Oracle FAQ Your Portal to the Oracle Knowledge Grid
HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US
 

Home -> Community -> Mailing Lists -> Oracle-L -> Re: Deleting files from O/S older than 6 hours

Re: Deleting files from O/S older than 6 hours

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Wed, 28 Nov 2007 12:18:45 +0100
Message-id: <474D4E95.1010308@wp-sa.pl>


Ajay Thotangare wrote:
> Hi,
>
> I am using following command to delete files from o/s older than 24 hours.
> /usr/bin/find /u01/log/*.log -mtime +0 -exec ls -l {} \;
>
> Is there any way I can delete files older than 6 hours. I am using
> HP-UNIX. I tried using
> /usr/bin/find /u01/log/*.log -mtime +0.4 -exec ls -l {} \;
> Above command does not work.
>

may be there is option -newer on HP-UX (I don't have any such box here) - if so, one can touch fake file with proper time Then find will operate on files newer than fake file

-- 

------------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenia:
1. Wylaczenie danej funkcjonalnosci oznacza, ze niezwlocznie przystapimy
   lub juz pracujemy nad jej uruchomieniem
2. Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora 
   i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa 
   Wirtualna Polska S.A.
------------------------------------------------------------------------



WIRTUALNA  POLSKA  SA, ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdansk; NIP: 957-07-51-216; 
Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc KRS 0000068548, kapital zakladowy 62.880.024 zlotych (w calosci wplacony)
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Wed Nov 28 2007 - 05:18:45 CST

Original text of this message

HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US