Oracle FAQ Your Portal to the Oracle Knowledge Grid
HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US
 

Home -> Community -> Mailing Lists -> Oracle-L -> parsing listener.ora (and other *.ora)

parsing listener.ora (and other *.ora)

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Mon, 15 Oct 2007 13:21:51 +0200
Message-id: <47134D4F.9050009@wp-sa.pl>


hi!
i 've been looking for program/script for parsing listener.ora, but anything I 've found was not enough,
so reinvent the wheel (probably).
May be it will be useful for somebody - feel free to use and modify it (and may be contribute something back - as my fluency in using perl is somewhat limited, it can be certainly improved)

http://remigium.blogspot.com/2007/10/script-for-parsing-ora-files_15.html

--Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenia:
1. Wylaczenie danej funkcjonalnosci oznacza, ze niezwlocznie przystapimy

   lub juz pracujemy nad jej uruchomieniem 2. Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora

   i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa    Wirtualna Polska S.A.


WIRTUALNA POLSKA SA, ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdansk; NIP: 957-07-51-216; Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc KRS 0000068548, kapital zakladowy 62.880.024 zlotych (w calosci wplacony)
--

http://www.freelists.org/webpage/oracle-l Received on Mon Oct 15 2007 - 06:21:51 CDT

Original text of this message

HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US