Oracle FAQ Your Portal to the Oracle Knowledge Grid
HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US
 

Home -> Community -> Mailing Lists -> Oracle-L -> how to create user from pl/sql in 8.0.6 version

how to create user from pl/sql in 8.0.6 version

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Mon, 03 Dec 2007 13:23:22 +0100
Message-id: <4753F53A.4060300@wp-sa.pl>


hi!
does anybody know is this possible to create user from pl/sql level? I mean 8.0.6 version here on windows

AFAIK there is no execute immediate yet and we haven't found any package, which would seem to do such a thing.

What I think would work is
- create sql script with UTL_FILE

As You see however - it is very poor solution - any other thoughts?

Best regards
Remigiusz

-- 

------------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenia:
1. Wylaczenie danej funkcjonalnosci oznacza, ze niezwlocznie przystapimy
   lub juz pracujemy nad jej uruchomieniem
2. Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora 
   i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa 
   Wirtualna Polska S.A.
------------------------------------------------------------------------WIRTUALNA  POLSKA  SA, ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdansk; NIP: 957-07-51-216; 
Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc KRS 0000068548, kapital zakladowy 62.880.024 zlotych (w calosci wplacony)
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Mon Dec 03 2007 - 06:23:22 CST

Original text of this message

HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US