the file system, I could not find them, so I
> searched the DB. I had to fix the remove the undeploy row from the OEM
> repository to be able to undeploy it. Then drop the things I created
> (and the inserts made
> ) by the deploy script manually to be able to retry the deploy again.
> It's not easy. but once you master the sql needed, it becomes "automatic".
>
> rgds

Finally I have found it - I already seen it many times, but because type is BLOB and not CLOB or and text type, I regularly ignore it ;-) It is SYSMAN.MGMT_MP_FILES in general and column FILE_CONTENTS for script text particularly.
I suppose after improving script codes, plugin again will become manageable.

Regards
Remigiusz

-- 

------------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenia:
1. Wylaczenie danej funkcjonalnosci oznacza, ze niezwlocznie przystapimy
   lub juz pracujemy nad jej uruchomieniem
2. Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora 
   i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa 
   Wirtualna Polska S.A.
------------------------------------------------------------------------"WIRTUALNA POLSKA" Spolka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul.
Traugutta 115 C, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk - Polnoc w
Gdansku pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakladowym
67.980.024,00  zlotych oplaconym w calosci oraz Numerze Identyfikacji
Podatkowej 957-07-51-216.
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Tue May 20 2008 - 03:30:34 CDT

Original text of this message