Oracle FAQ Your Portal to the Oracle Knowledge Grid
HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US
 

Home -> Community -> Mailing Lists -> Oracle-L -> Re: can we call unix scripts from oracle database

Re: can we call unix scripts from oracle database

From: Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
Date: Fri, 30 Mar 2007 10:33:15 +0200
Message-id: <460CCB4B.9030702@wp-sa.pl>


edwin devadanam wrote:
> Hi,
>
> Does anyone know how to call unix scripts from oracle database?
> Is it possible........or am i talking something alien.....
>

yes - it is (if You run 10g for example)

-- 
---------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <rems_at_wp-sa.pl>
WP/PTI/DIP/ZAB (+04858) 52 15 770
MySQL v04.x,05.x; Oracle v10.x

Zastrzezenie:
Niniejsza wiadomosc stanowi jedynie wyraz prywatnych pogladow autora 
i nie jest w zadnym wypadku zwiazana ze stanowiskiem przedsiebiorstwa 
Wirtualna Polska S.A.
---------------------------------------


--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Fri Mar 30 2007 - 03:33:15 CDT

Original text of this message

HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US